ARMONIZAREA pregătirii profesionale în medicina de laborator a profesioniștilor medici, farmaciști, biochimiști, biologi și chimiști din sistemul sanitar

30 % dintre membrii OBBCSSR nu au promovat sau nu au susținut încă examenul de finalizare a specializării legale de 4 ani conform art. 12 din Legea nr.460/2003 deci nu sunt specialiști MEDICALI în COR la domeniul “SĂNĂTATE”.

MS are toate pârghiile legale pentru ca membrii OBBCSSR, bbc -iști din sistemul sanitar, să dețină legal una sau mai multe dintre cele 27 de specialități actuale pentru că:

  1. MS este singura instituție a statului român abilitată legal să dea echivalări de studii și de posturi în sistemul sanitar și de aceea:
  • 22% dintre actualii membri ai OBBCSSR au studiile universitare echivalate de MS.

Ministerul Sănătății a dat în data de 19.04.2021 ultimele echivalări la 4 BBC-iști – citește AICI- ultimele echivalări date de MS în data de 19.04.2021.

Membrii OBBCSSR sunt absolvenții a 75 de facultăți, 119 specializări universitare și 147 programe de master.

OBBCSSR nu are cadrul legal să respingă echivalările date de MS.

Facultățile au autonomie universitară conform art. 123 din Legea nr. 1/2011 și alin. (6) art. 32 din Constituția României și decid singure fără posibilitatea vreunei ingerințe orice aspecte privind organizarea învățământului universitar.

Programele de studii organizate de facultăți sunt aprobate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) conform art. 150 din Legea nr.1/2011 pentru programele de licență și art. 155 din Legea nr. 1/2011 pentru programele de master și incluse în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) conform Ordinului MEN nr. 3475/2017 act. 2020.

OBBCSSR nu are cadrul legal să impună niciunei facultăți ce programe de studii să organizeze și cu ce curriculum de pregătire profesională.

  1. MS este organizatorul legal si organizează anual examenele de specialitate pentru medici, farmaciști, bbc- iști din sistemul sanitar.

În cazul bbc-iștilor din sistemul sanitar nu există examen de intrare în rezidențiat ca la medici și farmaciști, respectiv examen de intrare în specialitatea de 4 ani ci examenul de obținere de către bbc-iștii din sistemul sanitar a titlului profesional se realizează prin analiza dosarului de către funcționarii MS.

  1. MS acceptă dosarele de susținere a examenelor pentru obținerea de către bbc-iștii din sistemul sanitar a uneia dintre cele 27 de specialități actuale;
  2. MS stabilește singur condițiile de examen pentru obținerea de către bbc-iștii din sistemul sanitar prin examen național a uneia din cele 27 de specialități actuale.
  3. MS publică condițiile de examen în Publicația de examen pe site-ul propriu sau/și în Revista ”Viața Medicală”.
  4. MS eliberează “derogări” de la îndeplinirea condițiilor de examen pentru o specialitate a bbc-iștilor din sistemul sanitar prin referat intern aprobat de ministrul sănătății.
  5. MS emite, în cazul promovării de către membrii OBBCSSR examenului național, un certificat – citește AICI (ex. certificat cu titlul profesional de specialist) ca și pentru medici și farmaciști pe care este menționat titlul profesional de specialist obținut de membrul OBBCSSR în una din cele 27 de specialități actuale ale membrilor OBBCSSR – citește AICI (cele 27 specialități ale membrilor OBBCSSR).

Buna colaborare de la locurile de muncă dintre membrii OBBCSSR și ceilalți colegi – medici, farmaciști, asistenți medicali licențiați și nelicențiați nu are nicio legătură cu modificarea legislației României privind demonstrarea armonizării a pregătirii specialiștilor în chimie clinică și medicină de laborator (medici, farmacisti, bbc-iști din sistemul sanitar).

OBBCSSR nu este în conflict cu nicio categorie profesională din România, OBBCSSR doar apără drepturile profesionale actuale legale ale membrilor săi conform art 24 lit. a) și b) din Legea 460/2003 în funcție de resursele de care dispune.

Cea mai completă situație discipline din TES 2018 versus compartimentele legale din laboratoarele de analize medicale versus specialitățile legale ale bbc-iștilor membri ai OBBCSSR conform specializării legale actuale de 4 ani – art.12 din Legea nr. 460/2003 (vezi foto).