OBBCSSR solicita public Ministerului Sanatatii rezolvarea urgenta a vidului legislativ privind eliberarea ALP membrilor OBBCSSR

OBBCSSR atentioneaza public Ministerul Sanatatii ca in acest moment exista un
VID LEGISLATIV privind eliberarea Autorizatiilor de Libera Practica (ALP) membrilor OBBCSSR pentru a exercita profesiunile de “biochimist în sistemul sanitar”,”biolog în sistemul sanitar” și”chimist în sistemul sanitar” “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 care nu sunt definite de Legea 460/2003 ca “servicii publice conexe actului medical”.

Nici OBBCSSR si nici Ministerul Sănătății nu au temei legal in acest moment pentru emiterea conform art.3 din Legea 460/2003 a avizului pentru, respectiv a Autorizatiilor de Libera Practica ( ALP) de catre Directiile de Sanatate Publica (DSP) pentru membrii OBBCSSR care lucreaza “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 datorita abrogarii de catre MS a Ordinului MS 979/2004 inlocuit numai partial de MS prin Ordinul MS 1992/26 iunie 2023 in care NU mai exista Anexa din Ordinul MS 979/2004 “pentru biochimişti, biologi şi chimişti” “Să exercite profesiunea de …….. în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Legea nr. 460/2003privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România.


Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de spaţiu şi dotare minimă, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 710/2000.


Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.”

OBBCSSR prezinta public solicitarea ca Ministerul Sănătății sa emita urgent pentru membrii OBBCSSR un alt Ordin de Ministru al Sănătății, altul decât Ordinul Ministrului Sănătății nr 1992/2023, cu modificările și completările ulterioare care sa preia exact Anexa din Ordinul MS 979/ 2004 abrogat privind eliberarea de către Ministerul Sănătății prin unitatile descentralizate Direcțiile de Sănătate Publică (DSP) a Autorizațiilor de Liberă Practică (ALP) pentru membrii OBBCSSR care lucrează în sistemul sanitar din România
“în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 deoarece Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 este “pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical”
SITUATIE NEAPLICABILA membrilor OBBCSSR care lucreaza “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003.

Argumentele OBBCSSR pentru solicitarea ca Ministerul Sănătății sa emita urgent pentru membrii OBBCSSR un alt Ordin de Ministru al Sănătății, altul decât Ordinul Ministrului Sănătății nr 1992/2023, cu modificările și completările ulterioare care sa preia exact Anexa din Ordinul MS 979/ 2004 abrogat de MS sunt:

 1. atat avizul OBBCSSR cat si Autorizatiile de Libera Practica ( ALP) sunt emise pe baza adeverintelor de la angajatori cu locurile de munca ale solicitantilor membri ai OBBCSSR insa:
  1.1 niciun solicitant membru al OBBCSSR nu a prezentat adeverinte de la angajatori nici la OBBCSSR si nici la DSP ca exercita profesiunile de “biochimist în sistemul sanitar”,”biolog în sistemul sanitar” și”chimist în sistemul sanitar”
  in cabinete de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical conform art. 5 Cap. II din Anexa nr. 3 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 “pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical” ;
  1.2 toti membrii OBBCSSR care au solicitat avizul OBBCSSR in perioada 26 iunie 2023- prezent au prezentat adeverinte de la angajatori ca exercita profesiunile de “biochimist în sistemul sanitar”,”biolog în sistemul sanitar” și”chimist în sistemul sanitar” “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 care nu sunt definite de Legea 460/2003 ca “servicii publice conexe actului medical”;
 2. In Ordinul MS 979/2004 abrogat acum partial de MS prin Ordinul MS 1992/2003 Autorizatiile de Libera Practica ( ALP) existau modele separate pentru eliberarea de catre DSP a Autorizatiilor de Libera Practica (ALP) pentru membrii OBBCSSR si pentru activitatile conexe, situatie care NU se mai regaseste in actualul Ordin al MS 1992/26 iunie 2023 care a abrogat Ordinul MS 979/2004 dar care ale carui modele independente nu se mai regasesc in text:
  2.1 “pentruactivităţi conexe” cu “profesiunea de …….practicata în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001”;
  2.2 “pentru biochimişti, biologi şi chimişti” “Să exercite profesiunea de …….. în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Legea nr. 460/2003privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România.
  Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de spaţiu şi dotare minimă, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 710/2000.
  Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.”
 3. Ministerul Sănătății in Ordinul MS 1992/2023 a încadrat greșit ca “activitate conexă actului medical desfășurată în cabinete de liberă practică conexe actului medical” activitatea medicală din “unități sanitare publice sau private” a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din laboratoarele medicale din sistemul sanitar membri ai OBBCSSR prevazuta explicit in legea de rang superior Legea nr. 460/2003 deoarece:

