MS – CNAS modifica legile privind membrii OBBCSSR

Ministerul Sănătății (MS) în adresa oficială nr. 7887/7886/27.05.2021 primită de OBBCSSR de la MS afirma că MS modifică “într-un context mai larg” toata legislația referitoare la biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar.

Anul 2022 aduce primele două modificări legislative cu impact major în exercitarea profesiilor membrilor OBBCSSR (vor urma și altele):

 1. Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 Anexa 21 Lit. B Cap. X Sancțiuni, ART.15, alin.(1), lit. f):
  “de la data la care casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al OBBCSSR nu este avizat pe perioada cât personalul medico-sanitar figurează în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate suspenda din contract ( NB contractul angajatorului cu CNAS ) personalul aflat în această situație”
  ceea ce înseamnă pierderea locului de muncă temporar (sau chiar definitiv) de către respectivul membru al OBBCSSR care nu deține legal viza OBBCSSR pentru întreg anul 2022.
  Viza lunară a OBBCSSR după plata lunară a cotizației de membru nu este acceptată de CNAS.
  CNAS acceptă numai viza anuală a OBBCSSR.
 2. OG nr. 18/2021, Titlul XXI în Legea nr. 95/2006 privind înființarea Registrului Național al Profesioniștilor din Sistemul de Sănătate include “biochimiștii medicali specialiști, biologii medicali specialiști, chimiștii medicali specialiști” care au obligatia ca “ să transmită orice informație solicitată de organismele profesionale” (NB OBBCSSR) care “sunt obligate să solicite și să verifice informațiile primite de la profesioniști, în scopul obținerii de informații reale pentru înscrierea în Registrul Național, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal”
  fapt pentru care OBBCSSR schimbă modul de acordare a “Vizei OBBCSSR” pentru anul 2022 după cum urmează:
  OBBCSSR va acorda ”Viza OBBCSSR” în avans pentru întreg anul 2022 exclusiv cu plata în avans a cotizației de 240/300/360lei/an, după caz, plătită exclusiv individual în contul OBBCSSR RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 BRD Dorobanți pentru a putea identifica oricând în extrasul bancar al OBBCSSR orice persoană care îndeplinește condiția de bază (plata cotizației) de a fi membru al OBBCSSR).
  Fiecare membru al OBBCSSR va primi “Viza OBBCSSR“ pentru anul 2022 numai după completarea și transmiterea pe e-mail la unicul sediu al OBBCSSR (din București) a:
 • ”Declarației pe proprie răspundere”;
 • “Formularului de solicitare a vizei pentru anul 2022”,
  completate pe baza:
 • Procedurii OBBCSSR de autoevaluare a ”competenței profesionale” Anexă la ”Declarația pe proprie răspundere”
 • Deciziei BExN privind verificarea automonitorizării competenței profesionale conform OMS nr.1301/2007de către fiecare membru al OBBCSSR.

Documentele de mai sus vor fi publice pe www.obbcssr.ro la data de 01.11.2021.


Viza OBBCSSR va fi acordată tot centralizat, ca și în anul 2020, pe adresa personală de e-mail cu care fiecare membru este înregistrat în RUN însă cotizația trebuie plătită în avans pentru intreg anul 2022 de către fiecare membru individual în contul OBBCSSR (nu se mai admite ca în extrasul de cont să existe alt nume ca deponent decât numele/prenumele membrului OBBCSSR).


OBBCSSR nu mai acceptă plata de către angajator a cotizației de membru în numele membrului OBBCSSR pentru ca angajatorul nu este membru al OBBCSSR.


Fiecare membru al OBBCSSR are obligația individuală ca, după plata integrala a cotizației aferente intregului an 2022, să anunțe angajatorul să nu îi mai rețină cotizația pe statul de salarii sau să nu o mai plătească ca angajator cu alt nume în extrasul de cont bancar decât numele/ prenumele membrului OBBCSSR.


În extrasul de cont bancar al OBBCSSR trebuie să se regăsească cu nume/ prenume fiecare membru al OBBCSSR plătitor al cotizației de 240/300/360 lei/ an.


Competența profesională este autoevaluată individual de către fiecare membru, asumată, semnată și parafată pe “Declarația pe proprie răspundere”, parte componentă a ”Formularului de solicitare a vizei pentru anul 2022”.


Plata integrală a cotizației în avans pentru un an de zile nu înseamnă o creștere a venitului național lunar al OBBCSSR pentru ca valoarea cotizației este NESCHIMBATĂ 240/300/360 lei/an așa cum a fost și în anul 2020.


Dacă membrii OBBCSSR nu înțeleg realitatea actuală, nu înțeleg că legislația se află într-un continuu proces de actualizare și modernizare, atunci există soluția autodesființării legale a OBBCSSR.


OBBCSSR aplică legile în vigoare emise de MS, CNAS, Guvern, Parlament și promulgate de Președinție.

NOTA
Viza OBBCSSR este, ca si in anul 2020 , Anexa la certificatul de membru al OBBCSSR.
Viza OBBCSSR 2022 nu se mai acorda ca pana in anul 2020 pe casutele de pe verso al cetificatului de membru al OBBCSSR.