Punctajul CNAS pentru resursele umane – Ultima negociere OBBCSSR – CNAS – CMR

În data de 7 iunie 2021 ora 12.00 a avut loc online negocierea Normelor Co-Ca pentru 2021-2022.

Din partea OBBCSSR au participat online în data de 7 iunie 2021 la negocierea Normelor Co-Ca 2021-2022 doi chimiști medicali specialist și principal – Dr.Chim.Med.Spec. EuSpLM Georgeta Sorescu – filiala București și Chimist Medical Principal Mirela Bucurescu – filiala Argeș.

Negocierea Normelor Co-Ca pentru 2021-2022 între reprezentanții OBBCSSR – CNAS – CMR este consemnată într-un proces verbal care va fi semnat de reprezentanții parților participante la negociere: OBBCSSR – CNAS – CMR.

Medicii consideră că trebuie să existe o diferență între punctajul acordat de CNAS pentru medici și punctajul acordat de CNAS pentru chimiștii, biochimiștii și biologii din sistemul sanitar având în vedere ca “medicii au o pregătire universitară și rezidențiat în domeniul medial” astfel încât se păstrează actualul punctaj al CNAS acordat pentru resursele umane.