ETEROGENITATEA studiilor membrilor OBBCSSR, interpretarea si aplicarea pentru membrii OBBCSSR a prevederilor Legii nr. 199/2023 ( a învățământului superior)

Fiecare membru al OBBCSSR are un dosar profesional la sediul OBBCSSR unde a trimis documentele aferente nivelului de calificare profesionala care demonstreaza competenta profesionala a fiecarui membru al OBBCSSR.

OBBCSSR este autoritatea competenta conform Legii nr. 200/2004 a exercitarii profesiunilor de biolog/biochimist/chimist in sistemul sanitar reglementate de Legea nr. 460/2003.

Profesiunile de biolog/biochimist/chimist (BBC-ist) pot fi exercitate in baza aceleasi diplome de licenta in biologie si chimie cu specializarea biologie, biochimie si chimie in orice domeniu al economiei – invatamant, cercetare, agricultura, industrie alimentara, mediu, muzeu, sistem sanitar etc.

Profesiunile de biolog/biochimist/chimist in sistemul sanitar pot fi exercitate NUMAI de catre un biolog/biochimist/chimist posesor al unei diplome de licenta in biologie sau chimie cu specializarea in biologie/biochimie/chimie care detine documente ca are “competenta de a efectua analize de laborator” [art. 1 alin. (1) al Legii nr. 460/2003] si “o formare in plus” fata de studiile universitare de licenta / un document legal [lit. e) art. 11 al Directivei Europene CE 2005/36]. 

Angajatii biologi/biochimisti/chimisti care lucrau in sistemul sanitar la data de 24.04.2004 cand a fost infiintat OBBCSSR aveau “drept castigat” si au fost automat inregistrati indiferent de studiile universitare pentru care detineau dovezi in Registrul Unic al biologilor/biochimistilor/chimistilor din sistemul sanitar conform art. 25 al Legii nr. 460/2003.

Biologii/biochimistii/chimistii care s-au angajat in sistemul sanitar DUPA 24.04.2004 au indeplinit cerintele de studii ale angajatorilor valabile la momentul angajarii in sistemul sanitar incontrolabile de OBBCSSR.

OBBCSSR a stabilit nivelul de calificare al membrilor OBBCSSR conform legislatiei valabile:

– licenta in biologie sau chimie cu specializare in biologie, chimie sau biochimie;

– documente ca detin “competenta de a efectua analize de laborator” [art. 1 alin. (1) al Legii nr. 460/2003] si au “in plus” fata de diploma de licenta un document legal [lit. e) art. 11 al Directivei Europene CE 2005/36] care demonstreaza nivelul de calificare pentru a efectua analize in sistemul sanitar; 

– stagiu practic de 6 luni cu timp integral conform Legii nr. 335/2013, HG nr. 473/2014 si Hotararilor interne emise legal de organele de conducere ale OBBCSSR. 

Legislatia romaneasca si europeana in domeniul studiilor universitare s-a modificat permanent astfel incat fiecare membru al OBBCSSR a respectat legislatia studiilor universitare aplicabila anului angajarii lui in sistemul sanitar. 

Ultima lege privind invatamantul superior este LEGEA nr. 199 din 4 iulie 2023 Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 5 iulie 2023 care: 

I. defineste in Articolul 26 alin. (1) lit. b), c), d) cele trei cicluri de studii universitare aplicabile membrilor OBBCSSR: 

b) ciclul I – in cadrul caruia se organizeaza programe de studii universitare de licenta;

c) ciclul II – in cadrul caruia se organizeaza programe de studii universitare de masterat;

d) ciclul III – in cadrul caruia se organizeaza programe de studii universitare de doctorat; 

II. stabileste la alin.(2) “Formarea continua, in invatamantul superior, ulterioara formarii initiale” dupa cum urmeaza:

a) programe de studii postuniversitare de formare profesionala a adultilor;

b) programe de studii postdoctorale;

c) programe de studii postuniversitare de rezidentiat;

d) programe de formare profesionala a adultilor.

