30 mai 2024 data inceperii examenelor nationale ale membrilor OBBCSSR

OBBCSSR a analizat și a avizat pozitiv prin adresa nr. 1537/07.12.2023 depusă la Ministerul Sănătății (MS) în data de 07 dec. 2023 conexată la adresa nr. 317 din data de 29.11.2023, ca la 30 mai 2024 să înceapă examenele naționale ale membrilor OBBCSSR în una dintre cele 27 de specialități existente public pe pagina publică oficială a MS fără a exista în nicio lege și nici în Nomenclatorul MS. 

Urmare a adresei MS nr. DPRUS 317/29.11.2023, primită de OBBCSSR pe adresa de e-mail office@obbcssr.ro în data de 04.12.2023, prin care MS a transmis la OBBCSSR “Proiectul Calendarului de examene, concursuri  și a sesiunilor de înscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sănătății în anul 2024, spre competentă analiză și avizare, în vederea aprobării acestuia” și MS a solicitat ca OBBCSSR să transmita  ”eventualele observații”,
 
Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR)
– organism profesional  conform lit. b) art. 942 Titlul XXI al Legii nr. 95/2006 modificată prin OG nr. 18/2021,
–  organizație profesională conform alin. (1) art. 22 al  Legii nr. 460/2003
și
–  autoritate competentă a statului român conform pct. 15 lit. A din Anexa  nr. 3 a Legii nr. 200/2004 pentru profesiile de ”biochimist în sistemul sanitar”, ”biolog în sistemul sanitar” și ”chimist în sistemul sanitar” conform pct. 19, 20 și 21 lit. A din Anexa nr. 2 a Legii nr. 200/2004,

a comunicat MS Acordul OBBCSSR  privind data  propusă de Ministerul Sănătății pentru inceperea  organizarii  de către Ministerul Sănătății în anul 2024 a examenelor naționale pentru membrii OBBCSSR și a transmis la solicitarea MS ”solicitări de modificare și alte observații” – citeste AICI.

Fiecare candidat interesat de examenele naționale organizate de Ministerul Sănătății trebuie să urmărească constant pagina publică oficială de web a MS si revista “Viata Medicala” unde MS publică de  regulă în primul trimestru al anului, condițiile de participare la examenele naționale organizate de MS pentru membrii OBBCSSR, tematicile și Bibliografiile de examen, arondarea candidaților pe centre universitare, data examenelor stabilite de către fiecare Comisie de examen din fiecare centru universitar unde au loc examenele candidaților arondați.