Recomandare #3

RECOMANDAREA OBBCSSR privind ÎNREGISTRAREA PROBELOR BIOLOGICE în LABORATOR în timpul pandemiei

RECOMANDĂRILE OBBCSSR sunt emise conform Ghidurilor OMS actualizate.

OBBCSSR recomandă în timpul pandemiei cu noul coronavirus  DEZIFECTAREA OBLIGATORIE a TUTUROR recipientelor cu probe biologice primite în laborator pentru a evita riscul infectării personalului din laborator cu noul coronavirus, compromiterea probelor biologice recoltatea de la pacienți și contaminarea încrucișată.

TOATE probele biologice care sunt lucrate în ORICE compartiment din laborator pot proveni de la un pacient infectat cu noul coronavirus.

Recomandarea OBBCSSR este ca să fie stabilit un număr corespunzător de lăzi frigirifice și cutii din plastic cu capac pentru transport pentru fiecare compartiment al laboratorului de analize medicale așa cum sunt definite de OMS 1301/2007 sau pentru compartimente care pot fi grupate ( ex. Biochimie+ Imunologie , Hematologie + Hemostaza).

OBBCSSR recomandă în timpul pandemiei cu noul coronavirus :

1. Fiecare laborator de analize medicale trebuie să elaboreze Proceduri SPECIALE de recepție/primire/ dezinfectare/ înregistrare în laborator a TUTUROR probelor biologice în această perioadă a pandemiei ÎNAINTE de începerea procedurilor de lucru.

2. Primirea în laborator a probelor biologice de către personal specializat echipat corespunzător OBLIGATORIU într-un recipient SECUNDAR (ex. o cutie de plastic).

Cutia de plastic cu capac trebuie să aibă o înălțime SUFICIENTĂ pentru a permite transportul recipientelor cu probele biologice în poziție verticală pe stativ ( nu culcat, nu oblic) pentru a nu permite vărsarea conținutului recipientelor/ contaminarea și compromiterea probelor biologice recoltate.

3. IMEDIAT după primirea în laborator TOATE probele biologice sunt transferate în hotă/ cameră speciale

NOTĂ:

Fiecare laborator stabilește propria Procedură de DEZINFECTARE a probelor biologice în funcție de:

– distanța de la care sunt primite probele biologice,

– amplasarea laboratorului în cadrul unității sanitare,

– configurația spațiilor laboratorului,

– tipul probelor biologice recoltate,

– analizele medicale solicitate, etc.

4. DEZINFECTAREA IMEDIATĂ a TUTUROR PROBELOR BIOLOGICE primite în laborator pentru FIECARE PROBĂ în parte:

4.1 cu dezinfectanți recomandați de OMS:

NaClO (Hipoclorit de sodiu) 1000ppm (0.1%) pentru dezinfectarea suprafețelor și 10000ppm (1%) pentru ștergerea și dezinfectarea picăturilor de sânge.

C2H5OH (etanol) 62-75%

H2O2 (peroxid de hidrogen) 0.5% sau

4.2 prin STERILIZATE cu UV.

Dacă folosiți lămpi cu U.V pentru sterilizare NU priviți in lumina albastră și NU stați în încăpere, cât timp lampa funcționează.

Timpul de sterilizare al probelor biologice este diferit în funcție de :

– analizele medicale solicitate,

– puterea lămpilor UV,

– recomandările producătorilor echipamentelor utilizate, etc

5) TOATE probele biologice dezinfectate individual cu dezinfectanții recomandați și în concentrațiile recomandate de OMS rămân sub hotă un timp de 15-30 min. pentru a acționa dezinfectantul.

6) NUMAI după dezinfectare probele biologice sunt ÎNREGISTRATE în laborator și distribuite pe fiecare compartiment al laboratorului.

7) Ideal este ca în laborator să existe:

– personal care primeste și dezinfectează probele biologice în condițiile specificate în Proceduri,

– personal care înregistrează probele biologice DUPĂ dezinfectarea lor

pentru a evita infectarea personalului de laborator cu noul coronavirus.

Personalul de laborator trebuie să poate OBLIGATORIU mănuși de protecție care trebuie DEZINFECTATE ori de câte ori este nevoie cu dezinfectanții recomandați de OMS menționați mai sus.

8)Repartizarea TUTUROR recipientelor cu probe biologice în celelalte compartimente ale laboratorului, DUPĂ dezinfectarea lor, se face în cutii dezinfectate sau, după caz, sterilizate.


9) Biletele de trimitere cu solicitarea analizelor medicale primite în laborator SUNT introduse IMEDIT la primire în folii protectoare pentru a proteja angajații laboratorului de infectarea cu noul coronavirus.