Fiecare membru al OBBCSSR poate fi remunerat in propriul interes

OBBCSSR așteaptă implicarea cât mai multor membri care lucrează în laboratoarele de analize medicale să demonstreze pentru sine, personal, remunerați fiind de OBBCSSR, că îndeplinesc condițiile studierii disciplinelor din tematica europeană în medicină de laborator aplicabilă la data eliberării certificatului de membru al OBBCSSR.

Fiecare membru  al OBBCSSR a primit pe email-ul declarat în RUN:
– Versiunea 2 a Tematicii European Syllabus (TES) publicată în 1999 – citește AICI – este aplicabilă pentru certificatele de membru emise până în anul 2005 inclusiv;
– Versiunea 3 a TES publicată în 2005 – citește AICI – este valabilă pentru certificatele de membru emise până în anul 2012 inclusiv;
– Versiunea 4 a TES publicată în 2012 – citește AICI – este valabilă pentru certificatele de membru emise până în anul 2018 inclusiv;
– Versiunea 5 a TES publicată în 2018 (ultima) – citește AICI – este valabilă pentru certificatele de membru emise de OBBCSSR din 2019 până în prezent.

Dacă membrii OBBCSSR care lucrează în laboratoarele de analize medicale din sistemul sanitar public și privat doresc să păstreze drepturile profesionale legale actuale trebuie să demonstreze MS cu propriile argumente că este eronată aprecierea MS din adresa MS nr. IM 1599 din 14.06.2021, pct. 8, primită de OBBCSSR  de la MS  că sunt “puțini membrii OBBCSSR care îndeplinesc condițiile de pregătire (NB pentru Medicină de Laborator) stipulate de curicula europeană”.

Cea mai bună demonstrație că este eronată aprecierea MS că membrii OBBCSSR nu au studiat disciplinele din tematica europeană în medicină de laborator este ca fiecare membru care lucrează în laboratoarele de analize medicale să compare disciplinele din tematica europeană valabilă la data eliberării certificatului de membru al OBBCSSR cu propriile discipline studiate  la licență sau la master .

Majoritatea membrilor OBBCSSR nu au depus la dosarul profesional de la sediu suplimentele de la diplomele de licență și după caz, master, deci angajații nu pot realiza în acest moment aceasta comparație pentru fiecare membru. Unii membri ai OBBCSSR au studiat opțional discipline diferite corespunzătoare tematicilor europene chiar daca au același profil și specializare pe diploma de licență.

Adresa MS nr. IM 1599 din 14.06.2022  primită de la MS de OBBCSSR  este publică pe facebook, pe web-ul oficial și primită pe adresa de email declarata în RUN de către fiecare membru al OBBCSSR. Este important să fie găsite de la cât mai mulți membri cât mai multe argumente pentru a fi pregătit OBBCSSR dacă și când MS va modifica Legea nr. 460/2003.

Durata studiilor de licență de 3,4,5,6 ani (FF) este o cerință a tematicii europene îndeplinită doar cu demonstrarea studierii disciplinelor aferente din tematica europeană în medicină de laborator aplicabilă la data eliberării certificatului de membru al OBBCSSR ca “BBC-ist în sistemul sanitar”.
Argumentele privind îndeplinirea de către fiecare membru al OBBCSSR care lucrează în laboratoarele de analize medicale a condițiilor de pregătire profesionala din “tematica europeană” pentru medicină de laborator trebuie trimise pe  adresa de email presedinte@obbcssr.ro până la 1 septembrie 2021.

OBBCSSR va face publice exemple respectând confidențialitatea numelor.

TES 1999