Bugetul OBBCSSR

Proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al OBBCSSR, schema de personal şi colaboratorii pentru anul 2022 şi raportul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 

SECȚIUNEA A Raportul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 
PENIBIL , (definitie
PENÍBIL, -Ă, penibili, -e, adj. Care provoacă o impresie neplăcută, supărătoare; greu de suportat, apăsător, jenant. sursa: DEX ’09 (2009)
JALNIC, (definitie
JÁLNIC, -Ă, jalnici, -ce, adj. ♦ Care provoacă milă; vrednic de compătimit; deplorabil. sursa: DEX ’09 (2009)


dar adevărat demonstrat cu documente, bugetul anual al OBBCSSR este egal cu salariile brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR care au salariul net lunar (de la un singur contract de muncă, fără gărzi si fără privat ) egal cu parlamentarii, de 10.500 lei net “ în mână” lunar, 
evident bani obținuți prin muncă și nivel de calificare în medicina de laborator conform Directivelor europene așa cum fiecare membru al OBBCSSR va demonstra în anul 2022 prin asumarea juridică a Declarației pe proprie răspundere conform suplimentelor la diplomele de licență și sau master/ cursuri postuniversitare de 1-2 ani la UMF uri .
Un salariu lunar net de 10.500 lei “în mână”, egal cu cel al unui parlamentar, înseamnă 17.949 lei salariu brut lunar. 
OBBCSSR are înregistrați în Registrul Unic aprox. 3500 de membri plătitori de cotizație.
Cotizația anuală a membrilor OBBCSSR este de 240/300/360 lei,după caz, stabilită, asumată și votată democratic și conștient de membrii OBBCSSR în anul 2018. 

 • cotizația anuală de membru al OBBCSSR este de 240/300/360 lei deci o medie de 300 lei cotizație anuală; 
 • 3500 de membri x 300 lei cotizație anuală medie = 1050000 lei anual. 
 • 5 membri ai OBBCSSR cu salariile egale cu cele ale parlamentarilor ( “ în mână “ de 10.500 lei) au un venit anual brut de 17.949 lei / lunar x 12 luni x 5 membri = 1076940 lei anual. 

  Penibil, jalnic, dar adevărat și demonstrat matematic, bugetul anului 2020 provenit din cotizații este de aprox.1050000 MAI MIC decât suma salariilor brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR de 1076940 lei (care au salariile egale cu parlamentarii ) și aprox. egal cu salariile brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR care lucrează în același laborator de stat de la un spital municipal fără gărzi si fără privat ( în luna august 2020).
 • Din bugetul anului 2020 provenit din cotizații (de aprox.1050000) MAI MIC decât suma salariilor brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR de 1076940 lei (care au salariile egale cu parlamentarii)
 •  OBBCSSR a plătit: 
 • contractul de închiriere al unicului sediu al OBBCSSR; 
 • contractul cu firma de contabilitate și cenzorul contabil care depune toate documentele legale la toate instituțiile abilitate ale statului român; 
 • contractul obligatoriu legal cu firma de protecția muncii; 
 • contractul obligatoriu legal cu firma de medicina muncii; 
 • contractul obligatoriu cu firma de avocatură; 
 • contractul cu firma de curierat rapid; 
 • contractul pentru internet; 
 • contractul pentru soft , server, site, pachetul office; 
 • abonamente la tel fix și mobil, la asociațiile europene și internaționale de medicina de laborator, spațiu de stocare , etc. 
 • contractele de muncă pentru 58 de angajați cu normă întreagă sau parțială de muncă pentru membrii OBBCSSR, depuse la ITM, cu toate taxele plătite la sta
 • plus toate celelalte cheltuieli nominalizate explicit de lege la art. 28 al Legii 460/2003. 

