IMI

Membrii OBBCSSR au acces să lucreze în alte state membre ale UE prin intermediul IMI ( Sistemul de informare al pieței interne)  începând cu anul 2008 când a avut loc primul schimb de informații între OBBCSSR și alte autorități competente din alte state membre ale UE. IMI este un instrument electronic multilingv pentru schimbul de informații între autoritățile competente din întregul Spațiu Economic European, între OBBCSSR din România și autoritățile competente din celelalte state membre ale UE. Sistemul IMI este dezvoltat de Comisia Europeană în parteneriat cu statele membre. IMI facilitează comunicarea dintre administrațiile publice la nivel național, regional și local din 2008. OBBCSSR din România s-a înregistrat la sistemul IMI ÎNCĂ din anul  2008; OBBCSSR este Autoritate Competenta (AC) de reglementare a profesiilor de BBC în sănătate; Autoritățile competente ale celor 31 de state membre ale SEE se pot contacta reciproc prin intermediul IMI.

OBBCSSR este desemnat de statul român autoritate competentă pentru gestionarea dosarelor IMI în baza legii 200/2004 corelată cu lit. 60 art.4a al Directivei Europene 36/2005.

Schimbul de informații privind calificările  profesionale ale membrilor OBBCSSR  în vederea recunoașterii calificărilor profesionale de către autoritățile competente din statele UE în care membrii OBBCSSR doresc să lucreze  se realizează în baza dosarului IMI.

Membrii OBBCSSR care au migrat prin sistemul IMI

 • 13 Chimiști
 • 12 Biochimiști
 • 44 Biologi

STATELE în  care au migrat din România membrii OBBCSSR prin sistemul IMI :

 • Austria = 2 (chimiști)
 • Belgia = 4 (2 biologi, 1 chimist, 1 biochimist)
 • Canada = 1 (biochimist)
 • Danemarca = 3 (biologi)
 • Elveția = 3 (2 biologi, 1 biochimist)
 • Franța = 8 (7 biologi, 1 chimist)
 • Germania = 3 (biologi)
 • Italia = 4 (3 biologi, 1 chimist)
 • Irlanda = 1 (biochimist)
 • Kuwait = 1 (biochimist)
 • Spania = 4 (3 biologi, biochimist)
 • Scoția = 1 (biolog)
 • UK = 34 ( 21 biologi,7 chimiști, 6 biochimiști)

Statele membre ale UE nu au acceptat toate solicitările membrilor  OBBCSSR deoarece profesiile de biochimist, biolog și chimist nu sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene, fiecare stat are propriile reglementări naționale care diferă considerabil   de la un stat la altul.

Membrii OBBCSSR care doresc să lucreze în alte state membre ale UE trebuie să identifice autoritatea competentă din statul în care doresc să lucreze și să i se adreseze personal.

Autoritatea competentă din statul în care dorește să lucreze un membru al OBBCSSR, va lua legătura cu OBBCSSR ca autoritate competentă română prin intermediul IMI și vor fi efectuate schimburile de informații între cele două autorități competente.

 • pentru Profesioniștii, membrii OBBCSSR care migrează din România în alte state membre ale UE, IMI introduce un:
  • Proces mai transparent,
  • Răspuns mai rapid din partea administrațiilor statelor membre, adică există o colaborare mai rapidă între OBBCSSR din România și autoritățile corespondente de reglementare a profesiilor de BBC din sănătate din celelalte state membre ale UE.

Documente solicitate membrilor OBBCSSR care doresc să lucreze într-un alt stat membru al UE (solicitate de COMISIA EUROPEANĂ prin SISTEMUL INFORMATIC AL PIEȚEI INTERNE – IMI) 

 • Certificatul de membru al organizației profesionale OBBCSSR
 • Document din care să rezulte dacă a avut / nu sancțiuni profesionale sau disciplinare date de către Comisiile de Disciplină;
 • Actele de stare civilă (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie);
 • Diploma de licență + suplimentul;
 • Diploma de master + suplimentul;
 • (Comisia Europeană solicită informații cu privire la disciplinele studiate în cadrul studiilor universitare de licență și master);
 • Dovada vechimii lucrate în domeniul laboratorului de analize medicale / sistem sanitar;
 • Documentele de obținere a gradelor profesionale.

Fiecare organizație profesională, inclusiv OBBCSSR, este obligată de lege să aibă Comisii pentru sancțiuni : Comisia de Disciplină și Comisia Superioară de Disciplină. Adeverință pentru sancțuni emisa de OBBCSSR pentru  participare la concurs             Adeverință pentru sancțiuni emisa de OBBCSSR pentru migrare în Anglia

Autoritatea compententă din statul în care dorește să lucreze un membru al OBBCSSR, în urma analizării schimburilor de informații cu OBBCSSR va comunica membrului OBBCSSR dacă întrunește condițiile de a exercita profesiunea pe teritoriul său.

Cartea ”Specialiștii din laboratoarele de analize medicale” autor Dr. Constanța Popa publicată în anul 2015, conține informații privind exercitarea profesiilor omoloage în statele membre ale UE.