Istoric

Apariția Legii  nr. 460/2003

 
Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România   a fost depusă în 17.06. 2002 cu nr. 314 la Camera Deputaților – citește www.cdep.ro – având ca inițiatori 13 deputați și senatori ai principalelor partide politice reprezentate în Parlament, dintre care: Brânzan Ovidiu, la data depunerii inițiativei legislative vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, care în 2004 a devenit Ministrul Sănătății din România; Oprescu Sorin Mircea, la data depunerii inițiativei legislative director al Spitalului Universitar și al Spitalului Elias din București; Pop de Popa Ioan, întemeietorul specialității chirurgie cardiovasculară care a realizat primul transplant pe cord deschis în România, susținător al specialităților paraclinice, în mod particular biochimia medicală, Ifrim Mircea, la data depunerii inițiativei legislative decan al UMF Oradea și președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților ; Popa Constanța, la data depunerii inițiativei legislative chimist principal în specialitatea biochimie medicală, membru al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, co-autorul textului proiectului de lege. În anul 2002 Guvernul condus de prim ministrul Adrian Năstase   a susținut inițiativa legislativă cu rezerva însușirii de către inițiatori a observațiilor și propunerilor Guvernului. Propunerea legislativă a fost trimisă de plenul Camerei Deputaților de două ori înapoi la Comisia pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților pentru raport suplimentar și a fost adoptată de Camera deputaților în 20.05.2003 cu amendamentele deputaților printre care amendamentul dnului deputat Brânzan Ovidiu de înlocuire în textul legii a sintagmei ”Colegiul Naţional al Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor din sistemul sanitar din România” cu sintagma ”Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiștilor din sistemul sanitar din România” cu motivația de a exista ”o diferențiere clară între Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România și organizația profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor în sistemul sanitar din România a căror profesiune în conformitate cu OUG 83/2002 este considerată activitate conexă actului medical”. Plenul Senatului a adoptat în data de 4 septembrie 2003 un text al legii diferit de cel adoptat de Camera Deputaților, fapt pentru care a fost constituită o Comisie de mediere, forma legii  rezultată în urma  medierii fiind adoptată în 29.09.2003 de plenul Senatului, în data de 21.10.2003 de plenul Camerei Deputaților, promulgată de președintele României prin Decret nr.720/10.11.2003, a devenit legea 460/2003 în 12.11.20013 și în 25.11.2003 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.836/2003.

Înființarea Organizației profesionale OBBCSSR

OBBCSSR  a fost înființat în 24.04.2004 la București în amfiteatrul D. Brândză al Facultății  de Biologie  de către  Adunarea Generală Națională care a ales organele de conducere legale Consiliul National și Biroul Executiv pentru primul mandat 2004-2008. Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România (OBBCSSR) este organism profesional cu personalitate juridică, apolitic, fără scop lucrativ, de utilitate publică,  de drept public, cu responsabilităţi delegate de Ministerul Sănătăţii  în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii exercitării profesiei de biochimist, biolog și chimist ca profesii liberale, de practică publică autorizată. OBBCSSR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. OBBCSSR cuprinde toţi biochimiștii, biologii și chimiştii care exercită profesia în sistemul sanitar din România. OBBCSSR este  organizat şi funcţionează  la nivel naţional şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti. Între OBBCSSR şi ordinele teritoriale județene nu există raporturi de autonomie funcţională, organizatorică şi financiară.

Legea 460/2003 în consens cu Directiva Europeană 36/2005 privind calificările profesionale

În perioada 2008-2016 au existat două inițiative legislative a  unor parlamentari de a modifica legea 460/2003 – dar nu au reușit modificarea Legii nr.460/2003 deoarece prevederile Legii nr.  460/2003 sunt în consens cu prevederile  Directivei Europene 36/2005 privind calificările profesionale. Două Guverne, aparținând unor partide politice diferite, nu au susținut inițiativele legislative de modificare a Legii nr. 460/2003:
  • Guvernul condus de prim ministrul Emil Boc nu a susținut în anul 2012 inițiativa legislativă de modificare a legii 460/2003 a unui senator;
  • Guvernul condus de prim ministrul Sorin Grindeanu nu a susținut în anul 2017 inițiativa legislativă de modificare a legii 460/2003  a unui senator.
România trebuie să implementeze în  Legea nr.460/2003 mai multe aspecte din Directiva Europeană 36/2005 privind calificările profesionale  inclusiv nivelul calificărilor membrilor OBBCSSR  și accesul membrilor OBBCSSR la cardul profesional european păstrând  TOATE drepturile câștigate în legea 460/2003 ( durata pregătirii de 9 ani, inclusiv specializarea de 4 ani,  dreptul de a aplica parafa pe buletinele  de analize medicale, obligativitatea înregistrării în Registrul Unic, s.a). Viitoarea lege de reglementare privind exercitarea profesiilor noastre de biochimist, biolog și chimist  în sistemul sanitar deschide noi oportunități atât pentru membrii OBBCSSR care vor putea  lucra în alte state membre ale UE dar și pentru cetățenii statelor membre ale UE care pot veni să lucreze în sistemul sanitar  din România.