Intentioneaza MS sa existe doua categorii de membri in OBBCSSR?

În data de 17.06.2021 OBBCSSR a primit două adrese:

  • o adresă de la Ministerul Educației – CNRED cu felicitări și aprecieri pentru “eforturile depuse în activitatea conformării OBBCSSR cu prevederile Directivei 2005/36/CE, Ministerul Educației recunoscând că OBBCSSR este “potrivit legii, autoritate competentă pentru recunoașterea calificărilor profesionale care dau dreptul la exercitarea profesiei / profesiilor reglementate“ de BBC-ist în sistemul sanitar pe care OBBCSSR le gestionează – citește AICI;
  • o adresă de la Ministerul Sănătății (MS) cu aprobarea prin Referat intern al MS a încadrării la un Spital Județean de Urgență a “4 persoane cu formare universitară SIMILARĂ biologilor respectiv chimiștilor” pentru a lucra testare RT-PCR, specializarea celor 4 persoane fiind în domenii precum “Ecologia și protecția mediului, Ingineria și protecția mediului în industrie, chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie si carbochimie”- citește AICI.

Adresa MS de aprobare prin Referat intern al MS a încadrării la un Spital Județean a “4 persoane cu formare universitara SIMILARA biologilor si chimiștilor” pentru a lucra testare RT-PCR este contradictorie cu pct. 9 al adresei nr. IM 1599 / 14.06.2021 a aceluiași MS către OBBCSSR în care consideră și recunoaște că o parte dintre membrii OBBCSSR ating “baremul de 9 ani pregătire” și “îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate în curicula europeana“ pentru medicină de laborator – citește AICI.

“Lipsa acută de personal în domeniu” nu este un motiv ca MS să accepte să efectueze testare RT-PCR ORICE absolvent cu licență “SIMILARA” licenței în BBC pentru că acum există noi absolvenți medici cu specialitatea “Microbiologie medicala”.
Testarea RT- PCR nu este efectuată în domeniul ecologiei, al petrochimiei ci al medicinei de laborator.

Intenționează MS “în contextul amplu de modificare a legislației privind exercitarea profesiilor de BBC-ist în sistemul sanitar” să existe două categorii de membri în OBBCSSR:

  • o categorie de membri ai OBBCSSR care “îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate în curicula europeană“ pentru medicină de laborator care efectuează validarea diagnosticului de laborator;
  • o categorie de membri ai OBBCSSR care NU “îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate în curicula europeană“ pentru medicină de laborator care efectuează validare “tehnică”?

OBBCSSR ca autoritate competentă nu poate accepta ca membri cele 4 persoane numai cu diplomă de licență aprobată de MS ca fiind “similară” cu cea din BBC deoarece conform cerinței art. 1 alin. (1) Legea nr. 460/2003 cele 4 persoane trebuie să prezinte dovada obiectivă a “competenței de a efectua analize de laborator” pentru SIGURANȚA PACIENTULUI, respectiv dovada absolvirii unui program de master profesional medical dintre cele menționate în HG nr. 641/2019.

Membrii OBBCSSR au min. 9 ani de pregătire profesională – licență + master 2 ani + 6 luni experiență practică obligatorie de laborator medical + 4 ani specializare legală conform art. 12 Legea nr. 460/2003.