IMPORTANTA avizarii anuale a certificatului de membru al OBBCSSR pentru Registrul Comisiei Europene

OBBCSSR avizează anual certificatul de membru al OBBCSSR pentru a îndeplini următoarele cerințe LEGALE:
1.  Evaluarea de către OBBCSSR în calitate de “organizație profesională din domeniul sanitar care stabilește periodicitatea” evaluării competenței profesionale a personalului care își desfășoară activitatea în laboratorul de analize medicale, numărul de puncte necesar a fi acumulate de către fiecare membru și pentru ce perioadă de timp, dar nu mai puțin de 200 de credite obținute în 5 ani conform cerinței art. 6 Alin. (1) a Ordinului MS nr. 1301/2007 modificat și completat de Ordinul MS nr. 1608/2022;

2. Actualizarea datelor membrilor OBBCSSR înscriși în Registrul Unic al  Membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor “care se publică periodic” conform art.  25 alin. 1) al Legii nr. 460/2003;

3. Actualizarea anuală a tuturor informațiilor privind competența profesională a FIECĂRUI membru al OBBCSSR de a exercita profesiile reglementate  de “biochimist/biolog/chimist în sistemul sanitar”  conform “Calification level” = PSM – Diploma from post- secondary level (more than 4 years) Art .11, (e) DE 2005/36, “Minimum 4 years university and a Master’s degree program in medical field” comunicat de OBBCSSR încă din anul 2014 în “Regulated professions database” (RegProf) a Comisiei Europene în baza cărora OBBCSSR a obținut actualele drepturi profesionale legale: parafa, responsabil de analiză, șef de laborator, etc.

4. Transmiterea la MS a datelor și informațiilor REALE ale membrilor OBBCSSR alături  de  cele ale colegilor din laborator – medici, farmacisti și asistenti medicali în Registrul Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate proprietatea MS conform art. 924 Titlul XXI al Legii nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare;
Filialele Bihor si Covasna dacă nu organizează alegerea organelor de conducere pentru mandat 2024-2028 nu vor avea membrii filialei  în RegProf al Comisiei Europene și nici în Registrul Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate proprietatea MS; – citeste AICI – Informații privind Registrul Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate;

5. Nominalizarea de către OBBCSSR în anul 2024 în calitate de membru afiliat  la EFLM, la solicitarea EFLM, a candidaților OBBCSSR  la calitatea de membru plin al grupurilor de lucru ale EFLM pe baza cerințelor de baza ale EFLM  – vezi AICI.

În anul 2024 este foarte important ca fiecare membru al OBBCSSR să completeze datele personale și profesionale REALE în Formularul de solicitare a avizării certificatului de membru al OBBCSSR; pe lângă faptul ca declarațiile false intră sub incidența Codului penal, dacă OBBCSSR constată inadvertențe în datele completate și ASUMATE sub semnatură, respectivului membru al OBBCSSR i se va retrage viza 2024 și chiar certificatul de membru al OBBCSSR în funcție de gravitatea FALSULUI asumat sub semnatură.