Informatii privind viza OBBCSSR pentru anul 2022

Toate informatiile pentru membrii OBBCSSR sunt publice pe pagina oficiala de internet a OBBCSSR si in acest fel informatiile pot fi citite de catre oricine, oricand si de oriunde.


Membrii OBBCSSR vor primi pe adresa personala de email exclusiv documentele din pachetul de servicii pentru cotizatia anuala de 240/300/360 lei.


Toata corespondenta OBBCSSR cu membrii sai este in format exclusiv scris ( nu telefonic) si se refera exclusiv la unul din cele 12 documente cuprinse in pachetul de servicii pentru anul 2022.


Toate informatiile privind viza anuala a OBBCSSR pentru anul 2022 vor fi oferite exclusiv public pe www.obbcssr.ro inclusiv informatii cu exemple (dar nu personalizate) privind viza OBBCSSR pentru intregul an 2022.


Viza anuala a OBBCSSR nu este o prevedere a Legii 460/2003 si de aceea modul de acordare de catre OBBCSSR a vizei anuale a OBBCSSR este reglementat prin Norma interna cf art 24 lit (c) al Legii 460/2003 pentru a indeplini cerinta MS-CNAS din Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 Anexa 21 Lit. B Cap. X, art. 15 alin. (1).


“Contractul de furnizare de servicii medicale al angajatorului dvs. (laboratorul unde lucrați) se suspendă la data la care a fost făcută constatarea” dacă “casa de asigurări de sănătate constată că certificatul de membru al OBBCSSR nu este avizat pe perioada cât personalul medico-sanitar figurează în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate” conform art. 15 alin. (1) Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 Anexa 21 Lit. B Cap. X Sancțiuni, ceea ce practic înseamnă pierderea locului de muncă temporar (sau chiar definitiv) pentru BBC-iștii din sistemul sanitar care nu detin legal viza anuala a OBBCSSR.


Acordarea vizei anuale de catre OBBCSSR (care inseamna pentru angatii OBBCSSR doar mai multa munca pentru un alt document) nu este o dorinta a OBBCSSR ci este o cerinta a MS – CNAS din Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 Anexa 21 Lit. B Cap. X,art. 15 alin. (1).


Viza anuala a OBBCSSR este acordata in anul 2022 pe baza Deciziei BExN ( organul de conducere al OBBCSSR intre sedintele Consiliului National) care este publica pe www.obbcssr.ro.


Viza OBBCSSR este acordata in avans pentru intreg anul 2022 si asa este moral, legal si corect sa fie platita tot in avans si cotizatia pentru intreg anul 2022.


Viza OBBCSSR pentru anul 2022 este acordata pe baza urmatoarelor documente care vor fi publice pe www.obbcssr.ro in data de 01.11.2021:

  • Declarația pe proprie răspundere;
  • Formularul de solicitare a vizei pentru anul 2022;
  • Procedura OBBCSSR de autoevaluare a ”competenței profesionale” Anexa la ”Declarația pe proprie răspundere”;
  • Procedura OBBCSSR de autoevaluare a “nivelului individual de calificare profesionala in medicina de laborator” Anexa la ”Declarația pe proprie răspundere”;
  • Decizia BExN privind verificarea automonitorizării competenței profesionale conform OMS nr. 1301/2007 de către fiecare membru al OBBCSSR .
    Orice clarificari privind acordarea vizei anuale a OBBCSSR pentru anul 2022 vor fi exclusiv publice pe pagina oficiala publica a OBBCSSR.

Fiecare membru al OBBCSSR poate trimite incepand cu data de 02.11.2021 solicitarea eliberarii vizei OBBCSSR pentru intreg anul 2022 insotita de toate documentele solicitate de OBBCSSR.


Termenul legal de eliberare a vizei OBBCSSR pentru anul 2022 este de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii de eliberare a vizei OBBCSSR insotita de toate documentele.

Viza OBBCSSR va fi acordata in ordinea inregistrarii solicitarilor in documentele interne ale OBBCSSR pe principiul “prima solicitare primita / primul membru servit”.

Viza OBBCSSR pentru anul 2022 este furnizata exclusiv pe adresa de email declarata in Registrul Unic de solicitantul membru al OBBCSSR.