CADRUL LEGAL pentru raspunderea juridica individuala a membrilor OBBCSSR

CADRUL LEGAL pentru  

Răspunderea juridică  individuală a membrilor OBBCSSR față de disciplinele  

studiate la licență și formarea ”profesionala necesara in plus”  cf art.11 lit. ( e) DE 36/2005 fata de studiile de licenta in baza Legii Educației Naționale aplicabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR ( Legea 84/1995 sau Legea 1/2011) pentru a îndeplini cerința art 1 alin (1) a Legii 460/2003. 

Definitia data de autorul Constitutiei Romaniei Antonie Iorgovan pentru raspunderea juridica 

Răspunderea juridică se prezintă ca „situația juridică ce constă în complexul de drepturi și obligații conexe, conținut al raporturilor juridice determinate de normele juridice ce înfăptuiesc la nivelul sistemului de drept, o funcție auto-reglator-sancționatorie a sistemului social global” – Sursa –http://revista.universuljuridic.ro/problematica-responsabilitatii-si-raspunderii-juridice-doctrina-juridica-contemporana/.

Adaptarea “ răspunderii  juridice” la “ situația juridică “ din OBBCSSR: 

1. Intre autoritatea de reglementare OBBCSSR si membrii sai exista “raporturi juridice”; 

2. Continutul “ raporturilor juridice” dintre membrii si autoritatea de reglementare OBBCSSR “ consta din drepturi si obligatii conexe”; 

Unica obligatie conexa a fiecarui membru  in “ raportul juridic “ cu OBBCSSR este  plata unei cotizatii anuale individuale fixe integrale de 240/300/360 lei pentru a demonstra calitatea de membru al OBBCSSR.

Punctele EMC constituie o obligație legală impusă OBBCSSR de Art. 6.alin. (1) OMS 1301/2007  – ”Competenţa profesională a personalului care îşi desfăşoară activitatea în laboratorul de analize medicale trebuie evaluată periodic. Această evaluare este responsabilitatea fiecărei organizaţii profesionale din domeniul sanitar care stabileşte periodicitatea acestei evaluări, numărul de puncte necesar a fi acumulate de către fiecare membru şi pentru ce perioadă de timp, dar nu mai puţin de 200 de credite obţinute în 5 ani.” 

3. Drepturile   conexe “ raportului juridic” dintre fiecare membru si autoritatea OBBCSSR,  sunt obtinute de OBBCSSR  exclusiv pentru membrii sai  ( nu sunt si pentru alti bbc isti care detin aceeasi diploma de licenta dar nu sunt membri ai OBBCSSR): 

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti, au dreptul aplicarii parafei in specialitate

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti,  au dreptul de a deține certificat de membru al OBBCSSR in baza dovezii platii cotizatiei; 

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti,  au dreptul la viza anuală care este ANEXA la certificatul de membru al OBBCSSR  depusă  anual de fiecare angajator la CNAS/CJAS; 

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti care au aceeasi diploma de licenta, au dreptul la specializarea de 4 ani cf Legii 460/2003; 

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti cu aceeasi diploma de licenta, au fost inregistrati ca profesii de bbc isti in  sistemul sanitar in Registrul profesionistilor    la Comisia Europeana ( RegProf); 

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti cu aceeasi diploma de licenta, au fost inregistrati in RegProf inca din anul 2014  de OBBCSSR ca autoritate competenta  in baza nivelului de calificare cf lit.(e) art 11 Directiva Europeana 36/2005 adica numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti care au aceeasi diploma de licenta,  sunt inregistati in Reg Prof al CE cu “ o formare profesională  necesară  in plus” fata de studiile de licenta

– numai membrii OBBCSSR, nu si alti bbc isti cu aceeasi diploma de licenta demonstreaza  

“ o formare profesionala necesara in plus”cf DE 36/2005 art.11 lit. (e)  fata de studiile de licenta pentru a avea drepturile  profesionale similare medicilor cu specialitatea medicina de laborator; 

  • o formare profesionala necesara in plus” fata de studiile de licenta cf DE 36/2005 art.11 lit. (e)  in baza Legii Educației Naționale aplicabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR – Legea 84/1995 sau Legea 1/2011) pentru a avea drepturile  profesionale similare medicilor cu specialitatea medicina de laborator  trebuie demonstrată de către fiecare membru al OBBCSSR în baza raportului juridic individual cu OBBCSSR prin Declarația pe proprie răspundere cu răspundere juridică individuală.  
  • În  Declarația pe proprie răspundere cu răspundere juridică individuală  fiecare membru al OBBCSSR își asumă numărul și disciplinele din   Tematica European Syllabus (TES ) studiate la licență și formarea ”profesionala necesara in plus” fata de studiile de licenta  cf DE 36/2005 art.11 lit. (e) in baza Legii Educației Naționale aplicabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR – Legea 84/1995 sau Legea 1/2011 pentru a îndeplini cerința art 1 alin (1) a Legii 460/2003. 

Legea 200/2004  

Art. 2 Alin. (1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiționată, direct sau indirect, în conformitate cu legislația română în vigoare, de deținerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională

Exercitarea în România  a profesiilor de bb cist în sistemul sanitar înregistrate de OBBCSSR încă din anul 2014  în Registrul Profesioniștilor (RegProf) al Comisiei Europene ”este condiționată, direct  în conformitate cu legislația română în vigoare (NB Legea 460/2003) de deținerea unui document ( NB Certificat de membru) care să ateste nivelul de formare profesională” respectiv de deținerea certificatului de membru al OBBCSSR pe care în acest moment este menționată numai îndeplinirea cerințelor de înscriere în OBBCSSR cf Legii 460/2003

( exercitarea profesiilor de bb cist în sistemul sanitar) , nu este menționat în acest moment pe certificatul de membru al OBBCSSR și nivelul de formare profesională în medicina de laborator.  

Nivelul de formare profesională în medicina de laborator.  va fi completat de OBBCSSR  pe certificatul de membru după eliberarea vizei pentru anul 2022.