Punctajul CNAS pentru resursele umane din laborator negociat de OBBCSSR cu CNAS în 11 mai 2021

O delegație a OBBCSSR va negocia cu CNAS online în 11 mai 2021 Normele la Co-Ca pentru 2021-2022.
Niciun membru al OBBCSSR nu a făcut nicio propunere suplimentară de negociere a OBBCSSR cu CNAS în 2021 față de propunerile formulate și trimise pe email tuturor membrilor OBBCSSR.


Un subiect important de negociere cu CNAS din Normele Co-Ca pentru 2021-2022 îl reprezintă punctarea de către CNAS a resurselor umane din laboratoare: medici, bbc-iști, asistenți medicali.


Punctajul CNAS reflectă și va reflecta ierarhia din laboratoare, nivelul de calificare și importanța socială a muncii fiecărei categorii de personal nominalizat de lege că lucrează în laboratoare: medici, bbc-iști, asistenți medicali licențiați și nelicențiați.

Fiecare organizație profesională a fiecărei categorii de profesioniști din laboratoare – medici – Colegiul Medicilor, – asistenți – Ordinul asistenților și bbc-iști – OBBCSSR, va prezenta argumente pentru negocierea unui punctaj corespunzător acordat activității din laborator a membrilor săi: medici, bbc-iști, asistenți medicali.


Este publică pe www.obbcssr.ro pentru perioada 2009- 2018 evoluția punctajului acordat de CNAS pentru resursele umane negociată de OBBCSSR cu CNAS.
La ultima negociere din 2019 cu CNAS a Colegiului Medicilor, Ordinului Asistenților și a OBBCSSR privind punctarea resurselor umane din laborator, OBBCSSR a solicitat și a prezentat argumente la CNAS pentru creșterea punctajului bbc-iștilor medicali principali la nivelul punctajului medicului specialist având în vedere nivelul de calificare actual al membrilor OBBCSSR: licență în BBC plus master “de laborator” plus experiența minimă practică de șase luni “de laborator” plus 4 ani specializare legală finalizată cu examen național organizat de MS ca și pentru medici și obținerea de la MS, ca și medicii, a unui titlu de calificare specialist în una din cele 27 de specialități din sistemul sanitar.


Negocierea din 2019 a OBBCSSR cu CNAS a fost finalizată cu un proces verbal care este public pe www.obbcssr.ro și care nu a fost pus în practică până în prezent.
CNAS a solicitat un punct de vedere privind punctarea resurselor umane celor trei negociatori cu CNAS: Colegiul Medicilor, OBBCSSR si Ordinul Asistenților (licențiați și nelicențiați).
În anul 2018 punctajul CNAS al membrilor OBBCSSR cu licență (3 ani) fără a deține titlul de calificare specialist într-una din cele 27 de specialități, obținut de OBBCSSR la negocierea cu CNAS a fost de 15 puncte, de 1,5 ori mai mare decât punctajul CNAS al asistenților medicali licențiați (3 ani) care este de 10 puncte.
ARGUMENTELE prezentate la CNAS de OBBCSSR pentru obținerea creșterii punctajului membrilor OBBCSSR licențiați (3 ani) versus asistenții medicali licențiați (3 ani) au fost legate de nivelul actual de calificare al membrilor OBBCSSR după anul 2007 care nu este dat numai de licență în BBC indiferent de durata licenței (3,4,5,6 la FF).
Actualul nivel de calificare al membrilor OBBCSSR până la obținerea de la MS a titlului de calificare ca specialist într-una din cele 27 de discipline este dat de licență în BBC completată după anul 2007 cu un master ”de laborator” si o experiență practică minimă de 6 luni full-time într-un laborator din sistemul sanitar.
O situație comparativă a disciplinelor din TES studiate de biologi, biochimiști la licență de 3 ani Fac. de Biologie București versus disciplinele din TES studiate de asistenții licențiați la licență de 3 ani in laborator clinic la Medicina Brașov arată că:
Biologii / biochimiștii absolvenți cu licență de 3 ani la Facultatea de Biologie din București au studiat la licență 7 discipline din TES conform sursei de documentare, site-ul Facultății de Biologie din cadrul Universității din București – secțiunea:

  • planuri de învățământ www.bio.unibuc.ro/…/Planur…/Licenta_Biologie.pdf
  • planuri de învățământ www.bio.unibuc.ro/…/Planu…/Licenta_Biochimie.pdf 
    accesate în luna aprilie 2021.

Asistenții medicali licențiați cu licență de 3 ani au studiat la Facultatea de Medicină Brașov 18 discipline din TES conform sursei de documentare, Programul de studii de licență Laborator clinic descărcat de pe site-ul Facultății de Medicină din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov – secțiunea programe de studii licență – plan de învățământ https://medicina.unitbv.ro/…/LC_-_2018-2021_-_PLAN_DE.pdf accesat în luna aprilie 2021.


Fiecare membru al OBBCSSR este rugat să analizeze suplimentul la diploma de licență și să trimită pe email presedinte@obbcssr.ro până pe data 26.04.2021 ora 12.00 câte discipline din Tematica European Syllabus (TES) a studiat la licență.
La dosarele profesionale existente la sediul OBBCSSR există foarte puține suplimente la diplomele de licență pentru a putea realiza un studiu documentat privind numărul disciplinelor din TES studiate la licență de către fiecare membru al OBBCSSR.

Departamentul Juridic al OBBCSSR trebuie sa documenteze legal fiecare aspect al negocierii din 11 mai 2021 privind punctajul acordat de CNAS resurselor umane din laborator in perioada 2021-2022.
Licența cu durată de 3 ani în BBC a fost introdusă în România în anul 2007.
OBBCSSR solicită pentru înscrierea bbc-iștilor în OBBCSSR după anul 2007, suplimentar diplomei de licență în BBC să demonstreze “competența” cf. alin.(1) art. 1, Legea nr. 460/2003 de a lucra într-un laborator din sistemul sanitar prin:

  • absolvirea unui program de master “de laborator” la care absolventul studiază toate disciplinele din TES;
  • experiență practică “de laborator” de 6 luni full-time sau corespunzător part-time.

Nivelul de calificare obligatoriu al bbc-iștilor membri ai OBBCSSR, până la obținerea de la MS a titlului de calificare specialist în una din cele 27 de specialități din sistemul sanitar, este licență plus master obligatoriu “de laborator” plus 6 luni de experiență practică minima full-time într-un laborator din sistemul sanitar.

Actualul nivel de calificare al membrilor OBBCSSR până la obținerea de la MS a titlului de calificare specialist într-una din cele 27 de specialități din sistemul sanitar (licență BBC plus master de laborator plus min. 6 luni full-time experiență minimă de laborator) este superior nivelului de calificare actual al asistenților medicali licențiați care au un nivel actual de calificare numai licență de 3 ani în laborator clinic la Medicină.