Manifestari stiintifice

 1. Fiecare membru al OBBCSSR este responsabil de propria pregătire profesională continuă pe care o cuantifică individual pe formularul de solicitare a vizei pentru anul 2023.În anul 2022 NU se mai trimit la OBBCSSR solicitări de creditări individuale ale manifestărilor științifice la care membrii OBBCSSR participă / vor participa.
 2. Conform legii fiecare membru al OBBCSSR este obligat să acumuleze pentru viza anuală a OBBCSSR 200 puncte EMC în 5 ani sau 40 puncte EMC anual. 
 3. Orice participare la orice manifestare științifică utilă oricărui membru în demonstrarea competenței de a exercita profesia de biolog / biochimist / chimist în sistemul sanitar, pot fi  cuantificate individual cu puncte EMC pentru  obținerea vizei OBBCSSR pentru anul calendaristic următor.
 4. Punctele EMC sunt:
  • fie calculate de fiecare membru al OBBCSSR pe baza agendei organizatorilor (o oră = 1 punct EMC, maxim 6 puncte EMC/zi), maxim 30 puncte EMC pentru orice manifestare științifică) indiferent de durata manifestării științifice (mai mult de 7 zile);
  • fie existente pe documentul de participare la respectiva manifestare științifică eliberat de către organizator/organizatori, furnizorul / furnizori. 
  • Numărul de puncte EMC este asumat juridic de către fiecare membru al OBBCSSR sub semnătură și parafă pe Declarația pe propria răspundere la solicitarea vizei pentru anul 2023.
 5. Furnizorii de puncte EMC pentru membrii OBBCSSR sunt publici pe www.obbcssr.ro la rubrica EMC. Fiecare membru al OBBCSSR consultă individual site-ul furnizorului de puncte EMC, selectează manifestările științifice care îl interesează în cariera profesională și participă individual la manifestările științifice care îl interesează furnizate de instituțiile / organizațiile nominalizate public pe www.obbcssr.ro.
 6. Punctele EMC reportabile până la epuizarea lor în anul 2024 – rămân valabile până la epuizare în maxim 5 ani de la obținerea lor (art. 6 alin. 1 Anexa 1 OMS 1301/2007) TOATE punctele EMC REPORTABILE obținute de membrii OBBCSSR anterior anului 2022  (de la examenul de grad specialist sau principal, master profesional, publicare de carte, articole științifice).
 7. Puncte EMC nereportabile în anul 2023:
  • absolvirea unui program master profesional  = 30 credite EMC;
  • obținerea gradului specialist = 40 credite EMC;
  • obținerea gradului principal = 40 credite EMC;
  • obținerea titlului de doctor în științe (medicină, biologie sau chimie)  = 40 credite EMC;
  • participarea la comisiile de examen/concurs sau  comisiile de soluționare a contestațiilor, conform prevederilor art. 20 alin. (2) HCN nr. 533/27.05.2021:
   • 40 puncte – credite EMC pentru funcția de președinte al comisiei de examen /concurs pentru posturile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar, pentru titlul profesional de specialist sau pentru gradul profesional principal;
   • 30 puncte – credite EMC pentru funcția de vicepreședinte al comisiei de examen /concurs pentru posturile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar, pentru titlul profesional de specialist sau pentru gradul profesional principal;
   • 20 puncte – credite EMC pentru funcția de membru al comisiei de examen /concurs pentru posturile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar, pentru titlul profesional de specialist sau pentru gradul profesional principal, pentru ocuparea funcției de șef de laborator sau al comisiei de contestații;
   • 10 puncte – credite EMC pentru funcția de secretar al comisiei de examen/concurs pentru posturile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar, pentru titlul profesional de specialist sau pentru gradul profesional principal sau al comisiei de contestații.

Notă:

Membrii  OBBCSSR  desemnați ca reprezentanți ai OBBCSSR  în comisia de examen / concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor primesc 40 puncte – credite EMC.

Punctele EMC sunt acordate de către Departamentul Juridic al OBBCSSR în urma primirii din partea membrului OBBCSSR a unei solicitări scrise (descarcă cererea) și trimise pe adresa de e-mail consilier.juridic@obbcssr.ro.