Orice membru al OBBCSSR poate activa in IFCC si EFLM

OBBCSSR este membru afiliat al EFLM si IFCC incepand cu aprilie 2020 unde plateste o cotizatie anuala din cotizatiile anuale ale membrilor OBBCSSR.

Orice membru al OBBCSSR platitor de cotizatie la OBBCSSR poate desfasura orice activitate nemunerata in cadrul EFLM si IFCC daca indeplineste conditiile stabilite de EFLM si IFCC publice pe http://www.eflm.eu; http://www.ifcc.org.
Principalele Comisii care stabilesc grupuri de lucru ( WG) sunt:

 • the Science Committee
 • the Profession Committee
 • the Quality & Regulations Committee
 • the Education & Training Committee
 • the Communication Committee.

Membrii OBBCSSR care aspira a fi nominalizati de OBBCSSR pentru grupurile de lucru ale EFLM cu o scrisoare de suport din partea OBBCSSR trebuie sa indeplineasca cerintele EFLM:

 1. Descrierea domeniilor profesionale de interes ale aspirantului la nominalizare insotite de documentele care atesta experienta,
  lucrarile stiintifice publicate pe plan national, european si international.
  ATENTIE!
  Membrii OBBCSSR trebuie sa mentioneze nu cursurile la care au participat ci lucrarile stiintifice publicate in reviste de specialitate sau prezentate la manifestari stiintifice nationale, europene sau internationale.
  de ex. daca un membru al OBBCSSR doreste sa faca parte din grupul de lucru ” Armonizare” in ceea ce priveste armonizarea pregatirii in medicina de laborator, trebuie sa prezinte la OBBCSSR documente ca a publicat sau a sustinut pe plan national, european sau international lucrari stiintifice in acest sens.
  Daca un membru al OBBCSSR este interesat de alta armonizare decat pregatirea profesionala in medicina de laborator trebuie sa scrie care este armonizarea dorita si sa prezinte lucrarile stiintifice publicate/ sustinute pentru respectiva armonizare.
 2. Descrierea in max 250 de cuvinte a pregatirii profesionale si experientei profesionale in medicina de laborator; ( licenta, master, doctorat );
 3. Contributia propfesionala propusa de aspirantul la nominalizare pentru activitatea in comisiile de lucru ale EFLM ( max 250 de cuvinte); aici membrul OBBCSSR trebuie sa descrie ceea ce va propune efectiv comisiei/ actiunile concrete propuse pentru armonizarea dorita.
 4. Lista relevanta a lucrarilor stiintifice publicate ( link, web) in domeniile de interes ale grupului de lucru “ Armonizare “ al EFLM – mai multe informatii sunt disponibile public pe http://www.eflm.eu.
 5. CV model europass.