LEGEA nr. 199 din 4 iulie 2023, Sectiunea a 10-a “Studii universitare de licenta”, lit. A. “Organizarea” Articolul 54 stalibileste la Alin. (1) nivelul 6 din CNC pentru “Programele de studii universitare de licenta” care “reprezinta ciclul I de studii universitare si corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS/SECT”.

In cazul facultatilor de biologie si chimie durata studiilor de licenta este de 3 ani in cadrul carora “este obligatorie efectuarea unor stagii de practica” ca STUDENTI “In cadrul studiilor universitare de licenta” conform alin (6) art.1 Legea nr. 199/2023.

Dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta” de 3 ani la facultatile de biologie si chimie este conferita “Diploma de studii” conform Articolului 44 Alin. (1) Legea 199/2023.

Programele de studii universitare” de 3 ani de la Facultatile de Biologie si Chimie “ofera acces la ocupatii specifice fiecarui ciclu de studii universitare absolvit, cuprinse sau care se includ in Clasificarea Ocupatiilor din România, denumita in continuare COR sau ESCO” conform Articolului 28 Alin. (9) din Legea nr. 199/2023.

Diploma de licenta in biologie cu specializarea biologie si program de master in biologie confera titlul de biolog inclus in COR inGrupa de baza 2131 care face parte din

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 21 – Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

Grupa minora 213 – Specialisti in stiintele vietii

Corespondenta ISCO 08: 2131 – Biologists, botanists, zoologists and related professionals”

pentru caBiologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul inconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului inconjurator. Acestia lucreaza in domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie”.

Diploma de licenta in chimie cu specializarea chimie si program de master in chimie confera titlul de chimist inclus in COR in Grupa de baza 2113 care face parte din

Grupa majora 2 – Specialisti in diverse domenii de activitate

Subgrupa majora 21 – Specialisti in domeniul stiintei si ingineriei

Grupa minora 211 – Specialisti in fizica si stiinta pamantului

Corespondenta ISCO 08:2113 – Chemists” pentru ca ”Chimistii efectueaza cercetari, imbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunostinte noi sau produse, precum si pentru imbunatatirea calitatii si a procesului de control.”

Titlurile si calificarile universitare” obtinute de catre absolventii cu diploma de licenta conferite de Facultatile de Biologie si Chimie se aproba prin hotarare a Guvernului.” conform Articolului 28 alin. (11)  din Legea nr. 199/2023, NU sunt aprobate / conferite de OBBCSSR. 

Pe diploma de licenta, pe diploma de inginer …“ conferite de Facultatile de Biologie, Chimie si Inginerie Chimica “se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de invatamant urmata si titlul obtinut” conform alin. (2) art. 40 din Legea nr. 199/2023.

Desi profesiile de “biolog/biochimist/chimist in sistemul sanitar” sunt profesii reglementate prin Legea nr. 460/2003 “ciclul I si ciclul II de studii universitare”, pentru ca licenta si programul de master in biologie si chimie NU “sunt oferite comasat intr-un program de studii universitare cu o durata cuprinsa intre 5 si 6 ani” de catre Facultatile de Biologie si Chimie, NU se acorda in acest moment concomitent de catre facultatile de Biologie si Chimie “diploma de licenta si masterat” conform Articolului 46 alin. (1) din Legea nr. 199/2023.

Pentru a detine “competenta de a efectua analize de laborator” [art. 1 alin. (1) al Legii nr. 460/2003] si “o formare universitara in plus” fata de licenta [lit. e) art. 11 al Directivei Europene CE 36/2005], absolventii studiilor de licenta cu specializarea in chimie si biologie trebuie sa urmeze un “masterat profesional, orientat preponderent spre formarea competentelor profesionale” conform Articolului 58 alin.1 lit. a) din Legea nr. 199/2023.

