Certificat de membru

Certificatul de membru: 

Solicitanțiilor care îndeplinesc condițiile legale de înscriere în OBBCSSR (diplomă de licență în biologie/ biochimie / chimie + master) la debutul în profesia de biochimist / biolog / chimist în sistemul sanitar OBBCSSR le eliberează un Certificat de membru  în vederea angajării și efectuării stagiului practic. 

Certificatul de membru – are o valabilitate de 6 luni și poate fi prelungit  o singură dată pentru încă o perioadă de 6 luni. 

După finalizarea stagiului practic de 6 luni conform HCN / 2005, Legii nr. 335/2013 se obține Autorizația de liberă practică (ALP) care trebuie trimisa la OBBCSSR (o copie).

Certificatul de membru al OBBCSSR trebuie schimbat:

  • ori de câte ori datele personale sau profesionale nu mai corespund cu cele menționate pe certificatul de membru
  • la transferul dintr-o filială teritorială în alta în urma schimbării adresei de domiciliu sau a locului de muncă. Cererea de transfer este solicitată individual de către membru OBBCSSR care se transferă printr-un email trimis pe adresa consilier.juridic@obbcssr.ro

Notă: Viza anuală a OBBCSSR este anexă la certificatul de membru al OBBCSSR și au valabilitate numai împreună cele 2 documente.