In interesul sigurantei pacientului

În interesul siguranței pacientului OBBCSSR funcționează ca un filtru în sensul că nu orice absolvent cu licență in domeniul biologie/ chimie dreptul de a deveni membru al OBBCSSR ci devin membri ai OBBCSSR în scopul de a munci pentru PACIENT, numai absolvenții cu diplomă de licență in domeniul biologie/ chimie cu specializare biologie/ chimie/ biochimie care îndeplinesc în interesul siguranței pacientului condiții suplimentare diplomei de licență în domeniul biologie/ chimie conform legilor valabile aplicabile la momentul solicitării înscrierii în OBBCSSR.


Ministerul Sănătății a echivalat de-a lungul anilor conform propriilor criterii, propriilor necesități și conform legislației valabile la momentul respectiv, studiile de licență în alte domenii cu studiile de licență în biologie/biochimie/chimie sau cu posturi de biolog/ chimist/ biochimist pentru 35% dintre actualii membri ai OBBCSSR.


OBBCSSR este singura organizație profesională ai cărei membri nu au aceleași studii universitare așa cum au:

  • medicii, membri ai Colegiului Medicilor care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Medicină;
  • farmaciștii, membri ai Colegiului Farmaciștilor care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Farmacie;
  • asistenții medicali licențiați care sunt toți absolvenți ai Facultăților de Medicină.
    Sintagma “formarea profesională necesară în plus față de respectivul ciclu de studii post-secundare” din Directiva europeană 2005/36/CE art. 11 “ Niveluri de calificare” lit. e) este în consens cu sintagma utilizată în Legea nr. 460/ 2003 art.1 alin. (1) “având competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator.”

Ambele texte de legi aplicabile “Nivelurilor de calificare”, atât legea națională Legea nr. 460/2003 , cât și legea europeană, Directiva Europeană nr. 2005/36/CE, nu nominalizează explicit în ce constă “formarea profesională necesară în plus (Directiva europeană 2005/36/CE) – “competența necesară” (Legea nr. 460/2003) pentru că

OBBCSSR ca autoritate de reglementare a exercitării profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar (conform Legii nr. 200/2004) nominalizează explicit ce documente, publice pe www.obbcssr.ro, îndeplinesc cerințele privind nivelurile de calificare din Directiva Europeană nr. 2005/36/CE și Legea nr. 460/2003 pentru a lucra ca “biolog/ biochimist/ chimist in sistemul sanitar“ conform legilor aplicabile la momentul respectiv.