Precizari oficiale ale OBBCSSR privind ilegalitatile si infractiunile comise in exercitarea profesiilor reglementate de biochimist/ biolog/ chimist in sistemul sanitar

Urmare a informatiilor false care circula in spatiul public OBBCSSR face oficial urmatoarele precizari:

  1. Este ilegala angajarea intr-un laborator medical a unui student, a unui masterand sau a oricarei persoane care nu detine cumulativ diploma de licenta in biologie/ chimie/ biochimie si diploma/ certificatul de absolvire a unui master in domeniul compartimentului medical asa cum este precizat in lege in care isi desfasoara activitatea si care nu detine adeverinta eliberata de ITM- Inspectoratul Teritorial de Munca – privind finalizarea conform legii a stagiului de practica de sase luni; motivatia acestei abordari a legii il constituie faptul ca fara o pregatire adecvata si completa, studentii si masteranzii nu au suficiente cunostinte teoretice si practice pentru a efectua in laborator analize pentru PACIENT chiar si numai la nivel de tehnica; daca studentii si masteranzii sunt angajati in laborator ca sa efectueze alte activitati si nu activitati pentru PACIENT, acele activitati nu fac parte din cadrul profesiei reglementate de biochimist/ biolog/ chimist in sistemul sanitar din Romania;
  2. Este infractiune pedepsita penal exercitarea profesiei de “biochimist/ biolog/ chimist in sistemul sanitar” fara detinerea certificatului de membru al OBBCSSR; motivatia acestei abordari a legii il constituie cazurile de malpraxis – greseli medicale efectuate in exercitarea profesiei reglementate de “ biolog/ chimist/ biochimist in sistemul sanitar” aduse de catre pacienti, presa, opinia publica, etc la cunostinta organizatiilor profesionale din sistemul sanitar, in cazul biochimistilor/ biologilor si chimistilor din sistemul sanitar fiind vorba despre organizatia profesionala OBBCSSR.
    Certificatul de membru al OBBCSSR ca si certificatul de membru al oricarei alte organizatii profesionale din sistemul sanitar este o garantie a exercitarii profesiei de biochimist/ biolog/ chimist pe teritoriul statului la nivelul de calificare si competenta solicitat de legislatia nationala si europeana.

Viza anuala a OBBCSSR este acordata NUMAI
pentru locurile de munca declarate de catre fiecare membru in Registrul Unic detinut de OBBCSSR.
Punctajul acordat de CNAS obținut de OBBCSSR pentru membrii săi, punctaj aproape egal la gradul profesional de principal cu punctajul CNAS alocat pentru medicul specialist în medicina de laborator, este valabil pentru toate locurile de muncă declarate in Registrul Unic de catre membrul OBBCSSR proportional cu timpul de muncă inregistrat de angajator la ITM și declarat de angajator la CNAS împreună cu certificatul de membru al corpului profesional OBBCSSR cu viza valabilă.