Audienta OBBCSSR la MS din 27.02.2024

Ministerul Sănătății (MS) precum și Consilierul Prezidențial al Președintelui României au declarat public ca România se află “în contextul amplu de modificare a legislației privind exercitarea profesiilor de BBC-ist în sistemul sanitar” pentru că:
“e un lucru care trebuie corectat daca vrem sa fim in consens cu normele europene” – dna. Conf. Univ. Dr. Loreta Paun
“BBC-iștii care lucrează în laboratorul de analize medicale sunt tehnicieni cu studii superioare, pregatirea lor de baza nu este nici medicala si nici asimilabila acesteia”- dl. Prof. Univ. Dr. A. Rafila.

Politica de resurse umane privind “BBC-istii din sistemul sanitar” este pusă în practică pas cu pas de Guvernul României pentru că:

 1. MS în anul 2023 a emis Ordinul MS nr. 1992/2023 în care există un SINGUR model de ALP în Anexa 4 pentru TOȚI BBC-istii membri ai OBBCSSR, indiferent UNDE lucrează (la spital, în privat, la DSP, etc.) ca “personal care desfășoară servicii publice conexe actului medical” de biologie, chimie, biochimie ceea ce NU este adevărat, NU corespunde REALITĂȚII, încalcă TOATĂ legislația valabilă și care este foarte greu de crezut ca va menține pentru BBC-istii din sistemul sanitar TOATE drepturile profesionale și salariale actuale;
 2. Ordinul comun MS/MMSS nr. 896/583/02.02.2024 egalizează atat salariul de bază cât și FUNCȚIA BBC-istilor din DSP-uri la gradația 0 de la grad “principal” cu cele corespunzătoare de la titlul de “specialist” în contradictoriu cu toate legile valabile anterioare menționate în preambulul Ordinul comun MS/MMSS nr. 896/583/ 02.02.2024.

Membrii OBBCSSR au zecile de drepturi profesionale actuale legale EXCLUSIV mulțumită existentei și muncii dedicate a unui grup de oameni din OBBCSSR pentru profesiile de “BBC-ist în sistemul sanitar” pentru că:

 1. Numai “licentiații în BBC” care sunt membri ai OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul dar nu și obligatia de a învăța și susține la MS un examen național în urma SPECIALIZĂRII de 4 ani în baza art. 12 al Legii nr. 460/2003 pentru obținerea uneia din cele 27 de specialități ale “BBC-istilor din sistemul sanitar” neincluse de către MS în Catalogul MS al specialităților și in nicio lege; uniformizarea funcțiilor BBC-iștilor din DSP-uri este foarte probabil să însemne că MS NU va mai organiza examen național pentru gradul “principal”, care “de facto” nu există în Uniunea Europeană;
 2. Numai “licentiații în BBC” care sunt membri ai OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul de a avea un loc sau mai multe locuri de muncă ca “BBC-ist în sistemul sanitar” pentru că:
  • 2.1 NUMAI membrii OBBCSSR au dreptul și obligația conform art. 20 din Legea nr. 460/2003 a aplicării PARAFEI pe buletine pentru analizele efectuate în SPECIALITATEA pe care o dețin legal de la MS;
  • 2.2 NUMAI membrii OBBCSSR obțin un punctaj de la CNAS în funcție de situația profesională a fiecăruia – fără specialitate, cu specialitate, cu grad principal – punctaj pentru care angajatorii primesc bani de la CNAS fapt pentru care angajatorii încă preferă să îi angajeze / să le dea locuri de muncă licențiaților în BBC debutanți membri ai OBBCSSR în detrimentul asistenților medicali licențiați la UMF în specialitatea laborator clinic care au încă un punctaj CNAS de numai 10 puncte față de 15 puncte pentru un “BBC-ist din sistemul sanitar”;
  • 2.3 NUMAI membrii OBBCSSR cu grad “principal” obțin un punctaj de la CNAS apropiat de cel al medicului cu specialitatea medicină de laborator fapt pentru care angajatorii încă îi preferă la angajare pe membrii OBBCSSR cu “grad principal” în detrimentul medicilor angajați de regulă doar pentru că fără ei nu se poate încheia contract cu CNAS;
 3. NUMAI membrii OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master sunt recunoscuți de către MS și CNAS ca ”personal medico-sanitar care își desfășoară activitatea la furnizor într-o formă legală” în Ordinul comun al MS/CNAS nr. 1.068/627/2021;
 4. Numai “licentiații în BBC” care sunt membri ai OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul de a fi inregistrați “în bloc” ca EuSPLM alături de medici în Registrul Specialiștilor în medicină de laborator (EuSpLM) dacă îndeplinesc cerințele de pregătire profesională în medicină de laborator conform standardului european public pe http://www.eflm.eu bazat pe Tematica European Syllabus 2018 – TES.
 5. Numai membrii OBBCSSR care dețin legal de la MS o specialitate desemnați de către directorul laboratorului responsabili de analiza în specialitatea pe care o dețin de la MS NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleasi diplome de licență și/sau master DECID “acceptarea sau respingerea rezultatelor obţinute“ la controlul intern al calității (IQC) conform art. 23 alin. (4) al Ordinului MS 1301/2007 actualizat în anul 2022.
 6. Numai membrii OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul de a fi incluși de MS în Registrul Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate pentru că există OBBCSSR care deține legal și publică periodic Registrul Național al membrilor OBBCSSR în baza art. 25 al Legii nr. 460/2003;
 7. Numai membrii OBBCSSR NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul de a fi șef de laborator în sistemul sanitar;
 8. Numai membrii OBBCSSR angajați ai unității sanitare NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au dreptul de a face gărzi ca și medicii în specialitatea medicină de laborator;
 9. Numai pentru ca sunt membri ai OBBCSSR BBC-istii angajați la stat NU și toți foștii colegi de facultate care dețin aceleași diplome de licență și/sau master au salariile mărite din august 2020 prin efortul personal al Dr. Constanța Popa fapt demonstrat public cu documente.

În timpul audienței de la MS din 27.02.2024 delegația OBBCSSR va solicita MS răspunsuri dacă membrii OBBCSSR își vor menține actualele drepturi profesionale legale (și implicit salariale) cu actualul ALP eliberat de DSP-uri și avizat anual conform Anexei 4 a Ordinului MS nr. 1992/2023 ca “personal care desfășoară servicii publice conexe actului medical” de biologie, chimie, biochimie.