Soluții posibile a rezolva actualele probleme ale bbc-iștilor

Președintele în exercițiu al OBBCSSR ales incontestabil legal și democratic cu dovezi dr. Constanța Popa a transmis reprezentanților Ministerului Sănătății soluții posibile a rezolva actualele probleme ale bbc iștilor din sistemul sanitar:

  1. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă trebuie să aprobe urgent prin Norme emise cf HG 144/2010, art. 4, alin (1) pct. 22 cele 27 de specialități medico-sanitare  pe care le dețin legal membrii OBBCSSR bbc-ști medicali specialiști și principali nominalizați ca personal medico-sanitar– chimiști medicali, biologi medicali, biochimiști medicali-  în Anexa 18 ” Formular privind personalul medico-sanitar” a Ordinului comun MS -CNAS de aprobare a Normelor Co-Ca, inclusiv în anul 2021;
  1. Ministerul Sănătății trebuie să asigure cf art.4, alin. (1), pct. (2) HG 144/2010  ” supravegherea și controlul  aplicării  legislației ” respectiv :
    • să verifice încadrarea legală corectă a angajaților bbc -iști pe statele de funcții conform COR  în contractele de muncă și în Registrul angajaților raportat la ITM inclusiv cu funcțiile/ ocupațiile de bbc -ist medical specialist sau după caz, principal, 
    • să controleze corelarea legislației aplicabile bbc iștilor din sistemul sanitar în mod special corelarea funcțiilor/ ocupațiilor de bbc ist medical specialist și după caz, principal, în Co-Ca, Norme Co-Ca, Legea salarizării 51/2020 ”de către instituțiile și organismele care au responsabilități în domeniul sănătății public, al asigurărilor sociale de sănătate și de către unitățile sanitare din sectorul privat de asistență medicală”  inclusiv prin colaborarea cu OBBCSSR ca ” organism profesional din domeniul medico-sanitar din România” ;
  1. Ministerul Sănătății trebuie să organizeze printr-un Ordin emis de Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă modul de efectuare a pregătirii bbc iștilor în sistemul sanitar prin specializarea legală de 4 ani cf art. 12 Legea 460/2003 în cele 27 de specialități medico-sanitare aprobate urgent prin Norme emise cf HG 144/2010, art. 4, alin (1) pct. 22, inclusiv privind modul de acces în specializare și numărul anual de locuri alocat acestor specialiști ;
  2. Ministerul Sănătății trebuie să emită un OMS privind acoperirea nevoilor actuale de forță de muncă ale laboratoarelor de analize medicale cu absolvenți ai facultăților de bbc numai cu licență și cu atribuții limitate ;
  3.  Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației  trebuie să emită un Ordin comun prin care să impună tuturor facultăților de Medicină, Farmacie, Biologie, Chimie, un curriculum de pregătire bazat pe tematica europeană în chimie clinică și medicină de laborator obligatoriu pentru absolvenții cu diplomă de licență care doresc să devină și să lucreze ca specialiști în chimie clinică și medicină de laborator.