Programele de studii universitare de masterat reprezinta al II-lea ciclu de studii universitare si se finalizeaza prin nivelul 7 din Cadrul european al calificarilor, denumit in continuare EQF/CEC, si din CNC. Acestea au, de regula, durata de 1-2 ani” conform Sectiunii a 11-a Studii universitare de masterat lit. A. “Organizarea” Art. 57 Alin. (1)  din Legea nr. 199/2023.

 “Un program de studiu universitar de masterat “ organizat de Facultatile de Medicina 

care “poate viza obtinerea unei calificari existente in RNC sau a unei calificari noi” (de ex. CALIFICAREA NOUA de biolog/biochimist/chimist MEDICAL) “se inscrie si se inregistreaza in RNC, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educatiei.” conform Sectiunea a 11-a Studii universitare de masterat lit. A. “Organizarea” art. 57 alin. (3) din Legea nr. 199/2023. 

In acest moment in COR NU EXISTA FUNCTIA/OCUPATIA de BIOLOG/BIOCHMIST/CHIMIST MEDICAL (BBC MEDICAL nu exista).

Diploma de studii conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de masterat si sustinerea cu succes a lucrarii de disertatie se numeste diploma de masterat si cuprinde toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de invatamant.” conform Articolul 45 din Legea nr. 199/2023. 

Unii dintre membrii OBBCSSR detin legal titlul de doctor in medicina, chimie sau biologie, “Studiile universitare de doctorat” reprezentand “al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQF/CEC si din CNC” conform Sectiunii a 12-a Studii universitare de doctorat A. Organizarea Articolul 61 alin. (1) din Legea nr. 199/2023. 

Invatamantul superior medical are o organizare legala distincta si diferita cu “6 ani de studii” conform lit. a) alin (1) Articolul 75, Capitolul VII “Invatamantul superior medical, 

Sectiunea 1 Organizarea si functionarea invatamantului superior medical. Invatamantul superior din domeniile sanatate si medicina veterinara”, cu studii universitare de master conform lit. c) alin. (1) Articolul 75 si rezidentiat conform alin. (8) Articolul 75 din Legea nr. 199/2023. 

In cazul a doua articole ale Legii nr. 199/2023 nu este clar pentru Departamentul Juridic al OBBCSSR care este autoritatea care stabileste:

1. Echivalarea “cu diploma de studii universitare de masterat” a diplomelor de licenta a studiilor de “licenta a absolventilor UNOR programe de studii de licenta” cu o durata “de 5 sau 6 ani din cadrul invatamantul superior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare” 

Art. 57 alin. (2) al Legii nr. 199/2023. 

2. “Recunoasterea si echivalarea, precum si recunoasterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in tara sau in strainatate se realizeaza potrivit prevederilor unei metodologii-cadru, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, si ale unor metodologii specifice, care se aproba de senatul universitar al fiecarei institutii de invatamânt superior, pe baza normelor europene ale sistemului european de acumulare si transfer al creditelor de studii, cu respectarea acesteia” Articolul 49 alin. (1) al Legii nr. 199/2023. 

Concluzii:

Departamentul Juridic al OBBCSSR va trimite adrese pentru lamuri suplimentare la Departamentul Juridic al Ministerului Sanatatii si la Departamentul Juridic al Ministerului Educatiei privind autoritatile care au competenta de a se pronunta asupra interpretarii si aplicarii: 

– Art. 57 alin. (2) al Legii nr. 199/2023

– Articolul 49 alin. (1) al Legii nr. 199/2023.

Biolog/biochimist/ chimist MEDICAL specialist si principal obtinut de OBBCSSR pentru membrii sai NU este un TITLU PROFESIONAL.

Biolog/biochimist/ chimist MEDICAL specialist si principal obtinut de OBBCSSR este o FUNCTIE LEGALA in COR recunoscuta de MS in Ordinul MS nr. 1608/ 2022 pentru ca indeplinesc conditiile legale nationale si europene din acest moment.