Fiecare membru al OBBCSSR poate verifica conformitatea pregătirii sale profesionale

Fiecare membru al OBBCSSR poate verifica personal conformitatea pregătirii sale profesionale de 8 – 9 ani în ”chimie clinică și medicină de laborator” corespunzătoare specialității sale, compartimentului din cadrul laboratorului de analize medicale în care își desfășoară activitatea profesională și tematicii europene  valabilă și aplicabilă  la data înscrierii fiecărui membru  în  OBBCSSR ca “BBC-ist în sistemul sanitar”:

  • în perioada 1999 – 2005 a fost valabilă și aplicabilă Versiunea 2 a Tematicii European Syllabus (TES) publicată în 1999 – citește AICI;
  • în perioada 2005 – 2012 a fost valabilă și aplicabilă Versiunea 3 a TES publicată în 2005 – citește AICI;
  • în perioada  2012 – 2018 a fost valabilă și aplicabilă Versiunea 4 a TES publicată în 2012 –  citește AICI;
  • în perioada 2018 – prezent este valabilă și aplicabilă Versiunea 5 a TES publicată în 2018 (ultima) – citește AICI.

92% dintre membrii OBBCSSR lucrează în laboratoare de analize medicale și respectă OMS nr. 1301/2007  privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale – citește aici .

8 % dintre membrii OBBCSSR lucrează în laboratoare din anatomie patologică și medicină legală, CTS sau DSP și respectă legislația națională corespunzătoare fiecărui tip de laborator din sistemul sanitar în care lucrează, valabilă după caz,  la data solicitării înscrierii în OBBCSSR: 

– Legea nr. 104/2003 privind funcționarea laboratoarelor din anatomie patologică și medicină legală – citește aici –  și  HG nr. 451/2004 – citește aici ;

– OMS nr. 1078/2010 privind funcționarea laboratoarelor din DSP-uri –  citește aici ;

– Legea nr. 282/2005 republicată 2014 și completată prin Legea nr. 63/2019 privind funcționarea  laboratoarelor  din centrele de transfuzie sanguină –  citește aici ;

Membrii OBBCSSR  care  lucrează în laboratoare din anatomie patologică și medicină legală, CTS sau DSP demonstrează  pregătirea profesională similară cu cea a colegilor medici ALĂTURI de care lucrează, au aceleași atribuții la locul de muncă și se înlocuiesc reciproc ca responsabilități în perioada concediilor de odihna, medicale sau în alte situații.

Nicio lege, norma naționala sau europeană nu se aplică retroactiv.

NOTA:
Pregătirea profesională de 9 ani în ”chimie clinică și medicină de laborator” este dată de:

  • 3,4,5,6 (FF) ani studii de licență
  • PLUS ”competența de a efectua analize de laborator” dată de studii postuniversitare de specializare 2,3 semestre cf. Legii nr. 84/1995 (legea nr. 84/1995 aplicată numai până în 2011) sau programe de master de 2 ani cf. Legii 1 / 2011 aplicabile din 2013
  • PLUS 6 luni experiență practică obligatorie cu normă întreagă sau timp corespunzător cu fracțiuni de normă cf. HCN nr. 3 / 2005 respectiv Legea nr. 335 / 2013 
  • PLUS specializarea legală de 4 ani într-una din cele 27 de specialități finalizată cu examen național organizat de MS și confirmată prin titlu profesional de specialist într-una din cele 27 de specialități.

Pregătirea profesională de 9 ani în ”chimie clinică și medicină de laborator” este diferită de pregătirea profesională continuă cerința OMS  nr. 1301/2007.