Venitul national actual lunar al OBBCSSR

Venitul național actual lunar al OBBCSSR este mai mic decât salariile brute lunare a șase membri ai OBBCSSR angajați ai aceluiași laborator de stat  – vezi FOTO – cărora salariile le-au fost crescute prin Legea 51/2020 aplicată de la 1 august 2020  în urma demersurilor personale ale Dr. Constanța Popa.

Venitul NAȚIONAL actual lunar al OBBCSSR, mai mic decât salariile brute lunare a șase membri ai OBBCSSR angajați ai aceluiași laborator de stat, spune totul despre precaritatea resurselor financiare ale OBBCSSR în urma deciziei democratice a membrilor OBBCSSR de a renunța în anul 2018 la plata unei cotizații lunare de 1% din salariul de bază (nu  salariul brut,  nu salariul care include sporurile, nu salariul care  include gărzile, nu  salariul care include indemnizațiile, etc.) – vezi FOTO 1 și FOTO 2

Activitățile desfășurate de același număr de angajați ai OBBCSSR au crescut foarte mult în perioada 2017 – prezent urmare a modificării și actualizării continue a legislației naționale și europene în timp ce venitul lunar al OBBCSSR a fost drastic diminuat prin decizia democratică din 2018 a membrilor OBBCSSR.
Membrii OBBCSSR refuză:

  • revenirea la plata cotizației de membru al OBBCSSR plătită până în anul 2018;
  • introducerea unei taxe pentru viza anuală a OBBCSSR în cuantum de 200 lei anual;
  • modificarea actualelor tarife valabile din anul 2004 pentru eliberarea de către OBBCSSR a documentelor (aviz, adeverință de sancțiuni, certificat de membru, cod de parafă, etc), 

fapt pentru care cotizația actuală a membrilor OBBCSSR este de 240/300/360 lei anual, fără taxă pentru viză și fără modificarea actualelor tarife valabile din anul 2004 pentru eliberarea de către OBBCSSR a documentelor.

Toate prețurile au crescut în anul 2021 pentru întreținere, gaze, curent electric, chirie, etc., activitatea OBBCSSR a crescut și s-a diversificat pentru același număr de angajați,  fapt pentru care:

  • timpul de răspuns la diferitele solicitări adresate OBBCSSR crește la 45 de zile (timpul maxim de răspuns prevăzut de lege) și 
  • numeroase activități desfășurate până în prezent de angajații OBBCSSR sunt eliminate din motivul subfinanțării OBBCSSR. 

Membrii organelor de conducere ale OBBCSSR (CN, BExN, Comisii de specialitate, Comisii de examen), prestează o muncă gratuită sau retribuită simbolic (în cazul în care este obligatorie existența unui contract de muncă – de ex. președinții filialelor teritoriale) din cauza precarității venitului național lunar actual al OBBCSSR.
Decizia membrilor OBBCSSR de precaritate a venitului național lunar al OBBCSSR este conștient asumată, suverană și respectată. 


OBBCSSR se autofinanțează exclusiv din cotizația membrilor săi, OBBCSSR nu primește niciun ban de la stat pentru că este conform Legii nr. 460/2003 “organizație profesională, apolitică și neguvernamentală”.