Înscriere

Statul român în interesul siguranței pacientului a reglementat exercitarea profesiilor de “chimist în sistemul sanitar” “biochimist în sistemul sanitar” și “biolog în sistemul sanitar“ pentru că nu orice absolvent cu o diplomă de licență și/ sau de master profesional posedă suficiente cunoștințe teoretice si practice pentru a lucra în sistemul sanitar in unul din cele sase tipuri de laboratoare și nu poseda suficiente cunostinte teoretice si practice pentru efectuarea analizelor medicale ale pacienților.

Numai unii dintre absolventii Facultăților de Biologie și Chimie, opteaza pentru o cariera de “biolog/ biochimist/ chimist in sistemul sanitar” din Romania pentru ca :
niciun absolvent al niciunei Facultati de Biologie și Chimie nu este obligat de nicio lege sa lucreze in sistemul sanitar pentru ca studiile universitare de la Facultatile de Biologie și de Chimie ofera o pregatire generala valabila pentru mai multe ramuri ale economiei- invatamant primar, invatamant gimnazial, cercetare, mediu, ecologie, muzeu, ape, etc.
niciun absolvent al niciunei Facultati de Biologie și Chimie nu detine profesia de “ biolog” sau “ chimist” mentionata pe diploma de licenta si in niciun caz pe nicio diploma de licenta in biologie sau chimie nu exista precizata profesia de “ biolog/ chimist/ biochimist in sistemul sanitar” reglementata de OBBCSSR.
absolventii facultatilor de Biologie și Chimie au studii universitare NEmedicale care trebuie completate cu o pregatire universitara medicala daca opteaza pentru o cariera de “biolog/ biochimist/chimist in sistemul sanitar” din Romania si trebuie sa se inscrie in organizatia profesionala OBBCSSR ( Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania) pentru a beneficia de drepturile profesionale obtinute de OBBCSSR pentru membrii sai : punctaj CNAS mai mare decat asistentii medicali si apropiat de punctajul medicului specialist, care au pregatire medicala, dreptul de a fi numit responsabil de analiza, etc.

In OBBCSSR se pot inscrie pentru eliberarea ALP si avizarea anuala a ALP conform OUG 66/2024 de modificare a art 3 al Legii 460/2003 numai absolventii cu diploma de licenta in domeniul/ profilul chimie/ biologie/ biochimie cu specializarea chimie/ chimie medicala/ biologie/ chimie si cu o diploma de absolvire a unui program de master profesional in domeniul medicinei de laborator ( sistem sanitar/ laborator medical).

ÎNSCRIEREA în OBBCSSR  pentru cei care doresc să fie  viitorii noștri colegi :

  • ÎNAINTE de plata taxelor,  
  • ÎNAINTE de plata cotizației de membru,  
  • ÎNAINTE de completarea cererii de înscriere în OBBCSSR,  
  • ÎNAINTE de a trimite un e-mail către OBBCSSR,  

rugăm pe fiecare solicitant/aplicant la înscrierea în OBBCSSR să își autoevalueze, pentru a economisi timp, bani și energie, modul în care îndeplinește condițiile legale de înscriere în OBBCSSR pe baza următorului chestionar:  

1. Pregătirea în Biologie/Biochimie/Chimie obținută prin ciclul de studii de LICENȚĂ este o pregătire generală  pentru toate ramurile economiei și  NU o pregătire specială pentru sistemul sanitar/medical sau pentru medicina de laborator?

DA / NU

2. Dețin diploma de licență în domeniul Biologie/Biochimie/Chimie, specializarea Biologie/Biochimie/Chimie (indiferent de durata studiilor)?  

DA / NU

Nota: nicio altă specializare nu oferă accesul la  profesia de Biochimist/Biolog/Chimist în sistemul sanitar

Exemplu: licență in domeniul Biologie, specializare Ecologie si protecția mediului oferă accesul la profesia de biolog cu specializarea în protecția mediului și ecologie.  

3. Dețin diploma/certificat de absolvire a unui master cu discipline din Tematica European Syllabus (pentru laboratorul de analize medicale) sau discipline corespunzătoare pentru alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar (ex. DSP, Anatomie Patologică etc.)?  

DA / NU  

NOTĂ:  ÎNAINTE DE ANGAJAREA în profesia de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar și ÎNAINTE de efectuarea stagiului practic de 6 luni,  este OBLIGATORIE deținerea unei diplome/certificat de master pentru exercitarea profesiei de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar

art. 1 alin. (1) al Legii nr. 460/2003.  

4. Pentru că dețin  ambele documente – diploma de licență în  biochimie / biologie / chimie și certificat/ diploma de master cu discipline corespunzătoare tipului laboratorului în care doresc să exercit profesia de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar solicit, după caz,  un certificat de membru de 6 luni pentru  a-mi găsi un loc de muncă în funcția/ocupația de biochimist / biolog / chimist  DEBUTANT și pentru a putea efectua stagiul practic de 6 luni cu contract de stagiu practic depus la ITM CONCOMITENT  cu contractul individual de muncă (CIM).  

