PROFESIILE din sistemul sanitar, organizațiile profesionale și COTIZAȚIA de membru

Sistemul sanitar din întreaga lume este de neconceput fără medici.În sistemul sanitar din întreaga lume lucrează alături de medici și împreună cu medicii numeroși alți specialiștifarmaciști, medici dentiști, asistenți medicali generaliști licențiați și nelicențiați, chimiști,  biochimiști, biologi, fizicieni medicali, psihologi și psihologi clinicieni, fiziokinetoterapeuți, bioingineri medicali, dieteticieni, etc. fără de care medicina modernă este de neconceput în furnizarea unor servicii de calitate PACIENȚILOR.Fiecare profesie sau profesiile cu atribuții similare/ identice  din sistemul sanitar are/au propria organizație profesională înființată prin legi speciale emise de Parlament.În laboratorul de analize medicale lucrează cf alin. (1) art. 5 Ordinul Ministrului Sănătății ( OMS) 1301/2007 “numai personal autorizat conform legislaţiei în vigoare, angajat cu normă întreagă sau cu timp de lucru parţial– “ medici cu specialitatea medicină de laborator – laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare AUTORIZAT  să lucreze în domeniul medical – biologi, biochimişti, chimişti şi farmacişti, precum şi personal mediu sanitar.”- alin. (3) art. 5 OMS 1301/2007. Medicii care lucrează în sistemul sanitar, inclusiv medicii care lucrează în laboratoarele de analize medicale,  au propria organizație profesională Colegiul Medicilor din Romania( CMR) înființat prin lege specială, Legea 95/2006. Personalul mediu sanitar asistenții medicali generaliști sau de laborator, licențiați sau nelicențiați și  moașele au propria organizație profesională Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(OAMGMAMR) înființat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008. Chimiștii, biochimiștii și biologii din sistemul sanitar au propria organizație profesională Ordinul biochimiștilor, biologilor și chimiștilor în sistemul sanitar din Romania ( OBBCSSR) înființat prin Lege specială, Legea 460/2003. Organizațiile profesionale nu primesc bani de la bugetul de stat, se autofinanțează în principal din cotizațiile membrilor pentru a-și îndeplini atribuțiile legale care constau în apărarea intereselor profesionale ale membrilor pe care îi reprezintă.Colegiul Medicilor din Romania ( CMR) cf Legii 95/2006, art. 406, alin(1) lit ( b):“apără demnitatea și promovează drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea și independența profesională ale medicului, precum și dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical”.Cotizația medicilor de membru al CMR  este“în cuantum de 50 lei/lună pentru medici rezidenți, cu competențe limitate, specialiști, primari în activitate medicală ”(începând cu data de 1 mai 2019, conform Deciziei nr. 2 din 28 martie 2019 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România).
Cotizația se plătește până cel târziu data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează. Pentru cotizațiile plătite ulterior acestei date se datorează penalitățile prevăzute de lege”. – sursa- www.cmb.ro.
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România(OAMGMAMR) conform lit.(e) alin.1, art. 40  Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008:“apără demnitatea și promovează drepturile și interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea și independența profesională a asistentului medical generalist, a moașei și a asistentului medical în exercitarea profesiei”.Cotizația asistenților medicali de membru al OAMGMAMR  este “ în cuantum de 1% din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă)” plătită  lunar conform Hotărârii Consiliului Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 34/2018. – sursa www.oamr.ro.
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor  în sistemul sanitar din România ( OBBCSSR) cf art. 24, lit(a) si lit.(b) Legea 460/2003
“ (a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;(b ) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi.”
Cotizația membrilor OBBCSSR stabilită democratic în anul 2018 este exclusiv în funcție de gradele profesionale deținute de fiecare membru:20 de lei lunar = 240 lei anual, fara grade profesionale25 de lei lunar = 300 lei anual, cu grad specialist30 de lei lunar = 360 lei anual, cu grad principalMembrii OBBCSSR au obligația de a:-achita periodic cotizația de membru pentru a nu – și pierde calitatea de membru al OBBCSSR datorită neplății cotizației de membru potrivit art. 43 din Legea nr. 460/2003;-păstra dovezile achitării cotizației de membru prezentate la vizarea anuală a certificatului de membru al OBBCSSR.- sursa: www.obbcssr.ro.În sistemul sanitar din România în anul 2019 lucrau:

  • 63.300 de medici  conform https://m.hotnews.ro/stire/24262482?amp:
  • 150.300 de asistenți medicali/ moașe și 16.200 de asistenți medicali cu studii superioare conform https://m.hotnews.ro/stire/24262482?amp:
  • 3000 de chimiști, biochimiști, biologi, membri ai OBBCSSR conform Registrului Unic deținut  legal de OBBCSSR.

Fără resurse corespunzătoare nicio organizație profesională din sistemul sanitar- CMR,  OAMGMAMR, OBBCSSR, nu își poate îndeplini atribuțiile.