Diploma de licenta de 5,6 ani in Biologie/ Chimie NU este echivalenta legal cu diploma unui program de master in domeniul medical

Bbc-ist MEDICAL specialist/ principal este o functie/ ocupatie in COR obtinuta NU in urma unei pregatiri universitare medicale ci in urma unei specializari legale de 4 ani conform legii 460/2003 finalizata cu promovarea examenului national organizat de MS pentru una dintre specialitatile bbc istilor din sistemul sanitar publice pe pagina de web oficiala a MS.

“Registrul National al Calificarilor Profesionale” este reglementat legal de Ordinul ME nr.4494/2023.

“ Registrului Național al Calificărilor “ cuprinde toate PROGRAMELE DE STUDII de nivel 6 și 7, conform Cadrului național al calificărilor.” art. 1 alin. (2) din Anexa la Ordinul ME nr. 4494/2023.

“PROGRAMELE DE STUDII de nivel 6 și 7, conform Cadrului național al calificărilor.” sunt descrise in art. 28 din Legea nr. 199/2023- “ Programele de studii universitare”

“Programele de studii universitare” organizate in invatamantul superior NEmedical ( de ex facultatile de biologie si chimie) sunt descrise la art 26 al Legii nr 199/2023:

“(b) ciclul I – programe de studii universitare de licenta

(c) ciclul II – programe de studii universitare de masterat

(d) ciclul III- programe de studii universitare de doctorat. “

“programele de studii universitare de licenta “ ciclul I conform lit (b) al art 26 al Legii nr 199/2023

“se finalizeaza cu nivelul 6 din CNC “ conform Art.54 alin (1) al Legii 199/2023.

“programele de studii universitare de masterat” ciclul II conform lit (c) al art 26 al Legii nr 199/2023 se finalizeaza prin nivelul 7 din EQF/ CEC si din CNC “ conform Art.57 alin (1) al Legii 199/2023.

programele de studii universitare de doctorat ” ciclul III conform lit (d) al art 26 al Legii nr 199/2023 “ permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQF/ CEC si din CNC “ conform Art.61 alin (1) al Legii 199/2023.

“Diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna “ este echivalentă” conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023 “cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”

DACA

Diploma de licenta este de ex in specialitatea Biochimie medicala.

Daca un absolvent al “învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna “ detine o

Diploma de licenta in domeniul / profilul Chimie, specializare / program de studiu tehnologia substantelor anorganice,

“Diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna “ NU este echivalentă” conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023 “cu diploma de studii universitare de master în specialitate.” ( la “SANATATE” master in specialitate fiind un master medical si nu un master in “tehnologia substantelor anorganice”.

Daca un absolvent al “învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna “ detine o

Diploma de licenta in domeniul / profilul biologie, specializare / program de studiu ecologie,

Diploma de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna “ NU este echivalentă” conform art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023 “cu diploma de studii universitare de master în specialitate.” ( la “SANATATE” master in specialitate fiind un master medical si nu un master in “tehnologia substantelor anorganice”.

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 199/2023:

(3) Curriculumul programului de studii universitare cuprinde ansamblul de discipline ce conduce la o calificare universitară, are ca scop rezultate așteptate ale învățării și este concordant cu nivelul calificării definit în Cadrul național al calificărilor, denumit în continuare CNC.

[…]

(5) Rezultatele așteptate ale învățării sunt corelate cu competențele solicitate de ocupațiile corespunzătoare, conform standardelor ocupaționale și/sau Clasificării Europene a Ocupațiilor, denumită în continuare ESCO.

[…]

(8) Concordanța dintre curriculum și calificarea oferită de programul de studii universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurării calității.

(9) Programele de studii universitare oferă acces la ocupații specifice fiecărui ciclu de studii universitare absolvit, cuprinse sau care se includ în Clasificarea Ocupațiilor din România, denumită în continuare COR sau ESCO.

(11) Titlurile și calificările universitare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Corespondența dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actelor de studii/calificare ce se eliberează este reglementată de Ordinul ME/MMSS nr. 5039/2126/2018 actualizat prin Ordinul ME/MMSS nr. 3861/360/2021,

astfel la:

  • nivelul 6 de calificare, conform pct. 23 actul care se eliberează este reprezentat de ”diploma de licență / diploma de inginer / diploma de urbanist, supliment la diplomă”, iar beneficiarii sunt ”absolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență sau diplomă pentru învățământul din domeniul științelor inginerești”;
  • nivelul 7 de calificare, conform pct. 28 actul care se eliberează este reprezentat de ”diploma de masterat și supliment la diplomă”, iar beneficiarii sunt ”absolvenți ai studiilor universitare de master cu susținerea lucrării de disertație”.

Înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior se face conform Ordinului ME nr.4494/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru înregistrarea și înscrierea calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

Conform art. 1 alin. (2) din Anexa la Ordinul ME nr. 4494/2023 ”RNCIS este parte componentă a Registrului Național al Calificărilor și cuprinde toate programele de studii de nivel 6 și 7, conform Cadrului național al calificărilor.”

Art.2 din Anexa la Ordinul ME nr. 4494/2023 la alin. (6) – (9) prevede:

”(6) Informațiile solicitate la înscrierea în RNCIS se actualizează ori de câte ori instituția de învățământ superior aduce modificări informațiilor existente.

(7) Introducerea unor noi calificări în RNCIS se face condiționat de existența a minimum unei ocupații reprezentative în COR/ISCO-08 sau ESCO ca finalitate a acelei calificări cu competențele aferente ei.

(8) Competențele specifice ocupațiilor se regăsesc și se preiau din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)/Clasificarea internațională standard a ocupațiilor (International Standard Classification of Occupations – ISCO-08)/Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO).

(9) Competențele sunt descrise prin rezultatele învățării dobândite în cadrul sistemului de învățământ superior.”

Art. 3 din Anexa la Ordinul ME nr. 4494/2023 stabilește următoarele:

”(1) O calificare de nivel universitar se certifică printr-o diplomă și printr-un supliment de diplomă ce dovedesc finalizarea cu succes a unui program de studii autorizat provizoriu/acreditat și care, drept urmare, vor fi recunoscute pe piața muncii.

(2) Instituțiile de învățământ superior, în vederea autorizării provizorii/acreditării, au obligația ca anterior autorizării provizorii/acreditării sau evaluării periodice a oricărui program de studiu să îl înregistreze sau să îl actualizeze, după caz, în RNCIS.”