DA / NU  

NOTĂ:  Unii angajatori angajează biochimiști/biologi/chimiști în sistemul sanitar care îndeplinesc condițiile legale și fără certificat de membru.  

5. După înregistrarea la ITM a contractului de stagiu practic, concomitent cu contractul individual de muncă și efectuarea legală a stagiului practic de 6 luni cu eliberarea certificatului de finalizare a stagiului practic cu viza  ITM, în condițiile în care am dovedit că dețin diploma de licență si certificat/diploma de master  și  am un loc de muncă în funcția de biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar solicit eliberarea Certificatului de membru al OBBCSSR și a Avizului  pentru eliberarea ALP de către DSP.  

DA / NU  

Profesia de biochimist / biolog / chimist  în sistemul sanitar este DIFERITĂ de profesiile de biochimist, biolog și chimist  în alte ramuri ale economiei – de exemplu,  în cercetare și în învățământ superior medical (la UMF-uri), ca profesor la gimnaziu, liceu sau universitate, ca angajat la muzeu, la mediu, etc.  pentru că munca/activitatea de biochimist, biolog și chimist  în sistemul sanitar se desfășoară pentru PACIENT, având la bază o legislație și o responsabilitate specifice PACIENTULUI.  Drept urmare, condițiile de exercitare a profesiei de biochimist / biolog / chimist în sistemul sanitar sunt SPECIALE pentru domeniul medical în activitatea pentru PACIENT.  

Condițiile legale de înscriere în OBBCSSR trebuie respectate pentru a evita erorile profesionale care pot avea un impact direct asupra sănătății, siguranței și vieții UMANE.  

Dacă vă puteți răspunde cu DA la toate întrebările, rugam sa cititi cu atentie textul de mai jos.


În vederea analizării documentelor dvs. vă rugăm să citiți cu atenție condițiile legale în vigoare de înscriere în OBBCSSR publice pe site-ul www.obbcssr.ro pentru a nu plăti inutil taxa de 300 lei pentru analiza dosarului deoarece este o taxă nereturnabilă.

Dacă după citirea cu atenție a conditiilor legale publice pe site-ul www.obbcssr.ro considerați utilă analiza dosarului dvs. de către juriștii  OBBCSSR, achitați taxa nereturnabilă de 300 lei în contul OBBCSSR

RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 deschis la BRD Sucursala Dorobanți,

si trimiteți impreuna cu documentele dvs. la sediul OBBCSSR (str. J.L. Calderon, nr. 36, sc. A, ap. 4, sector 2, București) prin Poșta Română  cu confirmare de primire sau curierat rapid pe cheltuiala dvs.

Pentru a exercita profesia de biolog / chimist / biochimist  în sistemul sanitar din România solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ cele două condiții legale prevăzute de alin. 1 art. 1 Legea nr. 460/2003, respectiv: 

  • DIPLOMA DE LICENȚĂ – domeniul / profilul biologie, biochimie sau chimie, OBLIGATORIU  – programul de studii / specializarea biologie, chimie sau biochimie.
  • DIPLOMA DE MASTER – programele de Master sunt prevăzute în H.G. nr. 883/2021 – citește mai mult
  • STAGIU PRACTIC (NU VOLUNTARIAT) – citește mai mult

Nota 1: Înscrierea în OBBCSSR este condiționată de îndeplinirea cumulativă a celor 2 cerințe legale privind studiile universitare. 

Nota 2: Diploma de licență într-un alt domeniu/profil (Inginerii, Biotehnologii, Mediu, Ecologie, Agricultura, ș.a.) nu îndeplinește condițiile legale de înscriere în OBBCSSR.

Nota 3: Certificatul de absolvire a unui program de master medical (biologie medicală, genetică, imunologie ș.a.) NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile legale de înscriere în OBBCSSR dacă diploma de licență nu este în domeniu /profilul biologie, biochimie sau chimie.

Documentele necesare înscrierii:

Absolvenții facultăților cu diploma de licență în chimie, biochimie și biologie pot alege să lucreze în numeroase domenii: învățământ, cercetare, industrie, agricultura, mediu etc.

Absolvenții facultăților cu diploma de licență în chimie, biochimie și biologie care aleg să lucreze în domeniul sanitar în diferite tipuri de laboratoare trebuie să urmeze o pregătire post universitară pentru domeniul sănătate corespunzătoare tipului laboratorului unde optează să lucreze.

Activitatea fiecărui tip de laborator este reglementată de o lege specială.

Legea  nr. 460/2003 emisă de Parlamentul României.

Legislația trebuie cunoscută permanent de către orice solicitant care dorește a deveni membru al OBBCSSR deoarece este într-un continuu proces de modificare și completare și este aplicabila la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR.

În cazul unui răspuns negativ cu privire la neîndeplinirea condițiilor legale de înscriere în OBBCSSR, Departamentul Juridic al OBBCSSR menționează motivația în răspunsul trimis de OBBCSSR către solicitatul al cărui dosar a fost analizat și nu a îndeplinit condițiile de acceptare ca membru al OBBCSSR, dar taxa de 300 lei este NERETURNABILĂ ( pentru dosarul analizat, indiferent de răspunsul primit).