Cele 14 monospecialitati ale membrilor OBBCSSR din laboratorul de analize medicale

Numai BBC-iștii nu și alți profesioniști din sănătate: psihologi, fizicieni medicali, kinetoterapeuți, profesori de CFM, sunt menționați alături de medici, medicii dentiști și farmaciști pe site www.ms.ro – FOTO 1.

Numai BBC-iștii din sistemul sanitar dețin legal 14 monospecialități din cadrul specialității medicale polivalente a medicilor medicină de laborator corespunzătoare compartimentelor din laboratorul de analize medicale așa cum sunt ele definite în OMS 1301/2007 – FOTO 2 – Tabel Discipline din TES 2018 – Compartimente din LAM 1301/2007- Monospecialități membrii OBBCSSR

Psihologii, fizicienii medicali, kinetoterapeuții, profesorii de CFM nu dețin specialități în cadrul specialității medicilor polivelente medicină de laborator și nu fac gărzi așa cum fac BBC-iștii membri ai OBBCSSR în specialitatea medicală polivalentă medicină de laborator a medicilor  – FOTO 3 extras cu articolul referitor la gărzi.

Psihologii, fizicienii medicali, kinetoterapeuții, profesorii de CFM sunt alături de BBC-iștii din sistemul sanitar în aceeași Anexă de salarizare în Legea nr. 153/2017 pentru că toate aceste profesii sunt profesii nemedicale (diplomele de licență nu sunt obținute în cadrul UMF-urilor ci sunt obținute în alte universități decât universitățile de medicină și farmacie) – FOTO 4 – Anexa Legea 153/2017.
Profesiile de medic și farmacist sunt profesii medicale pentru că diplomele de licență sunt obținute în cadrul UMF-urilor.
Profesiile de medic, medic dentist, farmacist sunt reglementate la nivelul UE și au în fiecare stat membru al UE același nivel de calificare și aceeași durată a calificării.

Profesiile de BBC-ist nu sunt reglementate la nivelul UE și nu au în fiecare stat membru al UE același nivel de calificare și nici aceeași durată a calificării.
Profesiile de BBC-ist în sistemul sanitar sunt reglementate prin legi naționale în fiecare stat membru al UE.
În România exercitarea profesiilor de BBC este reglementată de Legea nr. 460/2003.

MS încă din 2017 în Titlul IX – citește AICI – elaborat pe ascuns de OBBCSSR cu un grup de biologi – citește AICI – a scăzut nivelul de calificare numai la licență al membrilor OBBCSSR fără master și fără actuala specializare legală de 4 ani finalizată cu examen național organizat de MS și obținerea de la MS a certificatului de SPECIALIST în una din cele 27 de specialități.

MS nu modifică nivelul de calificare al psihologilor, fizicienilor medicali pentru că psihologii și fizicienii medicali nu exercită profesiile lor ca majoritatea membrilor OBBCSSR în cadrul specialității medicale polivalente medicină de laborator a medicilor.

HG nr. 696/26 iunie 2021 privind Co-Ca 2021-2022 are câteva noutăți referitoare la personalul care își desfășoară într-o formă legală profesia la laboratorul / punctul de lucru respectiv în sensul că:

  • introduce la solicitarea unui sindicat farmaciștii cu specialitatea laborator farmaceutic care au dreptul să desfășoare într-o formă legală profesia la laboratorul / punctul de lucru respectiv,  pentru prima data din anul 2006 – prezent (de când a fost elaborată Legea 95/2006);
  • introduce în urma negocierilor OBBCSSR cu CNAS BBC-iștii MEDICALIcu titlul profesional specialist sau cu grad principal

în Anexa 2/Cap. V/ SECŢIUNEA a 3-a , Art. 74 , litera ( ș) – FOTO 5.