OBBCSSR a informat institutiile si autoritatile statului roman

1. OBBCSSR a informat MS 
– cu adresa nr. 1485/22.11.2023 nr. înregistrare MS Reg2/35140/23.11.2023
– cu adresa nr. 1486/22.11.2023 nr. înregistrare MS Reg2/35142/23.11.2023
– cu adresa nr. 1516/04.12.2023 nr. înregistrare MS Reg2/35974/04.12.2023
– cu adresa nr. 1517/ 04.12.2023 nr. înregistrarea MS Reg2/35976/04.12.2023
privind vidul legislativ referitor la  eliberarea Autorizatiilor de Libera Practica (ALP) membrilor OBBCSSR pentru a exercita profesiunile de “biochimist în sistemul sanitar”,”biolog în sistemul sanitar” și”chimist în sistemul sanitar” “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 care nu sunt definite de Legea 460/2003 ca “servicii publice conexe actului medical” in care lucreaza “DOAR SUB coordonarea unui medic cu specialitatea medicina de laborator sau microbiologie medicala” conform alin. 2 art. 9 al Ordinului MS 1992/26 iunie 2023 VALABIL.
Nici OBBCSSR si nici Ministerul Sănătății nu au temei legal in acest moment pentru emiterea conform art.3 din Legea 460/2003 a avizului pentru, respectiv a Autorizatiilor de Libera Practica ( ALP) de catre Directiile de Sanatate Publica (DSP) pentru membrii OBBCSSR.

2. OBBCSSR a informat pe email prin adresa oficiala :
– CNAS in data de  28.11.2023 – citeste AICI– 
– Casele Judetene de Asigurari de Sanatate si Casa Mun Bucuresti – citeste AICI– in data de 04.12.2023 referitor la prelungirea vizei OBBCSSR din anul 2023 pana la 31.03.2024;

3. OBBCSSR a informat pe email prin adresa oficiala – citeste AICI – Directiile de Sanatate Publica (DSP) Judetene si a Municipiului Bucuresti  in data de 05.12.2023 privind vidul legislativ referitor la  eliberarea Autorizatiilor de Libera Practica (ALP) membrilor OBBCSSR pentru a exercita profesiunile de “biochimist în sistemul sanitar”,”biolog în sistemul sanitar” și”chimist în sistemul sanitar” “în unități sanitare publice sau private și în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical” conform art. 4 alin (1) Legea nr. 460/2003 care nu sunt definite de Legea 460/2003 ca “servicii publice conexe actului medical” in care lucreaza “DOAR SUB coordonarea unui medic cu specialitatea medicina de laborator sau microbiologie medicala” conform alin 2 art 9 al Ordinului MS 1992/26 iunie 2023 VALABIL
Nici OBBCSSR si nici Ministerul Sănătății nu au temei legal in acest moment pentru emiterea conform art.3 din Legea 460/2003 a avizului pentru, respectiv a Autorizatiilor de Libera Practica (ALP) de catre Directiile de Sanatate Publica (DSP) pentru membrii OBBCSSR.

4. OBBCSSR a informat ANMCS  pe email prin adresa oficiala – citeste AICI – referitor la prelungirea vizei OBBCSSR din anul 2023 pana la 31.03.2024;

5. ⁠OBBCSSR a informat RENAR pe email prin adresa oficiala – citeste AICI – referitor la prelungirea vizei OBBCSSR din anul 2023 pana la 31.03.2024;