Răspuns oficial al OBBCSSR privind avizarea anuală a Autorizațiilor de liberă practică emise conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 are 2 componente independente una de cealaltă:
1. înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical;
2. stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical.
 
1. În ceea ce privește prima componentă a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023, niciun membru al OBBCSSR nu a declarat la viza OBBCSSR din perioada 2005-prezent (2023) că detine cabinet de libera practica conex actului medical infiintat conform conform vechii legi nr. 598 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 8 noiembrie 2001

2. În ceea ce privește a doua componentă a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 referitoare la ”avizarea anuală” de către DSP a Autorizațiilor de liberă practică (ALP), Departamentul Juridic al OBBCSSR prin adresa nr. REG2/ 23762 din 10.08.2023 înregistrată de Ministerul Sănătății – Direcția Generală Juridică a solicitat precizări și informații suplimentare privind avizarea anuală a Autorizației de Liberă Practică (ALP) deținute de către biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar membri ai Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar (OBBCSSR) respectiv:

  • dacă toți membrii OBBCSSR trebuie să vizeze anual Autorizația de liberă practică (ALP) indiferent de data emiterii ei;
  • perioada de timp pentru avizarea anuală a Autorizației de liberă practică (dacă ALP se poate aviza oricând pe parcursul unui an calendaristic);
  •  data de la care Ministerul Sănătății solicită existența avizării anuale a Autorizației de liberă practică (ALP) de către Direcțiile de Sănătate Publică (DSP).” 

Ministerul Sănătății prin adresa cu nr. Reg. 2/23762/DGAM 463/29.08.2023 a trimis răspunsul la OBBCSSR – citește AICI – în care precizează că Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 se aplică EXCLUSIV Autorizațiilor de liberă practică care au fost emise în condițiile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 – ”autorizația de liberă practică a biologilor, biochimiștilor și chimiștilor, emisă în condițiile Ordinului MS nr. 1992/2023, se va aviza la 12 luni de la emiterea acesteia”.
 
Autorizațiile de liberă practică emise anterior intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023, respectiv în anii 2022, 2021, 2020, 2019 …. 2004 (anul înființării OBBCSSR) nu se avizează anual deoarece acestea nu se încadrează în termenul ”12 luni de la emiterea acesteia” dat fiind faptul că au depășit 12 luni de la data emiterii Autorizației de liberă practică respective.
Prin urmare, conform:

  • Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023
  • răspunsului Ministerului Sănătății primit oficial de OBBCSSR prin adresa cu nr. Reg. 2/23762/DGAM 463/29.08.2023 Autorizația de liberă practică obținută de la Direcția de Sănătate Publică după intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 se avizează anualla 12 luni după ce a fost emisă sau avizată” .

ANEXA 4, lit. A, a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 prezintă PROFESIILE de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România pentru care DSP eliberează ALP (care includ și funcțiile/ ocupațiile de biochimiști, biologi, chimișticare nu există în COR la domeniul ”SĂNĂTATE), nu numai funcțiile/ ocupațiile biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști, chimiști medicali specialiști (introduse de OBBCSSR în COR la domeniul ”SĂNĂTATE”) așa cum sunt precizați de Ministerul Sănătății în Art. 5 alin. (3) din Anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1301/2007 actualizat prin Ordinul MS nr. 1608/2022 –
”În laboratorul de analize medicale își desfășoară activitatea medici specialiști confirmați în specialitatea medicină de laborator sau microbiologie medicală, farmaciști specialiști confirmați în specialitatea analize medico-farmaceutice de laborator și alt personal cu studii superioare autorizat să lucreze în domeniul medical, precum: biochimiști medicali specialiști, biologi medicali specialiști, chimiști medicali specialiști, biochimiști, biologi, chimiști (care pot activa numai în specialitățile în care au fost confirmați de Ministerul Sănătății), dar și asistenți medicali (generaliști sau de laborator).”