3.1 conform art. 4 alin (1) Legea 460/2003
“profesiunile de biochimist, biolog și chimist pot fi practicate în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” unde NU sunt menționate “cabinetele de liberă practică conexe actului medical”;

3.2 art. 5 Cap. II din Anexa nr. 3 a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1992/2023 nu corespunde
realitatii din sistemul sanitar din Romania deoarece niciun membru al OBBCSSR nu a declarat la solicitarea avizului pentru obtinerea ALP ( si nici cei doi membri ai OBBCSSR nominalizati de MS in adresa primita de OBBCSSR de la MS ) ca detine sau ca lucreaza ca biolog, chimist sau biochimist
intr -un cabinet de libera practica conex actului medical, toti solicitantii membri ai OBBCSSR trimitand la OBBCSSR adeverinte cu locuri de munca din laboratoare medicale din sistemul sanitar care NU sunt cabinete de libera practica conexe actului medical;
3.3 exista o evidenta discordanta dintre prevederile art. 9 alin. (1) din Anexa nr. 2 a Ordinului MS nr. 1992/2023 și Adresa Ministerului Sănătății cu Nr. înreg. AR 12769/Reg 2/ 20902/ GDGAM 3421 din 16.08.2023 primită de OBBCSSR:


în Adresa MS Nr. înreg. AR 12769/Reg 2/ 20902/ GDGAM 3421 din 16.08.2023 primită de OBBCSSR in care se precizează că “laboratorul de analize medicale desfășoară o activitate medicală și NU una conexă actului medical” în timp ce la art. 9 alin. (1) din Anexa nr. 2 a Ordinului MS nr. 1992/2023 se precizează că “serviciile conexe actului medical în sistemul sanitar din România pot fi exercitate EXCLUSIV în cadrul laboratoarelor medicale”;


3.4 unele articole / alineate ale Ordinul MS nr. 1992/2023 încalcă multe prevederi ale legislației de nivel superior aplicabile printre care Legea nr. 460/2003 art. 4 alin. (1) conform căreia “Profesiunile de biochimist, biolog și chimist pot fi practicate în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” și
NU sunt menționate “cabinetele de liberă practică conexe actului medical” în care pot fi exercitate profesiile membrilor OBBCSSR de ”biochimist în sistemul sanitar”, ”biolog în sistemul sanitar” și ”chimist în sistemul sanitar” conform pct. 19, 20 și 21 lit. A din Anexa nr. 2 a Legii nr. 200/2004 pentru care OBBCSSR este autoritate competentă a statului român conform pct. 15 lit. A din Anexa nr. 3 a Legii nr. 200/2004 si trebuie să menționeze profesiunile exercitate in sistemul sanitar ( biochimist/ biolog/ chimist) pe avizul OBBCSSR conform fiecărei situații în parte.


3.5 art. 9 alin1, 2,3 ale Ordinului MS 1992/26 iunie 2023 fac referire la reglementarea activitatii laboratoarelor medicale si la desfasurarea activitatii membrilor OBBCSSR care pot desfasura activitate “ DOAR SUB coordonarea unui medic cu specialitatea medicina de laborator sau microbiologie medicala “ desi Ordinul MS 1992/26 iunie 2023 face referire la “aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, autorizarea, dotarea, funcționarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, precum și pentru stabilirea documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul care desfășoară servicii publice conexe actului medical” situatie neaplicabila LABORATORULUI MEDICAL a carui activitate este reglementata in acest moment de regula, prin acte normative de rang superior.