In laboratoare atributii diferite conform competentelor profesionale

Membrii OBBCSSR au in laboratoare atributii diferite mentionate pe Autorizatia de Libera Practica ( ALP) eliberata de OBBCSSR conform Legii 460/2003 modificata de Guvern in 17 iunie 2024 in baza competentelor profesionale demonstrate cu documentele precizate pe certificatul de membru al OBBCSSR.

Membrii OBBCSSR care NU dețin de la Ministerul Sănătății un titlu profesional într-una dintre cele 28 specialități din sistemul sanitar dețin “competențe și atribuții limitate, exclusiv sub îndrumarea și supravegherea unui biochimist/biolog/chimist medical specialist cu aceeași specialitate sau a unui medic confirmat în specialitatea medicină de laborator sau microbiologie medicală, conform Legii 460/2003 modificata de Guvern in 17 iunie 2024 .

Membrii OBBCSSR care dețin de la Ministerul Sănătății un titlu profesional într-o specialitate dintre cele 28 specialități din sistemul sanitar dețin competenta efectuării nesupravegheați a activităților cu dreptul și obligația aplicării parafei cu codul comunicat de OBBCSSR pentru activitățile desfășurate în specialitatea deținută de la Ministerul Sănătății.

Membrii OBBCSSR care dețin de la Ministerul Sănătății gradul profesional ”principal” în cel puțin una dintre cele 28 specialități din sistemul sanitar au drepturile profesionale in specialitatea detinuta si suplimentar urmatoarele drepturi profesionale:

 • furnizează în specialitatea în care dețin legal de la Ministerul Sănătății gradul “principal”cu funcția de biochimist/ chimist/ biolog MEDICAL PRINCIPAL introdusă de OBBCSSR la domeniul “Sănătate” grupa de bază 2269 ”Specialiști în domeniul sănătății” activități de consiliere conform cerințelor standardului SR EN ISO 15189 și Ordinului MS nr. 1301/2007 actualizat prin Ordinul MS 1608/2022 aplicabile laboratoarelor de analize medicale:
  1. consiliere privind alegerea și utilizarea examinărilor, inclusiv tipul necesar de probă, limitările metodelor de examinare, precum și frecvența solicitării examinării;
  2. raționamente profesionale cu privire la interpretarea rezultatelor examinărilor;
  3. promovarea utilizării eficiente a examinărilor de laborator;
  4. consiliere pe teme științifice și logistice, cum ar fi cazurile în care proba (probele) nu îndeplinește (îndeplinesc) criteriile de acceptare;
  5. consiliere tehnică informată;
  6. consiliere clinică informată dacă dețin un program de master/ specializare post universitara în domeniul laboratorului clinic/ medical de la o Universitate de Medicină;
  7. consultanță privind eventualele investigații ulterioare necesare.
 • responsabilități, după caz, în funcția de ”șef de laborator” în “spitalele publice și în ambulatorii“ conform alin. (2) articolul 4 al Legii nr. 460/2003 actualizată de Guvern în luna iunie 2024 în interesul siguranței pacientului român și european.