PRESTAREA TEMPORARĂ de servicii în ROMÂNIA de către alți BBC-iști din state membre ale UE

OBBCSSR este  autoritate  competentă cf Legii 200/2004  pentru profesiile reglementate din ROMÂNIA  de:

  • CHIMIST ÎN SISTEMUL SANITAR
  • BIOCHIMIST ÎN SISTEMUL SANITAR
  • BIOLOG ÎN SISTEMUL SANITAR.

Urmare a solicitării Comisiei Europene privind prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 2005/36/CE referitoare la verificarea profesională în caz de  prestare temporară de servicii pe teritoriul României de către alți profesioniști  BBC isti din celelalte state ale UE, în care se solicita OBBCSSRrealizarea  recunoașterii calificărilor profesionale de BBC–iști din statele membre ale UE în vederea acordării dreptului de exercitare a profesiilor de BBC iști în sistemul sanitar din România  în 2 situații:

  • atunci când titularul calificării BBC ist dorește stabilirea pe teritoriul ROMÂNIEI  ceea ce implică și exercitarea profesiei de BBC ist în sistemul sanitar;
  • în cazul în care titularul nu intenționează să se stabilească pe teritoriul ROMÂNIEI , ci doar prestează servicii de BBC ist cu caracter temporar pe teritoriul ROMÂNIEI.

Regula in cazul prestării temporare de servicii este bine-cunoscută: nu se realizează recunoașterea calificării profesionale de BBC –ist în sistemul sanitar , însă, există și o excepție pentru profesiile cu implicații în materie de sănătate și siguranță publică pentru care se poate realiza recunoașterea calificărilor profesionale   (art. 7.4 din Directiva Europeană 36/2005 ) de către autoritățile competente, caz aplicabil OBBCSSR ca AUTORITATE COMPETENTĂ pentru exercitarea profesiilor de BBC–ist în sistemul sanitar din România.

OBBCSSR a menționat în RegProf al Comisiei Europene că face  verificarea calificărilor profesionale ale BBC-iștilor din alte state membre ale UE conform art. 7 alin. (4) din Directiva 2005/36/CE și în acest sens  OBBCSSR  furnizează  o justificare cu argumente solide  de completare în RegProf al Comisiei Europene pentru fiecare profesie (biochimist în sistemul sanitar, biolog în sistemul sanitar, chimist în sistemul sanitar) transmisă Comisiei Europene prin  intermediul coordonatorului național – Ministerul Educației și Cercetării din România:

I. BIOLOG ÎN SISTEMUL SANITAR  Biologul în sistemul sanitar din România este o profesie reglementată. Justificarea pentru art. 7.4 din Directiva 2005/36/CE se bazează pe motive imperative precum sănătatea publică, protecția consumatorilor și a beneficiarilor de servicii, prevenirea fraudei.  Profesia de biolog nu este o profesie medicală dar biologul lucrează în laboratoarele din sistemul sanitar – laboratoare de analize medicale, laboratoare din Direcțiile de Sănătate Publică, Centre de Transfuzii, Anatomie  Patologică, în diferite domenii de competență și are o influență largă în domeniul sistemului de sănătate ca specialist responsabil de analiză,  manager – șef de laborator  cu efecte evidente atât asupra sănătății cetățenilor, cât și asupra bunăstării comunității naționale și europene.Acesta este motivul pentru care susținem garantarea unei protecții mai mari a  acestor profesioniști din sistemul de sănătate.Înscrierea obligatorie  a biologilor din sistemul sanitar într-un registru profesional este esențială pentru a garanta, printr-o autoritate publică / de utilitate publică că toate activitățile prestate sunt practicate de persoanele care dețin toate calificările profesionale legale, care prestează această activitate pentru pacienți și sănătatea publică cu actualizarea necesară a competențelor lor profesionale.Profesia de biolog în sistemul sanitar necesită un nivel ridicat de calificare, iar personalul necalificat ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea cetățenilor / pacienților.

II. BIOCHIMIST ÎN SISTEMUL SANITARBiochimistul în sistemul sanitar din România este o profesie reglementată.Justificarea pentru art. 7.4 din Directiva 2005/36/CE se bazează pe motive imperative precum sănătatea publică, protecția consumatorilor și a beneficiarilor de servicii, prevenirea fraudei.  Profesia de biochimist nu este o profesie medicală dar biochimistul  lucrează în laboratoarele din sistemul sanitar – laboratoare de analize medicale, laboratoare din Direcțiile de Sănătate Publică, Centre de Transfuzii, Anatomie  Patologică, în diferite domenii de competență și are o influență largă în domeniul sistemului de sănătate ca specialist responsabil de analiză,  manager – șef de laborator  cu efecte evidente atât asupra sănătății cetățenilor, cât și asupra bunăstării comunității naționale și europene. Acesta este motivul pentru care susținem garantarea unei protecții mai mari a  acestor profesioniști din sistemul de sănătateÎnscrierea obligatorie  a biochimiștilor din sistemul sanitar într-un registru profesional este esențială pentru a garanta, printr-o autoritate publică / de utilitate publică că toate activitățile prestate sunt practicate de persoanele care dețin toate calificările profesionale legale, care prestează această activitate pentru pacienți și sănătatea publică cu actualizarea necesară a competențelor lor profesionale.Profesia de biochimist în sistemul sanitar necesită un nivel ridicat de calificare, iar personalul necalificat ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea cetățenilor / pacienților.

III. CHIMIST ÎN SISTEMUL SANITAR Chimistul în sistemul sanitar din România este o profesie reglementată.Justificarea pentru art. 7.4 din Directiva 2005/36/CE se bazează pe motive imperative precum sănătatea publică, protecția consumatorilor și a beneficiarilor de servicii, prevenirea fraudei. Profesia de chimist nu este o profesie medicală dar chimistul  lucrează în laboratoarele din sistemul sanitar – laboratoare de analize medicale, laboratoare din Direcțiile de Sănătate Publică, Centre de Transfuzii, Anatomie  Patologică, în diferite domenii de competență și are o influență largă în domeniul sistemului de sănătate ca specialist responsabil de analiză,  manager – șef de laborator  cu efecte evidente atât asupra sănătății cetățenilor, cât și asupra bunăstării comunității naționale și europene.Acesta este motivul pentru care susținem garantarea unei protecții mai mari a  acestor profesioniști din sistemul de sănătateÎnscrierea obligatorie  a chimiștilor din sistemul sanitar într-un registru profesional este esențială pentru a garanta, printr-o autoritate publică / de utilitate publică că toate activitățile prestate sunt practicate de persoanele care dețin toate calificările profesionale legale, care prestează această activitate pentru pacienți și sănătatea publică cu actualizarea necesară a competențelor lor profesionale.Profesia de chimist în sistemul sanitar necesită un nivel ridicat de calificare, iar personalul necalificat ar putea pune în pericol viața, sănătatea sau securitatea cetățenilor / pacienților.