Buletinul de analize medicale pentru PACIENTI

În laboratorul de analize medicale lucrează cf alin. (1) art. 5 Ordinul Ministrului Sanatatii ( OMS) 1301/2007 “NUMAI personal AUTORIZAT conform legislaţiei în vigoare, angajat cu normă întreagă sau cu timp de lucru parţial- “ medici cu specialitatea medicină de laborator – laborator clinic, microbiologie, medicină de laborator, alt personal cu studii superioare AUTORIZAT să lucreze în domeniul medical – biologi, biochimişti, chimişti şi farmacişti, precum şi personal mediu sanitar.”- alin. (3) art. 5 OMS 1301/2007.
In laboratorul de analize medicale este deci ILEGAL sa lucreze:

 • alt personal decat cel nominalizat in alin. (3) art. 5 OMS 1301/2007 ;
 • personalul nominalizat in alin. ( 3) art. 5 OMS 1301/2007 FARA a fi “autorizat”.
  “Autorizarea” personalului care lucreaza in laboratoarele de analize medicale se face de catre “Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.” cf art. 2 OMS 979/2004 care elibereaza “autorizaţia de liberă practică” ( ALP) la solicitarea “ Personalului medical care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi personalul care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical” care are OBLIGATIA “ de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei de liberă practică.” – art. 1 OMS 1301/2007.
  Medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 Legea 95/2006 exercită profesia de medic pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul respectiv si a dovedirii calitatii de membru prin plata cotizatiei de membru.
  Direcția de Sănătate publică nu mai eliberează Autorizații de liberă practică pentru medici cf OMS 979/2004 acestea nemaifiind necesare conform noii legislații.- sursa- www.cmb.ro.
  Bbc istii care intrunesc conditiile legale de exercitare a profesiei de bbc ist in sistemul sanitar exercita profesia de bbc ist in sistemul sanitar pe baza certificatului de membru al OBBCSSR pe care este mentionata Autorizatia de Libera Practica( ALP) emisa de DSP cf OMS 979/2004 in baza avizului OBBCSSR acordat cf. lit.( d) alin. ( 1) art. 3 Legea 460/2003; certificatul de membru al OBBCSSR este vizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul respectiv si a dovedirii calitatii de membru prin plata cotizatiei de membru.- sursa- www.obbcssr.ro.
  NUMAI “specialistul responsabil de analiza respectivă“ DECIDE “acceptarea sau rejectarea rezultatelor obţinute la efectuarea controlului intern al calitatii” cf. alin. (3) art. 23 OMS 1301/2007.
  Medicii si bbc istii din sistemul sanitar sunt confirmati prin Ordin al Ministrului Sanatatii ( OMS) SPECIALISTI in sistemul sanitar in urma promovarii examenului national organizat de MS ca finalizare a rezidentiatului legal de 4 ani al medicilor organizat prin Hotarare de Guvern respectiv ca finalizare a SPECIALIZARII de 4 ani legale a bbc istilor din sistemul sanitar cf art.12 Legea 460/2003 care nu este inca organizata prin Hotarare de Guvern
  Membrii OBBCSSR se deosebesc de fostii colegi de facultate in activitatea pentru PACIENT si sanatatea publica pentru ca pregatirea si nivelul de calificare profesionala a membrilor OBBCSSR fata de cele ale fostilor colegi de facultate sunt completate cu:
 • 6 luni de experienta practica obligatorie in laboratorul medical in regim full time sau echivalent in regim part time pentru a obtine avizul OBBCSSR in vederea eliberarii de catre DSP a Autorizatiei de Libera Practica ( ALP) fara de care niciun profesionist nu exercita legal profesia in laboratorul de analize medicale;
 • 4 ani de specializare legala cf art. 12 Legea 460/2003 finalizata cu examen national organizat de MS ca si pentru medici si farmacisti.
  Buletinul de analize medicale emis pentru PACIENTI trebuie sa indeplineasca fara a se limita la cerintele prevazute de standardul SR EN ISO 15189/2013 Laboratoare medicale Cerinte pentru calitate si competenta cap. 5.8.