OBBCSSR a putut acoperi toate cheltuielile în anul 2020 pentru că la bugetul anului 2020 provenit din cotizații de aprox. 1050000 MAI MIC decât suma salariilor brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR de 1076940 lei (care au salariile egale cu parlamentarii), a fost adăugat un venit suplimentar legal provenit din vânzarea către membrii OBBCSSR în perioada 2015- 2020 a celor 3 cărți scrise de către Dr. Constanța Popa :

 • Specialiștii din laboratoarele de analize medicale” (Ed.2015) 
 • Armonizarea pregătirii profesionale în medicina de laborator din Uniunea Europeană” ( Ed.2017) 
 • Catalogul analizelor medicale din compartimentele de Biochimie, Hematologie, Hemostază, Imunologie”(Ed. 2016) 

Dr. Constanța Popa nu a solicitat niciun ban din vânzarea celor trei cărți , fiecare leu a intrat în contul OBBCSSR RO96BRDE445SV25945734450 BRD Dorobanți. 
Dovada că nimeni nu a furat niciun leu și că fiecare bănuț a fost utilizat de OBBCSSR conform Legii este faptul că: 

 • 58 de angajați cu normă întreagă sau parțială de muncă pentru membrii OBBCSSR, depuse la ITM 
 • (citește ORGANIGRAMELE OBBCSSR alcătuite prin similitudine cu cele altor organizații profesionale din sănătate și conform Statutului OBBCSSR) cu toate taxele plătite la stat au salariile brute anuale mai mici decât suma salariilor brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR de 1076940 lei (care au salariile egale cu parlamentarii); 

ORGANIGRAMA FUNCȚIILOR PLĂTITE CU SALARIU LUNAR 

ORGANIGRAMA FUNCȚIILOR ALESE

 • la sfârșitul anului 2020 OBBCSSR a depus la ANAF prin firma de contabilitate cu care are contract situația financiară a anului 2020 cu un excedent/ profit de 132989 lei care a fost transferat și a fost cheltuit în anul 2021. 

SECȚIUNEA B Proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al OBBCSSR schema de personal şi colaboratorii pentru anul 2022

În anul 2022 toate cheltuielile OBBCSSR vor crește pentru că s-au scumpit gazele, electricitatea, etc. dar venitul OBBCSSR este același în urma refuzului categoric și vehement al membrilor OBBCSSR de a accepta orice propunere de a crește veniturile OBBCSSR.
Calcule matematice pentru bugetul OBBCSSR în anul 2022: 

 • în RUN există aprox.3500 de membri plătitori de cotizație care pot solicita viza OBBCSSR pentru anul 2022; 
 • cotizația anuală de membru al OBBCSSR este de 240/300/360 lei deci o medie de 300 lei cotizație anuală; 
 • 3500 de membri x 300 lei cotizație anuală medie = 1050000 lei anual . 
 • 5 membri ai OBBCSSR cu salariile egale cu cele ale parlamentarilor ( “ în mana “ de 10.500 lei) au un venit anual brut de 17.949 lei / lunar x 12 luni x 5 membri = 1076940 lei anual. 

OBBCSSR este cu certitudine unica/ singura organizație profesională care are bugetul anual egal sau mai mic cu salariile brute sau nete a numai 5 dintre membrii săi. 
OBBCSSR a centralizat datele oficiale primite de la 55 de unități sanitare (dintre cele 55 de unități sanitare 23 sunt spitale județene) în care lucrează 381 de bbc iști înregistrați în Registrul Unic al OBBCSSR.
Dintre cei 381 de membri ai OBBCSSR care lucrează în 55 de unități sanitare ( 23 sunt spitale județene) salariile nete lunare aferente lunii august 2020 sunt după cum urmează: 

 • 11 membri ai OBBCSSR au salariul net lunar de min. 10.500 lei egal cu indemnizația lunară a parlamentarilor;
 • 73 de membri ai OBBCSSR au salariul net lunar cuprins între 7.500- 9.999 lei ; 
 • 111 membri au salariul net lunar cuprins între 5.499-7499 lei; 
 • 174 de membri au salariul net lunar cuprins între 3.000-5499 lei; 
 • 12 membri au salariul net lunar cuprins între 2580 – 3000 lei lunar. 

