6 întrebări ale membrilor OBBCSSR pentru reprezentanții MS la care OBBCSSR așteaptă răspunsuri publice

În vederea unei bune transparențe legislative , a unei bune  și eficiente desfășurări a ședinței publice, în calitate de președinte în exercițiu  al OBBCSSR ales incontestabil democratic,  președintele OBBCSSR a trimis în format scris  6  întrebări pentru reprezentanții MS prezenți la ședința publică din 7 iulie 2021  privind modificarea de către MS a OMS 1509/2008 pentru  acordarea dreptului legal farmaciștilor de a lucra ca specialiști în compartimentele de Biochimie și Toxicologie, Proiect legislativ aflat în transparență decizională pe www.ms.ro

Președintele în exercițiu al OBBCSSR a menționat  atât în nume personal cât și ca reprezentant legal al OBBCSSR că există  o bună colaborare a fiecărui membru al OBBCSSR la locul de muncă cu toți profesioniștii din laboratoarele sistemului sanitar, că membrii OBBCSSR  înțeleg necesitatea și participă activ la armonizarea legislației României cu legislația europeană , că întrebările formulate de OBBCSSR   se refera exclusiv la articolele propuse de MS a fi modificate in textul actual al OMS 1509/2008 , modificări care au produs îngrijorare în rândul membrilor OBBCSSR care  doresc să afle  răspunsul public al MS la   următoarele 6  întrebări care se referă exclusiv la articolele propuse de MS a fi modificate în textul actual al OMS 1509/2008 :

  1.  Ce atribuții vor avea farmaciștii cu noua specialitate” Laborator medico-farmaceutic” în compartimentul de Biochimie și dacă vor fi diferite atribuțiile farmaciștilor cu această nouă specialitate de atribuțiile celor 38,69% membri ai OBBCSSR care au specialitatea legală “Biochimie medicala” obținută de membrii OBBCSSR de la MS?
  2. Ce atribuții vor avea farmaciștii cu noua specialitate ” Laborator medico-farmaceutic” în compartimentul de Toxicologie și dacă vor fi diferite atribuțiile farmaciștilor cu noua specialitate de atribuțiile celor 0,88% membri ai OBBCSSR care dețin specialitatea ”Toxicologie”  și 1,03% membri ai OBBCSSR  care dețin specialitatea ” Toxicologie medico-legală , specialități  obținute legal de la MS  de membrii OBBCSSR  ?
  3. Daca vor fi diferite atribuțiile farmaciștilor cu noua specialitate ”Laborator medico-farmaceutic” de atribuțiile membrilor OBBCSSR care lucrează acum și dețin acum legal specialitățile în baza cărora au competența profesională legală în cadrul compartimentelor  de Biochimie și Toxicologie, care va fi relația profesională legală între cele două categorii de profesioniști , va fi o relație pe orizontală în fișa postului între cele două categorii de profesioniști – specialiști în compartimentele de Biochimie și Toxicologie, membrii OBBCSSR păstrându-și actualele drepturi profesionale legale?
  4. MS va acorda farmaciștilor  cu noua specialitate “derogări” pentru a lucra ca specialiști cu specialitatea “Laborator medico-farmaceutic” și în alte compartimente din laboratoarele de analize medicale  așa cum sunt ele nominalizate acum în OMS 1301/2007 și dacă da, cu ce drepturi profesionale legale?
  5. MS va acorda farmaciștilor  cu noua specialitate “derogări” pentru a lucra ca specialiști cu specialitatea “Laborator medico-farmaceutic” și în alte tipuri de laboratoare din sistemul sanitar și dacă da, cu ce drepturi profesionale legale?
  6. Membrii OBBCSSR care dețin legal titlul de ”Specialist European în Chimie Clinică și Medicină de Laborator” (abreviat EuSpLM) care sunt înregistrați în Registrul European al specialiștilor în Chimie Clinică și Medicina de Laborator alături de medicii din România și din alte state membre ale UE cu specialitatea medicina de laborator, care dețin legal în România specialitatea Biochimie sau Toxicologie își vor menține  drepturile profesionale actuale legale, colegi fiind cu farmaciștii cu noua specialitate introdusa în lege “Laborator medico-farmaceutic”?

Dacă există membri ai  OBBCSSR  care nu sunt îngrijorați de modificarea legislației actuale, dacă există membri ai OBBCSSR  care nu sunt îngrijorați de viitorul profesiei lor de bbc ist în sistemul sanitar și dacă există membri ai OBBCSSR  care nu sunt de acord cu cele 6 întrebări logice  ale președintelui în exercițiu al OBBCSSR, fiecare membru al OBBCSSR poate   trimite un email pe adresa mihaela.raiciulescu@ms.ro în care să precizeze că  nu are   această îngrijorare privind  viitorul profesiei  de bbc ist  în sistemul sanitar pentru că deține legal calificarea profesională în chimie clinică și medicina de laborator solicitată de MS conform tematicii europene TES – 2018,  unică pentru toți profesioniștii din laboratoarele de analize medicale ( medici, farmaciști, bbc-iști).