Oportunitatea angajarii pentru membrii OBBCSSR in alte state din UE

Membrii OBBCSSR au oportunitatea de a lucra in laboratoare medicale din alte state membre ale Uniunii Europene multumita faptului ca Presedintele OBBCSSR Doctor in medicina Constanta Popa a introdus inca din anul 2007 profesiile reglementate ale membrilor OBBCSSR de ” bbc ist in sistemul sanitar ” in Baza de date a profesiilor reglementate din Uniunea Europeana ” Regulated Profession Database”.

Baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate in toate statele membre ale UE poate fi consultata accesand link ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/generic

DOCUMENTUL PRINCIPAL de recunoastere a calificarilor profesionale pe teritoriul Uniunii Europene, inclusiv pentru profesiile NEmedicale din sistemul sanitar, este
Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142).

Statele membre ale UE au diferit reglementate national profesiile care nu se supun unei recunoasteri automate si aceste profesii reglementate national diferit in fiecare stat membru al UE au alte denumiri si ALT nivel de calificare decat cel din Romania demonstrat cu diplome.

Autoritatile nationale din orice stat membru al UE pot sa impuna unei persoane anumite masuri compensatorii conform art. 14 din Directiva 36/2005 sau sa refuze persoanei exercitarea in respectivul stat a profesiei reglementate din Romania de “bbc ist in sistemul sanitar” daca nu este indeplinit nivelul de calificare national din tara respectiva.

In majoritatea statelor membre ale UE nivelul de calificare pentru recunoasterea profesiilor reglementate din Romania de “ bbc ist in sistemul sanitar” il reprezinta si detinerea/ prezentarea unei diplome de studii post universitare – post licenta in Biologie sau Chimie – de specializare MEDICALA de minimum un an in cadrul Universitatilor de Medicina din orice stat membru al UE pentru orice compartiment al laboratorului medical ( Biochimie, Hematologie, Bacteriologie, Imunologie, etc).

Presedinle OBBCSSR Doctor in medicina Constanta Popa semneaza o adeverinta eliberata fiecarui membru al OBBCSSR care a fost respins sa lucreze in alt stat membru al UE in care sunt precizate drepturile profesionale legale din Romania ale membrilor OBBCSSR in exercitarea profesiei reglementate de “bbc ist in sistemul sanitar” conform legislatiei actuale valabile in Romania insa este posibil ca aceste drepturi profesionale sa nu se regaseasca si sa nu fie recunoscute prin legislatia nationala a oricarui stat membru al UE:

 1. dreptul profesional de a fi sef de laborator conform Legii 460/2003, OMS 1301/2007 modificat si completat de OMS 1608/2022;
 2. dreptul profesional de a efectua analize medicale si parafa rezultatele analizelor medicale pentru pacient efectuate in specialitatea detinuta obtinuta prin promovarea unui examen conform Legii 460/2003 (examen national organizat de MS ca si pentru medici);
 3. dreptul profesional de a decide conform OMS 1301/2007 modificat si completat de
  OMS 1608/2022, Anexa 1 Art 23, in calitate de “specialist din cadrul laboratorului desemnat responsabil de analiza “ “acceptarea sau respingerea rezultatelor obținute la controlul intern “ in urma analizarii rezultatelor obtinute prin parafarea conform art.20 al Legii 460/2003 in specialitatea detinuta a rezultatelor obtinute la efectuarea conform legii a controlului intern al calitatii;
  Decizia este luată de “specialistul din cadrul laboratorului desemnat responsabil de analiza” în urma verificării “impreciziei testului va fi efectuată cu utilizarea pentru calcul a minimum 25 de determinări ale controlului intern conform CLSI – EP 15-A3^5, ISO 15189, Six Sigma-JO Westgard – Six Sigma-JO Westgard = site recunoscut de Clinical Laboratory Improvement Amendments, care pune la dispoziția laboratoarelor clinice regulamente și soluții decizionale; six sigma este o aplicație pentru designul regulilor de control de calitate, în funcție de realitățile fiecărui laborator.” conform cerinței din OMS 1301/2007 modificat si completat de OMS nr. 1608/2022;
 4. dreptul profesional de a analiza performanta laboratorului dupa primirea fiecărui raport de evaluare a performanţelor laboratorului de analize medicale, obţinut în urma participării la programele de evaluare externă a calităţii ( EQC) conform Art. 25 al OMS 1301/2007 modificat si completat de OMS nr. 1608/2022.
 5. dreptul profesional de a propune masuri de imbunatatire a performantei laboratorului in urma analizarii rezultatelor obtinute la
  “controlului calităţii” (controlul intern al calitatii – IQC – si controlul extern al calitatii – EQC) conform Art. 25 al OMS 1301/2007 modificat si completat de OMS nr. 1608/2022.