Încă o reușită a OBBCSSR pentru membrii săi

Biochimiștii, biologii și chimiștii MEDICALI cu TITLUL  profesional specialist sau grad profesional principal,
urmare a negocierilor dintre reprezentanții OBBCSSR și reprezentanții CNAS, 
sunt  acum nominalizați explicit și  în Ordinul comun al MS și CNAS privind Contractul – Cadru și Normele metodologice de aplicare a Contractului – Cadru pentru anii 2021-2022pentru că: 

– membrii OBBCSSR au o specializare legală conform art.12 din Legea nr. 460/2003 finalizată cu examen național organizat de MS ca și pentru medici și farmaciști;- 2/3 dintre membrii OBBCSSR dețin legal de la MS titlul profesional în cel puțin una dintre cele 27 de specialități;

  •  Examenul de “specialist”  al membrilor OBBCSSR nu este examen de grad profesional așa cum este examenul de grad principal.
  •  Examenul de “specialist” al membrilor OBBCSSR este examen pentru obținerea TITLULUI profesional de specialist în una din cele 27 de specialități  legale ale membrilor OBBCSSR.
  • MS este  unica autoritate din România care are dreptul legal să elaboreze un act normativ privind sistemul sanitar inclusiv privind cele 27 de specialități ale membrilor OBBCSSR;
  • MS nu a elaborat un act normativ cu cele 27 de specialități ale membrilor OBBCSSR;
  • nu există un act normativ în România cu cele 27 de specialități ale actualilor membri ai  OBBCSSR;

– majoritatea membrilor OBBCSSR au o pregătire individuală profesionala care îndeplinește cerințele tematicii europene TES – 2018;
– OBBCSSR a introdus legal încă din anul 2014 profesiile de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar în Registrul profesioniștilor (RegProf) deținut de Comisia Europeană;
– în COR și REVISAL actualizat există numai funcțiile/ ocupațiile de biochimist, biolog și chimist MEDICAL specialist și principal la domeniul “SĂNĂTATE” introduse in COR încă din anul 2013 de președintele  în exercițiu al OBBCSSR.
Contractul – Cadru și Normele metodologice de aplicare a Contractului – Cadru pentru anii  2021-2022 au  fost semnate de actualii oficiali ai MS și CNAS,au  fost publicate în Monitorul Oficial al României,  deci au devenit lege și sunt publice pe site www.cnas.ro.