Membrii OBBCSSR din laborator desemnati RESPONSABILI DE ANALIZA

Toti membrii OBBCSSR care sunt RESPONSABILI DE ANALIZA desemnati din cadrul laboratorului conform alin(4) art. 23 al Ordinului MS 1608/2022 analizeaza “Rezultatele controlului intern” al calitatii si decid “acceptarea sau respingerea rezultatelor obținute” la controlul intern al calitatii.

Membrii OBBCSSR desemnati in laborator RESPONSABILI DE ANALIZA ( RASPUND de analiza) NU pot efectua analize “DOAR SUB coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator sau microbiologie medicală, după caz” asa cum a introdus MS in art 9 alin. (2) al Ordinului MS 1992/2023 pentru ca este o contradictie intre alin(4) art. 23 al Ordinului MS 1608/2022 si Art. 9 alin. (2) al Ordinului MS 1992/2023:

“(2) În laboratorul medical analizele pot fi efectuate de biologi, biochimiști și chimiști doar sub coordonarea unui medic de specialitate medicină de laborator sau microbiologie medicală, după caz, acesta validând raportul final de analize și oferind consultanță privind interpretarea rezultatelor.

Responsabil de analiza este un membru al OBBCSSR care detine de la MS specialitatea medicala aferenta analizei pentru care este desemnat RESPONSABIL conform alin (4) Art.23 al Ordinului MS 1608/2022.

Membrii OBBCSSR care detin de la MS specialitatea Hematologie au dreptul / obligatia conform Ordinului MS/ CNAS nr 1857/441/2023 Anexa 19, Cap.II, Criteriul 1, Lit.A, lit.( a) Pct 1 Hematologie “citirii frotiurilor sanguine ca biolog, biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie” ca si “medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire“ deci toti acesti specialisti sunt acceptati legal in mod egal de CNAS la contractarea analizelor medicale ca RESPONSABILI de ANALIZA fara un medic cu specialitatea medicina de laborator “DOAR SUB coordonarea” caruia sa efectueze examenul citologic al frotiului sanguin pentru a fi recunoscut si platit serviciul de laborator de catre CNAS .