Stagiu practic

ATENTIE !  

STAGIUL PRACTIC  

Este ILEGALĂ  exercitarea profesiei de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar  conform Ordinului nr. 979/2004 emis de Ministrul Sănătății FĂRĂ deținerea Autorizației de Liberă Practică (ALP).  

Similar medicilor, farmaciștilor și asistenților medicali, biochimiștii, biologii și chimiștii pot lucra în sistemul sanitar NUMAI cu Autorizație  de Liberă Practică (ALP), care poate fi obținută exclusiv prin îndeplinirea condițiilor legale aplicabile la momentul respectiv.  

Este ILEGALĂ efectuarea Stagiului practic  

ÎNAINTE de a  fi finalizat programul de master, ÎNAINTE de a deține certificatul de absolvire a programului de master adică FĂRĂ a avea COMPETENȚA de a lucra analize de laborator  pentru PACIENT dată de finalizarea absolvirii unui program de master  deoarece se încalcă prevederile:  

– art.1 alin. (1) din  Legea nr. 460/2003;  

– lit. b) alin. (1) art. 3 din HG nr. 473/2014;  

– art. 46 din Legea nr.  460/2003;  

– art. 44 din Legea nr.  460/2003 fapta  constituind “infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.”  

Similar medicilor, farmaciștilor și asistenților medicali, biochimiștii, biologii și chimiștii pot lucra în sistemul sanitar NUMAI în condițiile legilor în vigoare.  

Biochimistul / biologul / chimistul  din sistemul sanitar debutant în profesie poate solicita la OBBCSSR dacă îndeplinește condițiile legale publice pe http://www.obbcssr.ro eliberarea unui certificat de membru în timpul efectuării stagiului practic în condițiile legale.  

Efectuarea stagiului practic se poate realiza legal exclusiv numai după deținerea diplomei de licență în biochimie/biologie/chimie, specializarea biochimie/biologie/chimie (nu ingineri) și numai după deținerea diplomei/ certificatului de absolvire a programului de master în domeniul laboratorului respectiv.  

Este infracțiune, conform art. 44 din Legea nr. 460/2003, pedepsită de Codul penal, exercitarea profesiei de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar fără deținerea certificatului de membru al OBBCSSR care este obținut numai prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor legale valabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR.  

La debutul în profesia de biochimist / biolog / chimist în sistemul sanitar orice solicitant trebuie să efectueze un stagiu practic. 

Solicitanții care îndeplinesc cumulativ  condițiile legale privind studiile universitare (licență + master) pentru înscrierea în OBBCSSR trebuie să efectueze un stagiu practic de 6 luni, conform HCN / 2005, ca angajat într-un laborator de analize medicale cu contract individual de muncă în funcția de  biochimist / biolog / chimist.

Contractul de stagiu practic, anexă la contractul individual de muncă este  prevăzut în Legea nr. 335/2013 și HG nr. 473/2014, 6 luni pentru un program normal de lucru.

Organizația profesională OBBCSSR nu poate interveni în relația angajat – angajator în vederea întocmirii contractului de stagiu practic.

Stagiul practic poate fi efectuat NUMAI după absolvirea programului de master (NU în timpul studiilor de master)