Comisia de medicina de laborator a MS dezinformeaza MS cu puncte de vedere utopice, fara suport real

Urmare a punctelor de vedere utopice, rupte de realitate prezentate de Comisia de medicina de laborator citate de MS ca au stat la baza elaborarii de catre MS a unor acte normative deja in vigoare sau proiecte de acte normative in curs de avizare in cadrul MS care privesc activitatea membrilor OBBCSSR din laboratoarele medicale dar care sunt rupte de realitatea laboratoarelor medicale din sistemul sanitar din Romania,

OBBCSSR solicita MS sa consulte OBBCSSR la elaborarea oricarui proiect de act normativ care priveste activitatea membrilor OBBCSSR din laboratoarele medicale si activitatea laboratoarelor medicale din Romania, indiferent daca membrii Comisiei de medicina de laborator din nestiinta sau din interese au expus MS puncte de vedere eronate,utopice, rupte de realitate, avand in vedere faptul ca:

 1. Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (O.B.B.C.S.S.R) este organism profesional conform lit. b) Art. 942 Titlul XXI al Legii nr. 95/2006 modificată prin OG nr. 18/2021, organizație profesională conform alin.(1) art. 22 al Legii nr. 460/2003 și autoritate competentă a statului român conform pct. 15 lit. A din Anexa nr. 3 a Legii nr. 200/2004 pentru profesiile de ”biochimist în sistemul sanitar”, ”biolog în sistemul sanitar” și ”chimist în sistemul sanitar” conform pct. 19, 20 și 21 lit. A din Anexa nr. 2 a Legii nr. 200/2004
 2. Ministerul Sănătăţii colaborează legal cu OBBCSSR “în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiunea de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar” conform art 24 lit (i) al Legii 460/2003 ;
 3. MS trebuie sa elaboreze acte normative care corespund realitatii din sistemul sanitar din Romania printre care :
  3.1 membrii OBBCSSR reprezinta 2/3 dintre specialistii care lucreaza in cele 23 de tipuri de laboratoare medicale care functioneaza in sistemul sanitar din Romania, reglementate de regula, prin legi de rang superior Ordinelor MS;
  3.2 aprox 92% dintre membrii OBBCSSR lucreaza in laboratoarele de analize medicale ca specialisti confirmati ca si medicii prin Ordin al MS in 27 de monospecialitati pentru care MS organizeaza examene nationale ca si pentru medici si farmacisti, ca sefi de laboratoare medicale, ca responsabili de analiza, ca manageri ai calitatii;
  3.3 peste 80% din specialistii din laboratoarele de analize medicale din unitatile sanitare publice sunt membri ai OBBCSSR – biochimisti, chimisti, biologi ca responsabili de analiza care:
 • ANALIZEAZA si DECID acceptarea sau respingerea rezultatelor obtinute la controlul intern al calitatii conform alin (4) , art 23 al Ordinului MS 1301/2007 actualizat prin Ordinul MS 1608/2023- “Rezultatele controlului intern se analizează de către specialistul din cadrul laboratorului desemnat responsabil de analiza respectivă, care va decide acceptarea sau respingerea rezultatelor obținute”.
 • consemneaza, analizeaza si dupa caz, IAU MASURI pentru imbunatatirea activitatii laboratorului medical “ după primirea fiecărui raport de evaluare a performanțelor laboratorului de analize medicale, obținut în urma participării la programele de evaluare externă a calității.” conform ART. 25 al Ordinului MS 1301/2007 – “Rezultatele controlului calității și măsurile luate pentru îmbunătățire se consemnează și se analizează după primirea fiecărui raport de evaluare a performanțelor laboratorului de analize medicale, obținut în urma participării la programele de evaluare externă a calității.”
  3.4 medicii din paraclinic lucreaza efectiv in cadrul programului de lucru legal numai intr-un compartiment al laboratorului de analize medicale chiar daca obtin legal de la MS o specialitatate polivalenta – medicina de laborator sau microbiologie medicala – spre deosebire de membrii OBBCSSR care obtin legal de la MS una sau mai multe dintre cele 27 de monospecialitati dar lucreaza efectiv in timpul programului legal de lucru ca si medicii tot intr-un singur compartiment al laboratorului de analize medicale ;
  3.5 Membrii OBBCSSR specialiștii non-medici – biochimiști, biologi și chimiști medicali specialiști/principali – recunoscuți de Ministerul Sănătății și nominalizați în art. 5 alin. (3) Anexa nr. 1 a Ordinului MS nr. 1301/2007 modificat prin Ordinul MS nr. 1608/2022 dețin minimum 9 ani de pregătire universitară nemedicala, post universitară medicala sau nemedicala pentru laboratorul medical prin:

