OBBCSSR asteapta raspunsuri oficiale

OBBCSSR a trimis in lunile iulie- august 2021 mai multe adrese la institutii si autoritati ale statului de la care asteapta raspunsuri oficiale privind exercitarea profesiilor de biochimist/ biolog/ chimist in sistemul sanitar:

 1. Adresa nr. 743 / 12.07.2021 trimisă de OBBCSSR la Ministerul Sănătății pentru care există confirmarea primirii ei de Ministerul Sănătății în data de 14.07.2021 cu solicitarea nominalizării intr-un text de lege a celor 27 de specialități ale biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar membri ai OBBCSSR care nu au existat și nu există nominalizate în nicio lege nici înainte nici după data de 24.04.2004, data înființării OBBCSSR deși fiecare dintre cele 27 de specialități a fost obținută de către fiecare membru al OBBCSSR prin examen național organizat de Ministerul Sănătății ca și pentru medici și farmaciști și deși fiecare membru al OBBCSSR a fost confirmat în specialitate prin Ordin al Ministrului Sănătății ca și medicii și farmaciștii;
 2. Adresa nr. 825 / 30.07.2021 trimisă de OBBCSSR la CNAS pentru care există confirmarea primirii ei cu solicitarea alăturării CNAS la demersul OBBCSSR către Ministerul Sănătății privind nominalizarea într-un text legislativ a celor 27 de specialități actuale ale membrilor OBBCSSR având în vedere faptul că:
  • biochimiștii, chimiștii și biologii medicali cu titlul profesional specialist sau cu grad principal sunt nominalizați ca personal medico-sanitar în Hotărârea Guvernului nr. 696/26 iunie 2021, publicată în MO, Partea I, nr. 633/28.06.2021 în art. 73, lit. (i) model prezentat în Anexa 49A pag 508 și sunt nominalizați alături de medicii cu specialitatea medicina de laborator sau microbiologie medicală și specialitatea laborator farmaceutic în art. 74, lit. (ș) ca personal declarat și prevăzut în contractual cu CNAS;
  • CNAS acordă punctaj la analiza dosarelor de contractare pentru biochimiștii, chimiștii și biologii medicali specialiști si principali conform lit. C ”Subcriteriul resurse umane” pag. 200-201 a Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/2021) și în toate ordinele comune MS-CNAS din perioada 2014-prezent, dar specialitatea niciunui biochimist, chimist sau biolog din sistemul sanitar cu titlul profesional specialist sau cu grad principal nu există nominalizată în acest moment în niciun act legislativ;
  • CNAS nominalizează chimiștii medicali, biologii medicali și biochimiștii medicali ca personal medico-sanitar raportat la CNAS de către furnizorii de servicii medicale paraclinice – laborator de analize medicale conform ANEXEI 18 A de la pag.189, 190, 191 a Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642/2021) dar specialitatea niciunui biochimist, chimist sau biolog din sistemul sanitar cu titlul profesional specialist sau cu grad principal nu există nominalizată în acest moment în niciun act legislativ.
 1. Adresa nr. 826 / 30.07.2021 trimisă de OBBCSSR la RENAR pentru care există confirmarea primirii ei cu solicitarea alăturării RENAR la demersul OBBCSSR către Ministerul Sănătății privind nominalizarea într-un text legislativ a celor 27 de specialități actuale ale membrilor OBBCSSR având în vedere că:
  • biochimiștii, chimiștii și biologii medicali cu titlul profesional specialist sau cu grad principal sunt nominalizați ca personal medico-sanitar în Hotărârea Guvernului nr. 696/26 iunie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 633/28.06.2021 în art. 73, lit. (i) model prezentat în Anexa 49A pag 508 și sunt nominalizați alături de medicii cu specialitatea medicina de laborator sau microbiologie medicală și specialitatea laborator farmaceutic în art. 74, lit. (ș) ca personal declarat și prevăzut în contractual cu CNAS;
  • biochimiștii, chimiștii și biochimiștii medicali cu titlul profesional specialist sau cu grad principal ca personal medico-sanitar reprezintă 2/3 dintre personalul care validează și parafează buletinele de analize medicale ale pacienților, 1/3 fiind medici, medicii cu specialitatea medicină de laborator sau microbiologie medical dar specialitatea niciunui biochimist, chimist sau biolog din sistemul sanitar cu titlul profesional specialist sau cu grad principal nu există nominalizată în acest moment în niciun act legislativ;
  • aprox.1000 de laboratoare de analize medicale sunt acreditate de către RENAR conform standardului SR EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență in care lucrează peste 2000 de biochimiști, chimiști și biochimiști medicali cu titlul profesional specialist sau cu grad principal ca personal medico-sanitar, dar specialitatea niciunui biochimist, chimist sau biolog din sistemul sanitar cu titlul profesional specialist sau cu grad principal nu există nominalizată în acest moment în niciun act legislativ;
  • mulți dintre angajații RENAR cu funcții de conducere în RENAR, angajați ca evaluatori șefi ai RENAR, angajați ca evaluator tehnici ai RENAR, angajați ca și colaboratori ai RENAR, sunt biochimiști, biologi și chimiști din sistemul sanitar membri ai OBBCSSR , cu specialități confirmate de către Ministerul Sănătății, dar specialitatea niciunui biochimist, chimist sau biolog din sistemul sanitar cu titlul profesional specialist sau cu grad principal nu există nominalizată în acest moment în niciun act legislativ.
 2. Adresa nr. 936/23.08.2021 (revenire la adresa nr. 623/ 22.06.2021) trimisă de OBBCSSR la Ministerul Sănătății pentru care există confirmarea primirii ei de Ministerul Sănătății în data de 24.08.2021 (respectiv în data de 23.06.2021) cu solicitarea ca doi reprezentanți legali ai OBBCSSR să facă parte din componența Comisiei de Medicină de Laborator așa cum în anul 2008 OBBCSSR a avut nominalizați prin lege doi reprezentanți în Comisia de Medicină de Laborator;
 3. Adresa nr. 939/ 23.08.2021 trimisă de OBBCSSR la Ministerul Sănătății pentru care există confirmarea primirii ei de Ministerul Sănătății în data de 24.08.2021 cu solicitarea invitării a doi reprezentanți legali ai OBBCSSR la ședința Comisiei de Medicină de Laborator când se va discuta despre exercitarea profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar;
 4. Adresa nr. 884/ 11.08.2021 trimisă de OBBCSSR la Ministerul Sănătății pentru care există confirmarea primirii ei de Ministerul Sănătății în data de 12.08.2021 cu propunerile OBBCSSR cu privire la proiectul de Ordonanță de Guvern pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.