Ministerul Sănătății (MS) trebuie să răspundă public

Ministerul Sănătății (MS) trebuie să răspundă public la întrebarea legitimă a membrilor OBBCSSR:
De ce Ministerul Sănătății (MS) refuză în anul 2021 includerea în OMS nr. 1509/2008 pe care îl modifică acum, în acest an, cele 27 de specialități ale BBC-iștilor, având în vedere faptul că cele 27 de specialități ale BBC-iștilor nu sunt nominalizate în nicio lege din România nici înainte de anul 2004 nici după anul 2004, anul înființării OBBCSSR? 

 1. Ministerul Sănătății (MS) este obligat cf. HG 144/2010, art. 4, alin. (1) pct. 22 să aprobe prin ordin al ministrului sănătății Normele cu privire la specialitățile medico-sanitare ale BBC-iștilor din sistemul sanitar, membrii ai OBBCSSR, ca personal medico-sanitar nominalizat astfel în anul 2021 prin OMS comun MS și CNAS în Co-Ca și Norme Co-Ca – FOTO.
 2. Ministerul Sănătății (MS) organizează anual examene naționale pentru BBC-iștii din sistemul sanitar – FOTO;
 3. Ministerul Sănătății (MS) are pe site www.ms.ro numai profesiile de BBC-ist alături de profesiile reglementate prin directiva sectorială (medic, medic dentist, farmacist), nu există nici psihologii nu există nici fizicienii medicali nominalizați alături de medici, medici dentiști și farmaciști –  FOTO;
 4. Ministerul Sănătății (MS) organizează examenele naționale ale BBC-iștilor din sistemul sanitar în principalele centre universitare MEDICALE ale țării – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Iași, Oradea, Târgu Mureș – FOTO și FOTO
 5. Ministerul Sănătății (MS) organizează examenele naționale pentru BBC-iștii din sistemul sanitar cu comisii de examen alcătuite din cadre universitare, profesori universitari  de la UMF-uri – FOTO și  FOTO;
 6. Ministerul Sănătății (MS) organizează examenele naționale pentru BBC-iști cu probe practice – FOTO și teoretice – FOTO din Bibliografia de examen propusă după anul 2004 de OBBCSSR, aprobată de MS și existentă pe www.ms.ro  – FOTO și www.obbcssr.ro – FOTO;
 7. Ministerul Sănătății (MS) organizează examenele naționale ale BBC-iștilor ca finalizare a specializării legale de 4 ani a membrilor OBBCSSR cf. art.12 Legea 460/2003;
 8. Ministerul Sănătății (MS) stabilește anual condițiile de examen pe care le prezintă în Publicația de examen – FOTO și FOTO;
 9. Ministerul Sănătății (MS) stabilește anual condițiile de selecție a candidaților BBC-iști la examenele naționale organizate de MS, respectiv MS selectează, aprobă dosarele și derogările de la îndeplinirea condițiilor legale de susținere a examenelor naționale de către BBC-iștii din sistemul sanitar – FOTO;
 10. Ministerul Sănătății (MS) este ”autoritatea centrală în domeniul asistenței de sănătate publică” conform art. 1 din HG nr. 144/2010;
 11. BBC-iștii MEDICALI cu titlul profesional specialist sau cu grad principal sunt nominalizați în  HG 696/26 iunie 2021/Anexa 2/Cap. V/ SECŢIUNEA a 3-a , Art. 74, lit. (ș) – FOTO
 12. BBC-iștii sunt singurii profesioniști din sănătate cu dreptul legal de a efectua gărzi în specialitatea medicală a medicilor medicina de laborator – FOTO
 13. Numai BBC-iștii din sistemul sanitar, nu si alți profesioniști din sănătate, dețin legal 14 monospecialități din cadrul specialității medicale polivalente a medicilor medicină de laborator corespunzătoare compartimentelor din laboratorul de analize medicale așa cum sunt ele definite în OMS 1301/2007- FOTO;
 14. Profesiile BBC-iștilor din sistemul sanitar sunt profesii nemedicale ca si profesiile psihologilor, fizicienilor medicali, kinetoterapeuților, profesorilor de CFM care sunt alături de BBC-iștii din sistemul sanitar în aceeași Anexă de salarizare în Legea nr. 153/2017 pentru că toate aceste profesii sunt profesii nemedicale (diplomele de licență nu sunt obținute în cadrul UMF-urilor ci sunt obținute în alte universități decât universitățile de medicină și farmacie) – FOTO – Anexa Legea 153/2017;
 15. Profesiile de BBC-ist în sistemul sanitar sunt profesii nemedicale însă funcțiile/ ocupațiile de BBC-ist medical specialist și BBC-ist medical principal au fost incluse de OBBCSSR în COR la domeniul “Sănătate” cu codurile respective  – FOTO – și în REVISAL 6.5 – FOTO;
 16. Numai membrii OBBCSSR dețin legal una dintre cele 14 monospecialități din cadrul polispecialității medicilor medicină de laborator obținute legal de la MS în urma efectuării specializării legale de 4 ani cf. art.12 al Legii 460/2003 finalizată cu examen național organizat de MS în urma promovării căruia obțin de la MS certificatul cu titlul profesional în una din cele 27 de specialități – FOTO – model de certificat de specialist;
 17. Exercitarea profesiilor de BBC-ist în sistemul sanitar este reglementată național de Legea nr. 460/2003;
 18. Nivelul de calificare pentru exercitarea profesiei de BBC-ist în sistemul sanitar este stabilit cf. Legii nr. 200/2004 de autoritatea competentă de reglementare OBBCSSR a exercitării profesiilor de BBC-ist în sistemul sanitar;
 19. Profesiile de BBC-ist în sistemul sanitar din România sunt profesii reglementate național introduse încă din anul 2014 de autoritatea de reglementare OBBCSSR în RegProf al Comisiei Europene – FOTO.
 20. Nivelul de calificare al profesiilor nemedicale reglementate de BBC-ist în sistemul sanitar ca funcții / ocupații reglementate medicale de BBC-iști medicali specialiști și principali este conform cu tematica Europeana TES -2018 și lit. (e) art. 11, DE 36/2005, dovadă fiind faptul ca membri ai OBBCSSR sunt înregistrați în Registrul European al EFLM (Federația Europeană de Chimie Clinică și Medicină de Laborator) alături de medici din România și din alte state membre ale UE cu specialitatea medicină de laborator ca specialiști europeni în chimie clinică și medicină de laborator (EuSpLM) – FOTO.
 21. Ministerul Sănătății (MS) este obligat de HG 144/2010, art.4, alin(1), pct.2 sa asigure “supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice, al asigurărilor sociale de sănătate şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală “ adică să verifice dacă ocupațiile / funcțiile MEDICALE  din COR cu codurile aferente ale membrilor OBBCSSR specialiști și principali au fost introduse corect în contractele de muncă și au fost înregistrate corect și raportate corect în REVISAL 6.5 “colaborand în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România“ adică cu OBBCSSR ca organizație profesională conform Legii 460/2003 și autoritate competentă de reglementare conform Legii nr. 200/2004.
 22. OBBCSSR a trimis  la Ministerul Sănătății (MS) numai în ultimii 4 ani peste zeci de adrese scrise cu propuneri, completări la legislație, inclusiv Nomenclatorul specialităților BBC-iștilor din sistemul sanitar – citește AICI.