Recuperarea banilor membrilor OBBCSSR depusi in contul MS

Membrii OBBCSSR care din diferite motive nu s-au putut prezenta la examenele nationale de pentru obtinerea titlului profesional de specialist sau de grad profesional principal organizate de MS in anul 2021 isi pot recupera banii depusi in contul MS conform urmatoarei proceduri:

  1. pe adresa de email crusp@ms.ro trimit :
  • cerere individuala scrisa de mana, semnata olograf, datata, in care solicita returnarea sumei de …. contravaloarea taxei de examen 2021;
  • copie CI;
  • nr contului candidatului din extrasul de cont bancar.

2. urmareste fiecare daca MS vireaza banii in contul personal.

NOTE

Membrii OBBCSSR care s-au prezentat la examene dar nu le-au promovat, nu isi mai recuperaza banii depusi in contul MS.
Activitatea membrilor OBBCSSR din Comisiile de examen nu este remunerata de nimeni, nici de MS, nici de OBBCSSR.