CERINTE OBLIGATORII ale inregistrarii ca EuSpLM

INAINTE de a trimite la OBBCSSR, Formularul de solicitare a inregistrarii ca Specialist in Chimie Clinica si Medicina de Laborator (EuSpLM) in Registrul European, va rugam sa faceti o AUTOEVALUARE bifand pentru dvs daca indeplinti cerintele obligatorii EFLM publice pe https://www.eflm.eu/:

Sunt rugati sa trimita Formularul completat doar pe adresa office@obbcssr.ro, in subiectul de email sa precizati NUME / PRENUME – inscriere EuSpLM.

 1. Detin o diploma de licenta conform art.1 alin (1) al Legii 460/2003:
  • in chimie – specializarea chimie sau biochimie
  • in biologie – specializarea biologie sau biochimie
  • echivalata de Ministerul Sanatatii
 2. Detin o diploma de absolvire a unui program de master profesional medical unde am sutdiat discipline din Tematica European Syllabus inclusiv HEMATOLOGIE cu cel putin 65% Chimie Generala si Hematologie suplimentar diplomei de licenta = “o formare in plus” conform lit.(e) art.11 al Directivei Europene CE 2005/36 si “competenta de a efectua analize de laborator” conform art.1 alin.(1) al Legii 460/2003:
  • la medicina titlul …
  • la biologie titlul …
  • echivalent (cursuri postuniversitare de specializare medicala in domeniul … la UMF … cu durata de min. un an in perioada … – …) fiind inregistrat de OBBCSSR in SECTIUNEA a-III-a (nivel de calificare legal 7) a Registrului Unic detinut de OBBCSSR conform art.25 al Legii 460/2003.
 3. Detin specialitatea obtinuta ca angajat INTR-UN LABORATOR MEDICAL dupa specializarea de 4 ani conform art. 12 al Legii 460/2003 – precizati denumirea specialitatii / specialitatilor detinute de la MS. …
  • confirmata prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr. … ca si pentru medici
  • consemnata in cartea de munca (pentru generatiile carora li se aplica)
 4. Detin un nivel de calificare profesionala legala mentionat in Registrul Unic detinut legal de OBBCSSR in baza art.25 al Legii 460/2003 si pe certificatul de membru emis de OBBCSSR conform Legii 200/2004 care atesta nivelul de calificare profesionala:
  • SECTIUNEA III a Registrului Unic corespunzator detinerii diplomei de licenta si a diplomei unui master sau echivalent; (nivel legal maxim) – SECTIUNEA IV a Registrului Unic corespunzator detinerii diplomei de licenta, a diplomei unui master sau echivalent si a titlului de doctor:
   • in medicina
   • in chimie
   • in biologie
 5. Am efectuat pregatirea profesionala continua in anul 2023 conform art.6 al Ordinului Ministrului Sanatatii 1301/2007 actualizat prin Ordinul MS 1608/2022 demonstrata cu documente doveditoare;
 6. Am platit taxa de 125 lei in contul OBBCSSR RO96BRDE445 SV25945734450 BRD Dorobanti;
 7. Am platit cotizatia anuala de 300/360 lei dupa caz, stabilita prin Hotarare a Consiliului National emisa in baza art. 24 lit ( c) al Legii 460/2003 conform nivelului meu de calificare profesionala legala:
  • cu specialitatea/specialitati confirmata/confirmate prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr. … ca si pentru medici cu functia in COR de bbc-ist MEDICAL specialist;
  • cu specialitate/specialitati confirmata prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr. … ca si pentru medici cu functia in COR de bbc-ist MEDICAL principal;
 8. Aplic parafa conform art.20 al Legii 460/2003 in specialitate / specialitatile detinute legal “pe toate buletinele pentru analizele care le efectuez” in calitate de membru al OBBCSSR cu profesiunea de bbc-ist in sistemul sanitar reglementata conform Legii 460/2003;

Va rugam sa trimiteti la OBBCSSR Formularul inscrierii ca EuSpLM numai membrii OBBCSSR care in urma AUTOEVALUARII ati bifat pentru sine ca indepliniti cerintele EFLM publice pe https://www.eflm.eu.
La OBBCSSR trimiteti completat NUMAI Formularul care exista public pe – FORMULAR DE INSCRIERE EuSpLM.