Salariile angajatilor OBBCSSR

În anul 2021 OBBCSSR a avut 12 angajați permanenți cu contracte de munca pe durata nedeterminată și 55 de colaboratori cu contracte pe perioada determinată (limitată, strictă) care muncesc cu contract de muncă declarat la ITM și cu toate impozitele plătite corect statului român (inclusiv la bugetul de stat din care sunt plătite salariile membrilor OBBCSSR de la stat) conform funcțiilor/ocupațiilor de conducere sau de execuție din cele doua scheme  de personal/ organigrame făcute publice de OBBCSSR și a fișelor de post pentru a furniza servicii celor 3500 de membri ai OBBCSSR plătitori ai cotizației anuale individuale de 240/300/360 lei respectiv 20/25/30 lei/ lună.

Este mai mult decât penibil si jenant, este bătaie de joc, actualul salariu mediu lunar net al angajaților permanenți ai OBBCSSR:
– 4319 lei este salariul mediu ”în mână”  lunar net al angajaților permanenți  OBBCSSR;
dar și cel al angajaților colaboratori ai OBBCSSR:
– 58 de lei este salariul mediu ”în mână”  lunar net al angajaților colaboratori  ai OBBCSSR  (președinții de filiale și ceilalți membri ai CN).

Conducerea OBBCSSR a încălcat cu bună știință din lipsa de fonduri (BANI) art. 79 alin. (2) din Statutul OBBCSSR care prevede că: ”Salariile angajaților permanenți ai OBBCSSR sunt echivalente / comparabile și nu pot fi mai mici decât cele ale membrilor OBBCSSR din sistemul sanitar public cu vechime similară în muncă, grade profesionale, funcție similară din organigrama laboratorul medical (laborator de analize medicale/ laborator de anatomie patologică) și importanța socială a muncii.”

– 10.541 lei este salariul mediu ”în mână” net al unui exemplu de 3 BBC-iști membri ai OBBCSSR cu salarii mai mari decât parlamentarii (fără gărzi și fără privat). 

– 5862 lei este salariul mediu lunar net ”în mână” al unui bbc-ist membru al OBBCSSR de la stat din 45 de unități sanitare. 

– 5573 lei este salariul mediu lunar net ”în mână” al bbc-iștilor membri ai OBBCSSR angajați la un spital de Psihiatrie si maxima siguranță.

Statutul OBBCSSR este public pe site www.obbcssr.ro încă de la înființarea OBBCSSR în anul 2004.

Așa cum membrii OBBCSSR muncesc conform funcțiilor de conducere sau de execuție conform pregătirii profesionale, la fel muncesc și angajații OBBCSSR.

Votul suveran, conștient și asumat de către membrii OBBCSSR privind venitul național lunar al OBBCSSR, refuzul categoric și ferm al majorității membrilor OBBCSSR de a crește  in vreun fel venitul național al OBBCSSR a adus OBBCSSR în situația de a găsi soluții pentru a funcționa în continuare FĂRĂ a mai cerși CATEGORIC vreun leu la membrii OBBCSSR pentru că OBBCSSR nu este un cerșetor care stă cu mâna întinsă pentru a primi ca pomană banii din cotizațiile membrilor OBBCSSR iar angajații OBBCSSR care muncesc pentru membrii OBBCSSR nu sunt cerșetori.

Venitul anual național al OBBCSSR calculat matematic de 1.050.000 lei (care NU va fi categoric crescut prin creșterea cotizațiilor membrilor OBBCSSR) nu poate acoperi nici măcar bugetul anual pentru salariile angajaților permanenți echivalente cu salariile individuale ale celor 5 bbc-iști angajați la un spital de Psihiatrie și maximă siguranță și în niciun caz echivalente cu salariile lunare nete egale cu ale unui exemplu de 3 bbc-iști angajați la stat care au salariile individuale lunare ”în mână” numai de la funcția de bază mai mari decât parlamentarii (peste 10.500 lei)

deci

OBBCSSR în câteva luni va stinge lumina pentru bbc-iștii din sistemul sanitar cu actualul venit anual național de 1.050.000 lei aproximativ egal cu veniturile de exemplu a 3 BBC-iști care au salariile lunare nete mai mari decât parlamentarii.