STATISTICA cu studiile universitare, postuniversitare si specializarea membrilor OBBCSSR

În TOATE exprimările publice ale reprezentanților oficiali ai statului român:

 • în cuvântul său la “Dezbaterea profesională privind Standardizarea Calității Testărilor în Oncologie” care a avut loc în data de 19 mai 2021 consilierul prezidențial pe probleme de sănătate conf. univ. dr. Loreta Păun a lăudat “eforturile doamnei Dr. Popa pentru ca știu cât de mult s-a zbătut pentru a-i ajuta pe biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar din toate punctele de vedere de la aspectele salariale la aspectele de valorizare profesionale și acesta e un lucru care trebuie corectat dacă vrem sa fim in consens cu normele europene”;
 • adresa MS nr. 7887/7886/27 mai 2021 primită de OBBCSSR în care MS și-a arătat ”disponibilitatea a analiza propunerile OBBCSSR într-un context mai larg de revizuire și a altor acte normative care vizează exercitarea profesiilor de biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar– citește AICI;
 • adresa MS nr. IM 1599 din 14.06.2021 apreciază la pct. 9 că doar categoria membrilor OBBCSSR care a atins baremul de pregătire de 9 ani (NB în medicină de laborator) ”îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate în curicula europeană” – citește AICI.

OBBCSSR va publica oficial, public, pe site www.obbcssr.roSTATISTICA cu studiile universitare, postuniversitare și specializarea membrilor OBBCSSR:

 • câți membri au studii de licență în domeniul / profilul Biologie sau Chimie;
 • câți membri au program de studii / specializare în Biologie sau Chimie sau Biochimie;
 • cum a realizat și demonstrat fiecare membru al OBBCSSR competența de a efectua analize de laborator” conform formelor de învățământ postuniversitar legale valabile la data înscrierii în OBBCSSR a fiecărui membru:
  • până în anul 2004, data înființării OBBCSSR – ca drept “câștigat” deoarece lucrau în sistemul sanitar la data înființării OBBCSSR în 24.04.2004;
  • în perioada 2004 – 2011 conform Legii nr. 84/1995 a educației naționale ca: masterat; studii/cursuri postuniversitare de specializare; studii aprofundate în specialitate; cursuri de perfecționare postuniversitare;
  • în perioada 2011 – 2019 conform Legii nr. 1/2011 a educației naționale ca program de master cu titlurile programelor de master și facultățile;
  • în perioada 2019 – prezent conform Legii nr. 1/2011 corelată cu HG nr. 641/2019 cu un program de master medical dintre cele menționate în HG nr. 641/2019

ca să demonstrăm MS că este ERONAT punctul de vedere OFICIAL al MS din adresa nr. IM 1599 din 14.06.2021 că “baremul de 9 ani de pregătire (NB. în medicină de laborator) este atins în proporție mică în totalul membrilor OBBCSSR“ și că “apreciem că doar această categorie și, probabil, membrii care au doctorate, îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate de curicula europeană”

FIECARE membru al OBBCSSR a îndeplinit cerințele legale valabile de pregătire universitară și postuniversitară pentru exercitarea profesiei de BBC-ist în sistemul sanitar la data înscrierii în OBBCSSR.