MS recunoaste OFICIAL ca exista membri OBBCSSR care indeplinesc conditiile de pregatire profesionala

Ministerul Sănătății (MS) recunoaște OFICIAL în Adresa cu Nr. inreg. MI 1599 din 14.06.2021 primită de OBBCSSR că există membri ai OBBCSSR care îndeplinesc condițiile de pregătire profesională în medicină de laborator conform standardului european al EFLM public pe http://www.eflm.eu pentru că MS recunoaște în adresa oficială cu Nr. inreg. MI 1599 din 14.06.2021 primită de OBBCSSR că:

1. există membri ai OBBCSSR Specialiști Europeni în Medicină de Laborator (EuSpLM) care îndeplinesc condițiile de pregătire profesională în medicină de laborator însă MS opinează că “Proportia membrilor OBBCSSR înscriși in registrul european este extrem de micã “;

NB. Membrii OBBCSSR înscriși de EFLM ca Specialiști Europeni în Medicină de Laborator (EuSpLM) în Registrul EUROPEAN al EuSpLM alături de medicii cu specialitatea medicină de laborator din România și din alte state membre ale UE;

2. există membri ai OBBCSSR EuSpLM care îndeplinesc condițiile de pregătire profesională în medicină de laborator pentru că “Dupä anul 2019 absolvenți/specialistii non-medici care primesc autorizația de liberă practică de la OBBCSSR, li se solicità un master de 2 ani atingând acest barem de 9 ani de pregatire, insa proporția acestei categorii este micà din totalul membrilor OBBCSSR.“
însă MS apreciază că,  ”doar aceasta categorie și, probabil, membrii care au doctorate, îndeplinesc condițiile de pregătire stipulate de curicula europeană.”

Având în vedere faptul că:

  • Ministerul Sănătății conform HG nr. 144/2010 cu modificările și completările ulterioare “reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică”,
  • aprecierile și opiniile MS să nu poată avea consecințe negative asupra drepturilor profesionale ale tuturor membrilor, OBBCSSR recomandă membrilor săi pentru anul 2024:


Membrilor OBBCSSR care dețin de la MS specialitatea Biochimie clinică / medicală li se recomandă să se înscrie în anul 2024 pentru obținerea și a specialității imunologie clinică (dacă îndeplinesc condițiile legale de înscriere pe care MS le va publica pe site și în revista Viața Medicală probabil în luna aprile 2024, conform situației din anii anteriori).
Membrilor OBBCSSR care dețin de la MS specialitatea imunologie clinică li se recomandă să se înscrie în anul 2024 pentru obținerea și a specialității biochimie medicală (dacă îndeplinesc condițiile legale de înscriere pe care MS le va publica pe site și în revista Viața Medicală probabil în luna aprile 2024, conform situației din anii anteriori).
Motivația acestei abordări o reprezintă faptul că sunt din ce în ce mai răspândite și utilizate în laboratoare “Sisteme modulare integrate de chimie clinica si imunologie” care procesează concomitent un număr mare de teste/ora care corespund celor doua monospecialități – biochimie medicală / clinică și imunologie clinică deținute legal de la MS de către membrii OBBCSSR.

Membrilor OBBCSSR care nu dețin diplome / certificate ale conformitatii pregătirii profesionale în medicina de laborator conform standardului european în chimie clinică și medicină de laborator public pe http://www.eflm.eu  cu toate disciplinele din Tematica European Syllabus – 2018 (inclusiv Hematologie) li se recomandă să se înscrie în anul 2024 la un program de master PROFESIONAL în laborator clinic / medical la care sunt predate disciplinele MEDICALE  de: Hematologie, Bacteriologie, Imunologie, etc.
Motivația acestei abordări o constituie faptul că Ministerul Sănătății în adresa trimisa la OBBCSSR consideră că “numai un numar mic” de membri ai OBBCSSR îndeplinesc cerințele actuale ale standardului european de pregătire profesională în chimie clinică și medicină de laborator publice pe http://www.eflm.eu.

UMF – urile din principalele centre universitare au publice programe de master profesionale în domeniul laboratorului medical care includ toate disciplinele medicale inclusiv Hematologia  din Tematica European Syllabus 2018.