Pachetul de servicii furnizat/ acordat de OBBCSSR pentru cotizatia anuala de 240/300/360 lei

Pachetul de servicii furnizat / acordat de OBBCSSR pentru cotizația anuală de 240/300/360 lei este alcătuit, pe lângă serviciul eliberării și transmiterii pe adresa personală de e-mail cu care este înregistrat în RUN fiecare membru al OBBCSSR a Vizei anuale a OBBCSSR care este Anexă la certificatul de membru al OBBCSSR depus la CNAS (CJAS) de către angajator pentru contractare, din următoarele alte 11 servicii furnizate de OBBCSSR pentru cotizația anuală platita individual de 240/300/360 lei:

 1. Eliberarea certificatului de membru al OBBCSSR.
 2. Eliberarea adeverinței cu Codul de parafă în specialitate/ specialități.
 3. Evaluarea competenței profesionale a fiecărui membru al OBBCSSR conform OMS nr. 1301/2007 prin verificarea documentelor de autoevaluare a competentei de către fiecare membru al OBBCSSR asumată, semnată și parafată în Declarația pe proprie răspundere.
 4. Eliberarea adeverinței de sancțiuni profesionale și/sau condamnări penale.
 5. Eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor și nivelului de calificare cu Tematica European Syllabus.
 6. Eliberarea după caz, a adeverinței de monitorizare a punctelor EMC în ultimii 5 ani.
 7. Emiterea și transmiterea avizului OBBCSSR pentru scoaterea la concurs a posturilor de la stat.
 8. Desemnarea și transmiterea către unitățile sanitare a numelor membrilor comisiilor de examen/ concurs cu Împuternicire și Fișa de evaluare a modului de respectare a legislației privind organizarea/ desfășurarea concursurilor/examenelor la stat.
 9. Publicarea anuală pe www.obbcssr.ro a Listei manifestărilor științifice adresate membrilor OBBCSSR creditate de Comisia Profesional –Științifică, Învățământ și Legislație (CPSIL) a OBBCSSR.
 10. Publicarea pe www.obbcssr.ro a informațiilor specifice exercitării profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar.
 11. Emiterea, votul și publicarea pe www.obbcssr.ro a Normelor interne (Hotărâri și Decizii) ale organelor de conducere legal și democratic alese ale OBBCSSR – Consiliul Național, Biroul Executiv, Președinte, Comisii de specialitate – privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog și chimist în sistemul sanitar.

OBBCSSR furnizează în anul 2022 pentru cotizația anuală platita individual de 240/300/360 lei aferentă anului 2022 serviciile menționate mai sus în pachetul de servicii fără alte servicii personalizate solicitate de fiecare membru al OBBCSSR și fără activitățile care au fost prestate gratuit până în prezent precum elaborarea proiectelor de acte normative, susținerea lor în Parlament sau la Guvern, adrese, sesizări către organele statului atunci când există un interes al membrilor OBBCSSR.