Procedură pentru acordarea vizei OBBCSSR în avans pentru întreg anul 2023

  1. Descarca Formularul de solicitare a vizei 2023
  2. Completează și semnează Formularul de solicitare a vizei 2023
  3. Trimite dovada plății cotizației de membru al OBBCSSR pentru anul 2023, neschimbată din anul 2018 (deși toate cheltuielile au crescut) după caz, de 240/300/360 lei ANUAL plătită exclusiv personal, individual cu numele / prenumele membrului OBBCSSR în contul OBBCSSR RO96BRDE445SV25945734450 BRD Dorobanți CIF 16334155împreună cu Formularul de solicitare a vizei 2023 completat și semnat pe una din adresele de email ale OBBCSSR, după caz:

NU trimiteți dovada realizării punctelor EMC pe care vi le asumați sub semnătura!

NU trimiteți documentele pentru obținerea  vizei OBBCSSR pe alte adrese de email ale OBBCSSR!

  1. Trimiteți pe una dintre cele doua adrese de email ale OBBCSSR menționate mai sus, împreună cu documentele menționate la pct. 1,  exclusiv documente, dacă este cazul:
    • profesionale (certificatul de la MS de obținere a unui titlu sau grad profesional, după caz, sau certificatul de absolvire a unui program de master) sau
    • personale (schimbarea CI, domiciliului, datelor de contact, după caz).
  2. Verificați primirea Vizei OBBCSSR 2023. Aceasta este trimisă exclusiv pe adresa de email personală declarată pe proprie răspundere în Formularul de solicitare a vizei 2023 în ordinea primirii solicitărilor și a procesării acestora.

Viza OBBCSSR pentru anul 2023 va fi acordată începând cu data de 01.11.2022 în perioadele:

01.11.2022 – 22.12.2022

06.01.2023 – 01.03.2023*

*Solicitările de viză ale membrilor OBBCSSR primite în afara perioadelor menționate mai sus sau pe alte adrese de email ale OBBCSSR nu sunt procesate de OBBCSSR.