➢ Licența în domeniul/profilul biologie sau chimiespecializarea / programul de studii biochimie/biologie/chimie cu o durată de 3, 4, 5, 6 ani la ff sau studii de inginerie echivalate de Ministerul Sănătății conform

legislatiei aplicabile referitoare la echivalări:

 • pentru perioada 2011 – prezent: OMS nr. 1470/20.10.2011 (actualizat 07.03.2017) – art. 2 ”Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii înspecialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilorprevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobareaMinisterului Sănătăţii, în condiţiile legii.”
 • pentru perioada iunie 2010 – octombrie 2011: OMS nr. 467/04.06.2010 – art. 2 ”Echivalarea stagiului înspecialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare învederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiilelegii.”
 • pentru perioada 2006 – iunie 2010: OMS nr. 1470/28.12.2005 – art. 2 ”Echivalarea stagiului înspecialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate necesare învederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexa la prezentulordin se pot face numai cu aprobarea MinisteruluiSănătăţii.”
  -pentru perioada anterioară anului 2005: OMS nr. 511 / 1999

➢ plus ”competența necesară pentru efectuarea analizelor de laborator” art. 1 alin. (1) din Legea nr. 460/2003 dovada că dețin o ”formare profesională necesară în plus față de respectivul ciclu de studii post-secundare” (NB. față de diploma de licență) conform art. 11 lit. e) din Directiva 2005/36/CE conform legislației aplicabile la momentul înscrierii în OBBCSSR comunicata de OBBCSSR inca din anul 2014 in Registrul profesionistilor ( RegProf) al Comisiei Europene care constă din:

 • ”programe de studii postuniversitare de formare profesională a adulților” ca parte a ”conversiei profesionale” Capitolul VI Organizarea învățământului postuniversitar Secțiunea 1 Programele de studii postuniversitare … art.72 alin. (4) lit. b) și art.74 alin.(2) din Legea nr. 199/2023 cu diplome de cursuri post universitare de minimum un an de zile eliberate de Facultățile de Medicină care constituie studii medicaleîntr-o specialitate MEDICALĂ (ex. ”Biochimie clinică”) conform Legii nr. 84/1995 valabilă până la data de 09.02.2011, alin.(2) art. 75 ”diploma de studii postuniversitare de specializare”;
  Alin. (2) art. 74 al Secțiunii a 2-a “Programele postuniversitare de formare profesională a adulților” din Legea nr. 199/2023 prevede că “prin programele de studii postuniversitare de formare profesională a adulților se pot asigura conversia și reconversia profesională” realizate “de facto” prin cursurile de specializare de un an la UMF-uri pentru medicii pediatri care au devenit în anii 1980 medici de laborator ( specialitate polivalenta) actuali membri ai Colegiului Medicilor din România, și unii membri ai OBBCSSR ex chimiști, au devenit chimiști cu specializare în “Biochimie clinică” ( specialitate monovalenta);
 • programele de studii universitare de masterat profesional (2 ani) in domeniul laboratorului medical ”orientat preponderent spre formarea competențelor profesionale” conform lit. a) alin.(1) din Legea nr. 199/2023 cu diplome de master eliberate de Facultățile de Biologie/ Chimie care dau un Nivel 7 de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC) așa cum este reglementat prin HG nr. 918/2013actualizată în anul 2018 cu “Responsabilitate și autonomie” deținute în baza nivelului de calificare conform HG nr. 918/2013 actualizată în anul 2018;
 • studiile universitare de master cu diplome de master eliberate de o Universitate de Medicină (2ani) care conferă pregătire universitară medicală în învățământul superior medical conform lit. d) art.75 alin. (1) Capitolul VII Învățământul superior medical, Secțiunea 1 Organizarea și funcționarea învățământului superior medical din Legea nr. 199/2023 deoarece programul de master absolvit la o Universitate de Medicină de către inclusiv ” biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar” este o formă a ”studiilor universitare (NB.MEDICALE) de master” care dau un Nivel 7 de calificare conform Cadrului național al calificărilor (CNC) reglementat prin HG nr. 918/2013 actualizată în anul 2018 “Responsabilitate și autonomie” deținute în baza nivelului de calificare conform HG nr. 918/2013 actualizată în anul 2018;
  ➢ stagiu practic de 6 luni cu timp integral conform Legii nr. 335/2013, HG nr. 473/2014 și Hotărârilor interne emise legal de organele de conducere ale OBBCSSR;
  ➢ specializarea cu o durată de ”4 ani fără plată prin programe având conținut și durată specifice, conform cerințelor, în instituții abilitate scopului propus cu obținerea diplomei de specialitate, prin susținerea unui examen” conform art.12 din Legea nr. 460/2003 in urma careia membrii OBBCSSR sustin legal un examen national organizat de MS ca si pentru medici si farmacisti si confirmati prin Ordin al MS ca si medicii in urma promovarii examenului national cu un titlu profesional de specialist.