Niveluri de calificare

Nivelurile de calificare  sunt comunicate  Comisiei Europene  de către fiecare autoritate competentă din fiecare stat membru al UE conform art.11 al Directivei Europene ( DE) 36/2005. Calificările profesionale sunt grupate în funcție de nivelurile de calificare. OBBCSSR, autoritate competentă română de reglementare, a transmis Comisiei Europene încă din anul 2010, prin adresa nr. 269/02.09.2010, nivelul de calificare de cel puțin 4 ani al membrilor OBBCSSR conform lit. e) articolul 11 al DE 36/2005. La pag. 59 din  cartea” Specialistii din laboratoarele de analize medicale”, publicată în 2005 de dr. Constanța Popa este prezentată adresa nr. 269/02.09.2010 către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  cu un nivel de calificare al membrilor OBBCSSR de minimum 4 ani  conform lit. e) articolul 11 al Directivei Europene 36/2005.OBBCSSR autoritate competentă română de reglementare a completat Regprof al Comisiei Europene pentru prima dată în 18.06.2014. Reprezentanții OBBCSSR au fost felicițați  în  05.06.2014  de către dna Oana Mihaela Salomia, Consilier pentru afaceri europene, pentru ”colaborare și perseverență justificată în susținerea profesioniștilor români pe care OBBCSSR îi reprezintă”.

Este de neînțeles de ce Ministerul Sănătății și un grup de biologi din județele Dolj, Bihor, Satu-Mare, Timiș și Cluj, printre care și președintele în exercițiu de atunci al filialei Dolj a OBBCSSR au elaborat în anul 2017 Titlul IX  cu un nivel de calificare NUMAI cu  licența de 3 ani deoarece acest nivel de calificare corespunde lit. d), art. 11, al DE 36/2005 , în timp ce OBBCSSR a notificat CE , încă din anul 2010,  că membrii OBBCSSR au un nivel de calificare de cel puțin 4 ani, conform lit. e), art.11, DE 36/2005!

OBBCSSR, ca autoritate competentă conform legii 200/2004, a renotificat în august 2018 Comisia Europeană privind calificările profesionale ale biochimiștilor, biologilor și chimiștilor  din sistemul sanitar : – nivel de calificare cod PSM , mai mult de 4 ani, conform art. 11 lit. e) din DE 36/2005,  program de master în domeniul de sănătate; – descrierea activitatilor prin max.1000 de caractere :
  • Pot fi responsabili de analiza, manageri ai calitatii, sefi de laborator, coordonatori scheme de testare a competentei laboratoarelor, pot efectua garzi si ture dirijate, in afara programului legal de munca;
  • Elaborarea, verificarea, aprobarea, implementarea, urmărirea implementării, evaluarea și îmbunătățirea calității tuturor proceselor sistemului de management al calității pentru certificarea și acreditarea laboratoarelor conform standardelor, legilor și altor documente aplicabile;
  • Contribuie la asigurarea și îmbunătățirea calității actului medical;
  • Validarea metodelor de analiză, a rezultatelor analizelor de laborator și furnizarea lor în timp util utilizatorilor finali sub parafă și semnătură cu codul din Registrul Unic Național;
  • Furnizarea de servicii de consiliere care să acopere toate procesele unei investigații de laborator, inclusiv interpretarea rezultatelor și recomandări privind investigații complementare.
– justificarea specifică pentru includerea pe  lista profesiilor reglementate a  profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar din România  conform alin.20, art.59, DE 36/2005 În expunerea de motive a legii 460/2003 , inițiatorii menționează că ”Gradul de profesionalism al specialiștilor care lucrează în laboratoarele medicale, dintre care majoritatea sunt biochimiști, biologi și chimiști este un factor hotărâtor al analizelor efectuate. …. În colective mixte alături de medici și asistenți medicali, biochimiștii, biologii și chimiștii contribuie la calitatea actului medical prin efectuarea cu promptitudine și profesionalism a analizelor pe care le pun la dispoziția echipei medicale”. 70-80% dintre diagnosticele medicale și stabilirea conduitei terapeutice se realizează pe baza rezultatelor analizelor medicale furnizate pe buletinul de analiză care este un document medico-legal, 2/3 dintre specialiștii cu studii superioare din laboratoarele de analize medicale din România sunt biochimiști, biologi și chimiști, deci reprezintă 2/3 dintre specialiștii care furnizează în timp util rezultatele analizelor medicale ale pacienților contribuind direct la un diagnostic medical și o conduită medicală corecte și în timp util pentru pacient.”