OBBCSSR prezintă public, explicit si matematic, care este bugetul OBBCSSR pentru anul 2020 și bugetul anticipat/ estimat pentru anul 2022 urmare a insistentei unor membri ai OBBCSSR de a fi făcut public bugetul OBBCSSR ( care poate fi calculat oricând si de către oricine)
 pe care președintele în exercițiu îl va prezenta spre aprobare membrilor Consiliului Național conform Art. 38 din Statutul OBBCSSR ”Atribuțiile Consiliului Național” …..lit. i) 
”aprobă proiectul privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, schema de personal şi colaboratorii pentru anul / mandatul următor şi raportul de venituri și cheltuieli pentru anul / mandatul încheiat”.

SCHEMA DE PERSONAL / ORGANIGRAMA PROPUSĂ pentru anul 2022

În anul 2022 activitatea OBBCSSR extrem de diversă și de responsabilitate ca și în prezent , va trebui însă extinsă pentru actualizarea și transferul datelor din Registrul Unic al OBBCSSR la MS în Registrul Profesionistilor în sistemul de sănătate care va fi document juridic în proprietatea statului român dar cu răspunderea juridică a reprezentantului legal al OBBCSSR de actualizare și transfer al datelor.

SCHEMA DE PERSONAL / ORGANIGRAMA PROPUSĂ pentru anul 2022 NU poate fi acoperită de actualul venit național lunar al OBBCSSR. 


Sursele de finanțare ale bugetului anual al OBBCSSR sunt precizate la art.27 al Legii 460/2003: 
Veniturile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se constituie din:a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor;b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii;c) fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice şi din drepturi editoriale;d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.”


OBBCSSR cheltuieste legal banii conform art.28 al Legii 460/2003:“Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, precum: salarizarea personalului, procurarea de fonduri fixe, material gospodăresc, finanţarea cheltuielilor organizatorice, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor.” 
 
Penibil, jalnic, dar adevărat si demonstrat matematic, bugetul anticipat al anului 2022 provenit din cotizatii este de aprox. 1050000 MAI MIC decât suma salariilor brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR de 1076940 lei (care au salariile egale cu parlamentarii ) si aprox. egal cu salariile brute anuale a numai 5 membri ai OBBCSSR care lucrează în același laborator de stat de la un spital municipal, fără gărzi și fără privat.

Sunt publice salariile de la stat ale membrilor OBBCSSR pentru ca sunt plătite de la bugetul de stat la care contribuie inclusiv angajații OBBCSSR plătiți din cotizațiile membrilor OBBCSSR. 
Salariile brute lunare prezentate public conform legii pe site ul oficial al Sp Mun sunt egale cu salariile brute lunare din adresa oficială primită de OBBCSSR.

NOTA
Nu toți membrii OBBCSSR au salarii egale cu parlamentarii de 10.500 lei “ în mână” ,evident bani obtinuți prin muncă și nivel de calificare demonstrat în medicina de laborator conform Directivelor europene.
Plata individuală integrală a cotizației anuale de 240/300/ 360 lei NU înseamnă că a crescut bugetul OBBCSSR pentru anul 2022 care a rămas ACELAȘI ca și cel din anii anteriori deși multe cheltuieli au crescut
 și vor crește ( gaze, curent electric) inclusiv cele privind digitalizarea și armonizarea legislației europene.

SOLUȚII există

 • în Serbia profesiile de bbc ist în sistemul sanitar au fost dereglementate, Legea de reglementare a fost abrogată de Guvern; – dereglementarea profesiilor de bbc ist în sistemul sanitar prin abrogarea de către Guvern a Legii 460/2003; 
 • în Grecia profesiile de bbc ist în sistemul sanitar au o Lege de reglementare așa cum este Legea 460/2003 dar nu a fost niciodată pusă în aplicare pentru că nu a existat o persoană care să pună în practică prevederile Legii – autodesființarea ” de facto” a OBBCSSR deși va continua să existe ” de iure”. 

Buget întocmit de președintele în exercițiu al OBBCSSR, supus votului de elaborare a BeXN si avizare de catre CN in 27.11.2021 conform art. 46 lit. f) Statutul OBBCSSR.